loading

ร่วมงานกับเรา

Telemarketing (Motor Insurance)

ตามหาสุดยอดพนักงานขายประกันภัยรถยนต์ที่จะมาเติบโตไปกับเรา

รายละเอียดงาน

 1. นำเสนอแผนประกันรถยนต์ผ่านโทรศัพท์
 2. รักษายอดขายจากฐานลูกค้าเดิม และ ฐานลูกค้ารายใหม่
 3. สร้างยอดขายตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทที่กำหนด
 4. บริหารจำนวนสายที่ทำการโทรออกตามแนวทาง Script การขายเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง
 5. สามารถวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 25 - 45 ปี วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 2. มีประสบการด้านการขาย / การขายทางโทรศัพท์
 3. ยินดีพิจารณาผู้ไม่มีประสบการณ์ แต่ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการขายประกันสุขภาพ , ประกันชีวิต หรือประกันรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ MS Office ได้

Telemarketing (Health Insurance)

ตามหาสุดยอดพนักงานขายประกันภัยสุขภาพที่จะมาเติบโตไปกับเรา

รายละเอียดงาน

 1. นำเสนอแผนประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันโรคร้ายผ่านทางโทรศัพท์
 2. รักษายอดขายจากฐานลูกค้าเดิม และ ฐานลูกค้ารายใหม่
 3. สร้างยอดขายตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทที่กำหนด
 4. บริหารจำนวนสายที่ทำการโทรออกตามแนวทาง Script การขายเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง
 5. สามารถวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 22 - 45 ปี วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 2. มีประสบการด้านการขาย / การขายทางโทรศัพท์
 3. ยินดีพิจารณาผู้ไม่มีประสบการณ์ แต่ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการขายประกันสุขภาพ , ประกันชีวิต หรือประกันรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ MS Office ได้

Web & Traffic Operation Specialist

An Expert who determine to manage the website to work smoothly and give customers the best experience

Responsibilities:

 • Build landing pages/ web app and update the information of contents, products, and promotional campaigns.
 • Serve as a primary point of contact by managing all aspects of existing, future launches, upgrades, improvement, and enhancement of website platform in terms of usability, design, contents, and conversions.
 • Grow traffic to the website through organic search (SEO) and other non-paid channels, e.g., Blogs.
 • Update contents and website links for maximum optimization and search engine rankings.
 • Set up the initial implementation of GTM and GA and edit existing GA and Web Analytics implementations together with identifying areas of improvement.
 • Set up goals and enhance e-commerce tracking.
 • Maintain and troubleshoot the site including contents, links, images, errors, code compatibility with browser, and on-site lead generation.
 • Debug issues that arise with the display of the website, ensuring a high standard of site maintenance to avoid downtime and improve the speed of the site.
 • Monitor and track report on a daily, monthly, and quarterly basis to evaluate the performance.
 • Work and collaborate with internal teams and vendor partners to identify keywords for SEO.

Qualifications:

 • Experienced in HTML, CSS, PHP, JAVA for website development and improvement.
 • Proven working experience in the development of website, web design and SEO.
 • Solid knowledge of website analytics tools such as Google Analytics, Google Tag Manager, Web Trends, Content Management System, etc.
 • Familiar with SEO research & analytics tools e.g. SEMrush, Ahrefs, ScreamingFrog, Google Search console.
 • Understanding of search engine algorithms and ranking methods.
 • Understanding of current online digital platform concepts and best practices for the website and platforms.
 • Knowledge of digital media buying would be advantageous.

Digital and E-Commerce Marketing

A digital native who enjoys catching up new trends and doing one best to deliver great works

Responsibilities:

 • Responsible for performance marketing and online sales campaigns execution and optimize campaigns to achieve conversion and sales target.
 • Plan and execute advertising campaigns to drive user acquisition and online sales across digital platforms including web, SEO, SEM, Facebook, email, display advertising, and other channels.
 • Create campaign performance reports periodically. Analyze and evaluate the effectiveness of marketing method, results, and action plan to enhance performance.
 • Report and analysis on performance and e-commerce KPI (Sales Conversion Rate, Traffic, etc.) and other activities and suggestions to improve campaign performance.
 • Research and monitor new digital trends and acquire knowledge to develop digital roadmap and ensure the company is competing in the market.
 • Work collaboratively with other internal departments and external vendors.
 • Competitors monitoring and analytical comparison.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree or higher in Marketing/Mass Communication or any related field.
 • Experienced in Digital Marketing and having experience in performance-based marketing will be highly advantaged.
 • Well-organized to meet work deadline and detail-oriented person.
 • Understanding of UX, UI and Google Analytics.
 • Knowledge of digital marketing channels such as PPC, SEO, Social Media and other channels for performance marketing.
 • Knowledge of A/B testing, conversion management, sales journey optimization, traffic analysis and reporting tools.
 • Good data preparation and organizational skills.

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล : hugs_career@hugsinsurance.com
เบอร์โทรศัพท์ : 097-008-0001
เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น.

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+