loading
ความรู้ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ แบบประกันภัยแนะนำ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ เปรียบเทียบประกันรถยนต์ มีคนช่วยเคลียร์

รถชนทีไม่ต้องเสียเวลาเป็นวัน
ถ้ามีประกันภัยช่วยเคลียร์ ช่วยคุยให้

ประกันภัยรถยนต์ ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ค่าซ่อม ค่าอะไหล่

จะค่าอะไรก็มีคนออกให้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถนั้นแสนจะแพง
ซ่อมครั้งเดียวราคาเกินค่าเบี้ยก็มี
ดังนั้น ไม่ต้องออกเองย่อมดีกว่า

ประกันภัยรถยนต์ ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ขับได้สบายใจ

จะมือใหม่หัดขับกับรถคันใหม่
หรือมือโปรกับรถคันโปรด
ก็ขับได้สบายใจมากขึ้น
ไม่ต้องมาพะวงว่ารถจะเป็นรอยเมื่อไร

แบบประกันภัยแนะนำ

ความรู้ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์หรือประกันภัยภาคสมัครใจคือประกันภัยรถยนต์ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ ไม่มีกฏหมายบังคับ เป็นการซื้อเพื่อเพิ่มความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. เพื่อให้ครอบคลุมค่าเสียหายให้ได้มากที่สุด ซึ่งความคุ้มครองจะครอบคลุมถึงความเสียหายต่อตัวรถของเรา ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (คู่กรณีของเรา) ประกันภัยประเภทนี้ก็มีหลายแบบให้เลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการ ฮักส์ขอสรุปมาให้ตามตารางด้านล่างนี้

                         
 • ประกันชั้น 1 คุ้มครองหมด ทั้งรถเราและรถคู่กรณี
 •                        
 • ประกันชั้น 2+ คุ้มครองรถเราเมื่อไฟไหม้/ถูกขโมย และคุ้มครองทั้งรถเราและรถคู่กรณี (กรณีรถชนรถเท่านั้น)
 •                        
 • ประกันชั้น 2 คุ้มครองรถเราเมื่อไฟไหม้/ถูกขโมย และคุ้มครองรถคู่กรณี
 •                        
 • ประกันชั้น 3+ คุ้มครองรถเราและรถคู่กรณี
 •                        
 • ประกันชั้น 3 คุ้มครองรถคู่กรณี
 •                    
 • ประกันรถยนต์หรือประกันภัยภาคสมัครใจคือประกันภัยรถยนต์ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ ไม่มีกฏหมายบังคับ เป็นการซื้อเพื่อเพิ่มความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. เพื่อให้ครอบคลุมค่าเสียหายให้ได้มากที่สุด ซึ่งความคุ้มครองจะครอบคลุมถึงความเสียหายต่อตัวรถของเรา ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (คู่กรณีของเรา) ประกันภัยประเภทนี้ก็มีหลายแบบให้เลือกซื้อความคุ้มครองได้ ผ่านช่องทาง ออนไลน์ ตามความต้องการ ฮักส์ขอสรุปมาให้ตามตารางด้านล่างนี้

 

หากจะเลือกให้ตรงตามไลฟ์สไตล์หรือการใช้รถของเรา ก็อาจจะคิดได้ง่ายๆ เช่น หากเราเป็นมือใหม่หัดขับ เพิ่งถอยรถใหม่ป้ายแดง หรือต้องเดินทางบ่อยๆ การเลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ออนไลน์ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้รถได้มากขึ้น เพราะไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ใดประกันก็จะคุ้มครองหมด

สำหรับคนที่ขับรถเก่งแล้ว แต่ต้องการความสบายใจและอยากได้ความคุ้มครองที่มากขึ้น ประกันชั้น 2+ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียว สำหรับคนที่ใช้รถไม่บ่อยและเน้นความประหยัด ประกันชั้น 2 ชั้น 3+ และ ชั้น 3 ก็เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+