loading

ร่วมงานกับเรา

Graphic Designer

ตามหา Graphic Designer ทำกราฟฟิคเจ๋งๆ มีความเป็น creator ในตัว

Department: Marketing

Job Description:

 • ออกแบบและจัดทำ Artwork สำหรับสื่อทั้ง Online และ Offline เช่นแบนเนอร์แบน Social Media, Website, Brochure, Tent Card, Backdrop และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนา Content ให้มีคุณภาพในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในการนำเสนอผ่านสื่อ online และ offline รวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
 • สามารถคิด content ใน banner โฆษณาได้ มีความเป็น creator ในตัว
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดจากบรีฟสินค้ามาเป็นงาน artwork ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย สำหรับแคมเปญโปรโมชั่นและการตลาด เพื่อสร้างยอดขายได้
 • ช่วยออกแบบ proposal และ presentation ของบริษัท

 

Telemarketing (Motor Insurance)

ตามหาสุดยอดพนักงานขายประกันภัยรถยนต์ที่จะมาเติบโตไปกับเรา

รายละเอียดงาน

 1. นำเสนอแผนประกันรถยนต์ผ่านโทรศัพท์
 2. รักษายอดขายจากฐานลูกค้าเดิม และ ฐานลูกค้ารายใหม่
 3. สร้างยอดขายตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทที่กำหนด
 4. บริหารจำนวนสายที่ทำการโทรออกตามแนวทาง Script การขายเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง
 5. สามารถวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 25 - 45 ปี วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 2. มีประสบการด้านการขาย / การขายทางโทรศัพท์
 3. ยินดีพิจารณาผู้ไม่มีประสบการณ์ แต่ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการขายประกันสุขภาพ , ประกันชีวิต หรือประกันรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ MS Office ได้

Telemarketing (Health Insurance)

ตามหาสุดยอดพนักงานขายประกันภัยสุขภาพที่จะมาเติบโตไปกับเรา

รายละเอียดงาน

 1. นำเสนอแผนประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันโรคร้ายผ่านทางโทรศัพท์
 2. รักษายอดขายจากฐานลูกค้าเดิม และ ฐานลูกค้ารายใหม่
 3. สร้างยอดขายตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทที่กำหนด
 4. บริหารจำนวนสายที่ทำการโทรออกตามแนวทาง Script การขายเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง
 5. สามารถวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 22 - 45 ปี วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 2. มีประสบการด้านการขาย / การขายทางโทรศัพท์
 3. ยินดีพิจารณาผู้ไม่มีประสบการณ์ แต่ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการขายประกันสุขภาพ , ประกันชีวิต หรือประกันรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ MS Office ได้

Digital and E-Commerce Marketing

A digital native who enjoys catching up new trends and doing one best to deliver great works

Responsibilities:

 • Responsible for performance marketing and online sales campaigns execution and optimize campaigns to achieve conversion and sales target.
 • Plan and execute advertising campaigns to drive user acquisition and online sales across digital platforms including web, SEO, SEM, Facebook, email, display advertising, and other channels.
 • Create campaign performance reports periodically. Analyze and evaluate the effectiveness of marketing method, results, and action plan to enhance performance.
 • Report and analysis on performance and e-commerce KPI (Sales Conversion Rate, Traffic, etc.) and other activities and suggestions to improve campaign performance.
 • Research and monitor new digital trends and acquire knowledge to develop digital roadmap and ensure the company is competing in the market.
 • Work collaboratively with other internal departments and external vendors.
 • Competitors monitoring and analytical comparison.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree or higher in Marketing/Mass Communication or any related field.
 • Experienced in Digital Marketing and having experience in performance-based marketing will be highly advantaged.
 • Well-organized to meet work deadline and detail-oriented person.
 • Understanding of UX, UI and Google Analytics.
 • Knowledge of digital marketing channels such as PPC, SEO, Social Media and other channels for performance marketing.
 • Knowledge of A/B testing, conversion management, sales journey optimization, traffic analysis and reporting tools.
 • Good data preparation and organizational skills.

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล : hugs_career@hugsinsurance.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-252-8988
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น.

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+