loading

คำถามที่พบบ่อย

1.ทำไมต้องทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเป็นการวางแผนทางการเงิน ที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้ชีวิตของคุณ

 

2.มีประกันกลุ่ม หรือประกันสังคมอยู่แล้วยังต้องทำประกันสุขภาพอยู่ไหม

ประกันกลุ่มหรือประกันสังคมสามารถช่วยดูแลค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลได้ แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น หากคุณลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่  ก็อาจจะไม่สามารถใช้สวัสดิการนี้ได้ และสิทธิประกันสังคมก็ใช้ได้กับโรงพยาบาลที่เลือกไว้เท่านั้น แถมครอบคลุมแค่ยาบางชนิดตามสิทธิที่กำหนด ดังนั้น การมีประกันสุขภาพไว้กับตัวสักแผนก็จะช่วยให้อุ่นใจได้เยอะเลย

 

3.อายุเท่าไรถึงควรทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน จนถึง 70 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนประกัน และบริษัทประกันที่เลือกซื้อ เด็ก และผู้สูงอายุ เป็นวัยที่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเพราะมีโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงกว่าวัยอื่น แต่สำหรับคนหนุ่มสาวที่ร่างกายยังแข็งแรง ฮักส์ก็อยากแนะนำให้ทำไว้ก่อน เพราะถ้าเราปล่อยให้สุขภาพทรุดโทรมแล้วค่อยทำ อาจติดข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้ หรือถ้าเคยเป็นโรคก่อนทำประกัน ก็อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองในโรคนั้น ๆ ก็เป็นได้

 

4.โรคอะไรบ้างที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง

โรคที่อยู่ในข้อยกเว้นความแต่ละแผนและบริษัทประกันก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถปรึกษาฮักส์ก่อนทำประกันได้เลย แต่ทั้งนี้ ฮักส์ได้รวมโรคที่ไม่คุ้มครองมาให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนตามนี้เลย

 • โรคทางพันธุกรรม
 • โรคที่เกิดจากการแปลงเพศ
 • โรคที่เกิดจากความเครียด เช่น ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือโรคซึมเศร้า เป็นต้น
 • โรคที่เกิดจากการติดสุราเรื้อรัง และสารเสพติดทุกชนิด

 

5.ทำประกันสุขภาพต้องตรวจสุขภาพไหม

แผนประกันสุขภาพที่ฮักส์นำมาเสนอเพื่อนๆ ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ เพียงแต่จะมีคำถามให้ผู้เอาประกันภัยต้องตอบตามความเป็นจริง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยเท่านั้น

 

6.ประกันสุขภาพแบบเดี่ยว ต่างกับซื้อพ่วงกับประกันชีวิตยังไง

ประกันสุขภาพแบบเดี่ยวจะให้ความคุ้มครองเฉพาะสุขภาพ บางแผนจะคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรวมอยู่ด้วย ซึ่งค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าแบบที่ซื้อพ่วงกับประกันชีวิตที่คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี (สัญญาหลัก)

 

7.ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) คืออะไร ทำไมต้องมี

คือระยะเวลาที่กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองหากผู้เอาประกันเกิดเจ็บป่วยในระหว่างระยะเวลานี้แต่จะเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนจึงจะสามาระเคลมสินไหมได้ ส่วนใหญ่ระยะเวลารอคอยจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 14, 30, 90 ไปจนถึง 120 วัน แล้วแต่แผนประกันภัย ซึ่งเหตุผลที่ต้องมีระยะเวลารอคอย ก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองป่วย แต่ไม่ยอมไปรักษา แล้วมาซื้อประกันเพื่อที่จะได้เบิกเงินประกันได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไม่เป็นธรรมกับบริษัทรับประกันภัยนั่นเอง

 

