loading
ความรู้ประกันภัยมะเร็ง ความรู้ประกันภัยมะเร็ง ทำไมต้องทำประกันภัยมะเร็ง ทำไมต้องทำประกันภัยมะเร็ง แบบประกันมะเร็งแนะนำ แบบประกันมะเร็งแนะนำ

ทำไมต้องทำประกันมะเร็ง

ประกันมะเร็ง, ประกันโรคมะเร็ง โรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน

ถึงจะดูแลตัวเองดีแค่ไหน
เราทุกคนก็มีโอกาสเป็นได้
ทั้งจากพันธุกรรม สภาพแวดล้อม
และการรับประทานอาหาร

ประกันมะเร็ง, ค่าใช้จ่ายโรคมะเร็ง ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง

หมดกังวลเรื่องค่ารักษาที่สูง
และใช้เวลาในการรักษานาน
รวมถึงต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประกันมะเร็ง, เบี้ยประกันมะเร็ง จ่ายน้อยได้มาก

เบี้ยประกันเทียบกับความ
คุ้มครองมีความคุ้มค่า
ครอบคลุมทุกระยะ

แบบประกันภัยแนะนำ

ประกันบ้าน, ประกันทรัพย์สิน, ประกันอัคคีภัย แผนประกันภัยมะเร็งขายดี

วิริยะประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

6,240 บาท / ปี

วิริยะประกันภัยCancer Pro
เบี้ยไม่เสียเปล่า ครอบคลุมการตรวจสุขภาพประจำปี

ค่ารักษาพยาบาล
3,000,000 บาท/ปี
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ
8,000 บาท/วันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก
16,000 บาท/วันสูงสุดไม่เกิน 15 วัน
การทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีวิทยา
จ่ายตามจริง
ค่าผ่าตัด
จ่ายตามจริง
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน
จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์
จ่ายตามจริง
คุ้มครองการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
50,000 บาท
*เบี้ยประกันภัยเป็นค่าเบี้ยเริ่มต้นตามค่าเบี้ยของผู้เอาประกันภัยช่วงอายุ 21-25 ปี
เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

625 บาท / ปี

เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัยSimple Fix ( แผน 1 )
เบี้ยคงที่เท่าปีแรก ยิ่งซื้อเร็วยิ่งถูก

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ
100,000 บาทยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนังจะได้รับ 20,000 บาทเป็นส่วนหนึ่งของเงินก้อนทั้งหมด
เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

800 บาท / ปี

เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัยFull FIX ( แผน 1 )
เบี้ยคงที่เท่าปีแรก ครอบคลุมการทำเคมี และการตรวจโรคซ้ำ

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ
100,000 บาทยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนังจะได้รับ 20,000 บาทเป็นส่วนหนึ่งของเงินก้อนทั้งหมด
การทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีวิทยา
5,000 บาท/ครั้งสูงสุด 25,000 บาท/ปี
การตรวจวินิจฉัยซ้ำ
5,000 บาท
เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

1,015 บาท / ปี

เมืองไทยประกันภัยSmile Cancer ( แผน 1 )

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ
200,000 บาท มะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่ "เมลลาโนมา" จะได้รับ 40,000 บาท
*เบี้ยประกันภัยเป็นค่าเบี้ยเริ่มต้นตามค่าเบี้ยของผู้เอาประกันภัยช่วงอายุ 15-34 ปี
ซื้อออนไลน์
ประกันมะเร็ง, ประกันภัยมะเร็ง

ความรู้ประกันมะเร็ง

ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ทำให้เรามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยกันมากขึ้น ต่อให้เราดูแลตัวเองดีแค่ไหนก็ป้องกันไม่ได้ 100% และหากเป็นโรคมะเร็งขึ้นมา ค่ารักษาอาจต้องใช้เงินถึงหลักล้านในการรักษา ประกันมะเร็ง จึงเป็นเหมือนเพื่อนช่วยซัพพอร์ตให้เราสบายใจและวางใจเรื่องค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

 1. ให้ความคุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
 2. คุ้มครองการทำเคมีบำบัด รังสีรักษา และตรวจวินิจฉัยซ้ำ
 3. ตรวจพบหมดห่วงเรื่องค่ารักษา เพราะมีวงเงินให้ต่อปี
scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+