loading
ความรู้ประกันโควิด ทำไมต้องทำประกันโควิด แบบประกันภัยแนะนำ

แบบประกันภัยแนะนำ

ความรู้ประกันโควิด

ประกันโควิด-19 หลักๆ แล้วมีความคุ้มครอง 4 แบบ

 1. ตรวจ-เจอ-จ่าย บริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเงินก้อนให้เมื่อตรวจเจอว่าติดเชื้อโควิด-19
 2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน เมื่อต้องนอนโรงพยาบาลเนื่องจากตรวจเจอว่าติดเชื้อโควิด-19
 3. ค่ารักษาเฉพาะในกรณีผู้ป่วยมีอาการโคม่า ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 4. ค่าชดเชยระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล การชดเชยรายได้ที่ไม่สามารถไปทำงานได้เนื่องจากต้องรักษาตัวนั่นเอง

การเลือกซื้อประกันโควิดให้เหมาะกับเรานั้น สิ่งที่ควรนึกถึงอย่างแรกคือการใช้ชีวิตประจำวันเราว่าต้องพบเจอคนมากน้อยแค่ไหน เดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือรถส่วนตัว อย่างที่สองคือ ความแข็งแรงของสุขภาพของเรา หากเราเป็นคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วการได้รับเชื้อโรคก็จะยิ่งเพิ่มอันตรายต่อร่างกายมากขึ้น อาจจะต้องเลือกความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงกรณีโคม่า

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+