8.ขั้นตอนการเคลมประกันสุขภาพ

ผู้เอาประกันสามารถขอใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์กับทางโรงพยาบาล พร้อมแนบใบคำขอเบิกค่าสินไหมทดแทนส่งเคลมที่บริษัทประกันได้เลย แต่ทั้งนี้ประกันสุขภาพของฮักส์ที่นำเสนอส่วนใหญ่จะไม่ต้องสำรองจ่ายหากผู้เอาประกันเข้ารักษากับโรงพยาบาลในสัญญา ขอแค่เพื่อนๆ นำบัตรประกันยื่นที่โรงพยาบาลก่อนเข้ารักษาเท่านั้น

 

9.ติดโควิด เคลมประกันสุขภาพได้ไหม

ถ้าพ้นระยะเวลารอคอยแล้ว ผู้เอาประกันภัยสามารถเคลมได้ตามวงเงินและความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ซื้อไว้ได้เลย เพราะโควิดก็ถือเป็นการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันกับโรคอื่นๆ ทั่วไป

 

10.ซื้อประกันสุขภาพที่กับโบรกเกอร์ดีกว่ายังไง

โบรกเกอร์สามารถนำเสนอแผนประกันสุขภาพได้หลายบริษัทประกัน ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงมีโอกาสได้รับแผนประกันที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง และยังอาจจะได้รับโปรโมชันอื่นๆ จากโบรกเกอร์อีกด้วย (หากมี) นอกจากนี้ ลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีประเด็นกับบริษัทประกัน เพราะโบรกเกอร์จะมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยติดต่อ และปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าให้อีกทางหนึ่งด้วย

1.มีประกันสุขภาพแล้ว ประกันภัยโควิด และประกันภัยแพ้วัคซีนโควิดยังจำเป็นอยู่ไหม

ประกันภัยสุขภาพนั้นครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ดังนั้นจึงครอบคลุมการรักษาโรคโควิด หรืออาการเจ็บป่วยจากวัคซีนอยู่แล้ว แต่หากเพื่อน ๆ ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น เจอจ่าย หรือชดเชยรายได้ การทำประกันเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยก็จะช่วยเติมเต็มความคุ้มครองตามที่ต้องการ

 

2.หากได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะยังทำประกันภัยโควิดได้ไหม

ไม่สามารถทำได้เพราะตามหลักการของประกันภัย จะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัยอยู่แล้ว แต่สำหรับประกันแพ้วัคซีนโควิดยังสามารถทำได้อยู่

 

3.ถ้ามีโรคประจำตัวจะสามารถทำประกันโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

สามารถสมัครได้บางบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อนๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับฮักส์ได้ก่อนทำประกัน

 

4.ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริงเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย

 

5.ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลไหน ถึงจะเคลมได้

สำหรับผู้เอาประกันภัยโควิดที่ป่วยเป็นโควิด สามารถรักษาได้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel

 

6.กรมธรรม์มีอายุความคุ้มครองนานเท่าเท่าใด

1 ปี

 

7.มีระยะเวลารอคอยไหม

สำหรับประกันภัยโควิดจะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน แต่ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิดจะไม่มีระยะเวลารอคอย เพียงต้องซื้อก่อนล่วงหน้าก่อนซีดวัคซีนอย่างน้อย 1 วัน

1.มีประกันภัยสุขภาพแล้ว ประกันภัยมะเร็งยังจำเป็นอยู่ไหม

แม้ว่าประกันภัยสุขภาพจะคุ้มครองโรคมะเร็งรวมอยู่ด้วย แต่จะคุ้มครองแค่ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองอย่างต่อเนื่องหากการรักษาให้ระยะเวลานาน ดังนั้น การมีประกันภัยมะเร็งไว้อีก 1 กรมธรรม์ ถือเป็นตัวช่วยที่ดีเพเพราะประกันภัยมะเร็งจะคุ้มครองเฉพาะโรค ค่าเบี้ยจึงไม่แพง นอกจากนี้ บางแผนประกันภัย เช่น Cancer Pro by BDMS จะให้ความคุ้มครองถึงการตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งประจำปีอีกด้วย ซึ่งถือว่าคุ้มค่าสุด ๆ

 

2.ต้องตรวจสุขภาพก่อนไหม

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพสั้นๆ ตามความเป็นจริง ทั้งนี้  ผู้เอาประกันจะต้องไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนทำประกันภัยเท่านั้น

 

3.ควรทำประกันภัยมะเร็งตอนอายุเท่าไร

สำหรับประกันภัยมะเร็งของ MSIG สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 1-54 ปี แถมเบี้ยยังคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามช่วงอายุ ส่วนแผนประกันภัย Cancer Pro by BDMS ของวิริยะ จะรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 21-60 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำประกันภัยมะเร็งคือ เป็นช่วงที่สุขภาพแข็งแรง เพราะจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่หากเจ็บป่วยขึ้นมา

 

4.ประกันภัยมะเร็งนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

ได้ หากประกันภัยมะเร็งนั้นมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยรวมอยู่ด้วย

 

5.ประกันภัยโรคมะเร็งมีระยะเวลารอคอยกี่วัน

มีระยะเวลารอคอย 90 วัน เพื่อป้องกันการเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย

1.ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร ต่างกับประกันสุขภาพอย่างไร

ประกันภัยอุบัติเหตุจะให้ความคุ้มครองความเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บต่อร่างกายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งบางแผนประกันจะมีค่ารักษารวมอยู่ด้วย แต่ในส่วนประกันสุขภาพจะคุ้มครองอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยจะคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์เป็นหลัก

 

2.ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลไหม

จะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่รวมการเจ็บป่วยด้วยโรค

 

3.ประกันภัยอุบัติเหตุลดหย่อนภาษีได้ไหม

ได้ ในกรณีที่แผนประกันภัยนั้นมีความคุ้มครองการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรวมอยู่ด้วย

1.ทำไมต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่รถทุกคันต้องทำเพื่อนำไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีตามกฎหมายกำหนดแล้ว การทำประกันภัยภาคสมัครใจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาท ตามความคุ้มครองของ พ.ร.บ. ซึ่งผู้เอาประกันภัยอาจเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ประกันภัยรถยนต์ยังชดเชยกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ถูกโจรกรรม หรือน้ำท่วมอีกด้วย

 

2.เลือกประกันรถยนต์ชั้นไหนดี

ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ หรือคู่กรณีที่ไม่ใช่รถยนต์ เช่น ขับรถเฉี่ยวเสาเป็นรอย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด รวมถึงกรณีรถคันที่เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้ สูญหาย ถูกโจรกรรม บางแผนประกันขยายความคุ้มครองภัยทางธรรมชาติ และน้ำท่วม แต่ถ้าเพื่อน ๆ กังวลเรื่องค่าเบี้ยหากจะซื้อประกันชั้น 1 ก็ยังมีตัวเลือกประกันภัยรถยนต์ชั้นอื่น ๆ เช่น 2+,2,3+ และ 3 ให้ซื้ออยู่ แต่ความคุ้มครองจะลดหลั่นกันไป ตามความต้องการของผู้เอาประกัน

 

3.เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อแจ้งเคลม หรือหากมีเรื่องกังวลใจอื่นๆ เพื่อนๆ สามารถติดต่อฮักส์ได้เสมอ

 

4.เคลมประกันแล้วซ่อมที่ไหนได้บ้าง

สามารถนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการรถยนต์ (ซ่อมห้าง) หรืออู่ในสัญญาของบริษัทประกันภัย (ซ่อมอู่) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตอนที่เลือกซื้อประกันภัยในครั้งแรก

 

5.รถมีรอยอยู่ ซื้อประกันได้ไหม

สามารถทำประกันได้ แต่จะไม่สามารถเคลมรอยเก่าได้ เพราะถือว่าเป็นรอยที่เกิดก่อนการทำประกันภัย ซึ่งทางบริษัทประกันภัยจะบันทึกรอยนั้นเอาไว้ตั้งแต่มีการตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน

 

6.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทำได้สูงสุดกี่ปี

สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีกำหนดอายุการใช้งานของรถยนต์อยู่ด้วย บางบริษัทรับรถอายุไม่เกิน 10 ปี บางที่อาจจะยืดหยุ่นถึง 12 ปี แต่จะแยกว่าอายุรถที่สามารถทำแบบซ่อมห้างได้ไม่เกิน 5 ปี เลยจากนั้นจะเป็นซ่อมอู่ ซึ่งอายุของรถยนต์จะเริ่มนับปีแรกตั้งแต่ซื้อออกมาจากศูนย์บริการ หรือสังเกตได้จากรุ่นปี ค.ศ. ในรายการจดทะเบียนรถยนต์

 

7.ค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไร

คือส่วนที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายหากความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของตนเอง แต่ไม่ใช่ทุกกรมธรรม์จะมีค่าเสียหายส่วนแรก คนที่เลือกแบบมีค่าเสียหายส่วนแรกจะทำให้จ่ายค่าเบี้ยถูกลง เช่น ถ้าเพื่อน ๆ เลือกที่จะรับค่าเสียหายส่วนแรกไว้เองครั้งละ 5,000 บาท เมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยที่ตนเองเป็นฝ่ายผิด หรือเป็นฝ่ายถูกแต่ไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นใคร เพื่อนๆ จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกก่อน 5,000 บาท (ค่าซ่อมรถยนต์ของตนเอง) ส่วนที่เกินจาก 5,000 บาท ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

 

8.ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกับโบรกเกอร์ดียังไง

ฮักส์ อินชัวรันซ์มีประกันรถยนต์หลากหลายแบบ จากหลายบริษัทพร้อมให้เพื่อน ๆ เปรียบเทียบ เลือกให้ตรงใจ พร้อมโปรโมชันดี ๆ มากมาย

1.ประกันภัยบ้านคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยบ้านจะคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่รวมฐานราก ได้แก่ กำแพง ผนัง รั้ว ประตู และส่วนที่ต่อเติม

 

2.ต้องซื้อทุนประกันเท่าไรดี

ซื้อตามมูลค่าจริงของที่อยู่อาศัยจะดีที่สุด เพราะเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายตามจริง แต่ไม่เกินทุนประกัน

 

3.ประกันภัยบ้านคุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ด้วยไหม

ประกันภัยบ้านมีคุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตโดยตรงหากเกิดความเสียหาย ได้แก่ ตู้เย็น โซฟา เครื่องครัว เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อน ๆ สามารถปรึกษาฮักส์ได้ก่อนทำการซื้อประกัน

 

4.ถ้ามีประกันภัยบ้านที่ทำกับธนาคารอยู่แล้ว ยังจำเป็นต้องซื้อเพิ่มไหม

ประกันภัยบ้านที่ทำกับธนาคารจะเน้นคุ้มครองแค่ตัวบ้าน ไม่รวมทรัพย์สินภายในบ้าน ดังนั้น การทำประกันภัยบ้านกับฮักส์ เพื่อน ๆ สามารถเลือกซื้อเฉพาะแผนที่คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านได้ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับความคุ้มครองที่ได้ทำกับธนาคาร เพื่อเติมเต็มความคุ้มครองมากขึ้น

 

5.ที่อยู่อาศัยชั่วคราวคืออะไร?

หากที่พักอาศัยที่เอาประกันเกิดความเสียหายเกินจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ บริษัทประกันจะจ่ายชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราวเป็นรายวันให้กับผู้เอาประกันภัยสูงสุดไม่เกินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เพื่อน ๆ ได้เลือกซื้อ

ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากลูกค้าต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อฮักส์ได้ที่

บริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (Hugs Insurance Broker Co.,Ltd.)
สถานที่ติดต่อเลขที่ 231 อาคารฮักส์ชั้น 11 ห้องเลขที่ 1101 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02-096-6499
Email address: info@hugsinsurance.comscroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+