loading
ความรู้ประกันอุบัติเหตุ ทำไมต้องทำประกันอุบัติเหตุ แบบประกันภัยแนะนำ

ทำไมต้องทำประกันอุบัติเหตุ

ซื้อประกันภัยออนไลน์, ฮักส์ประกันภัยภัย ชัดเจนเรื่องประกันภัยภัย รับมือทุกความเสี่ยง

อุบัติเหตุและเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เกิดขึ้นได้เสมอ มีประกันภัยไว้
ช่วยคุ้มครอง ดูแลได้ทุกที่

ซื้อประกันภัยออนไลน์, ฮักส์ประกันภัยภัย ดูแลเรื่องประกันภัยภัย จ่ายน้อยได้มาก

จ่ายเบี้ยแค่หลักร้อย
ได้ความคุ้มครองหลักแสน

ซื้อประกันภัยออนไลน์,ฮักส์ประกันภัยภัย คุยได้ทุกเรื่องประกันภัย เจ็บเล็กเจ็บใหญ่ก็มีคนดูแล

จะอุบัติเหตุเล็กแบบแมวข่วน หรือ
อุบัติเหตุใหญ่ไม่คาดฝัน
ประกันภัยก็ดูแลให้
ภาระไม่ตกที่คนข้างหลัง

แบบประกันภัยแนะนำ

ประกันอุบัติเหตุ, ประกันอุบัติเหตุออนไลน์, เปรียบเทียบประกันอุบัติเหตุ แผนประกันภัยอุบัติเหตุขายดี

เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

1,500 บาท / ปี

เมืองไทยประกันภัยPA KID ( แผน 1 )สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน - 15 ปี

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
20,000 บาท/ครั้ง
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ
-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.1)
200,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.2)
-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
100,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 บาท
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
10,000 บาทระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน
คุ้มครองหนี้ค้างชำระตามกฎหมาย
-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุสาธารณะ
400,000 บาท
กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้าย)
40,000 บาท
เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

1,800 บาท / ปี

เมืองไทยประกันภัยPA Trust ( แผน 1 )

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
10,000 บาท/ครั้ง
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ
5,000 บาท/ครั้ง 1 ครั้ง/ปี
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.1)
300,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.2)
-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
300,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
150,000 บาท
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
5,000 บาท ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน
คุ้มครองหนี้ค้างชำระตามกฎหมาย
300,000 บาท ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

2,000 บาท / ปี

เมืองไทยประกันภัยPA KID ( แผน 2 )สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน - 15 ปี

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
30,000 บาท/ครั้ง
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ
-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.1)
300,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.2)
-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
150,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
150,000 บาท
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
10,000 บาท ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน
คุ้มครองหนี้ค้างชำระตามกฎหมาย
-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุสาธารณะ
600,000 บาท
กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้าย)
60,000 บาท
เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

2,500 บาท / ปี

เมืองไทยประกันภัยPA KID ( แผน 3 )สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน - 15 ปี

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
50,000 บาท/ครั้ง
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ
-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.1)
500,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.2)
-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
250,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000 บาท
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
10,000 บาท ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน
คุ้มครองหนี้ค้างชำระตามกฎหมาย
-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุสาธารณะ
1,000,000 บาท
กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้าย)
100,000 บาท
เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

2,800 บาท / ปี

เมืองไทยประกันภัยPA Trust ( แผน 2 )

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
25,000 บาท/ครั้ง
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ
10,000 บาท/ครั้ง 1 ครั้ง/ปี
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.1)
500,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.2)
-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
500,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000 บาท
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
10,000 บาท ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน
คุ้มครองหนี้ค้างชำระตามกฎหมาย
500,000 บาท ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

4,500 บาท / ปี

เมืองไทยประกันภัยPA Trust ( แผน 3 )

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
50,000 บาท/ครั้ง
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ
20,000 บาท/ครั้ง 1 ครั้ง/ปี
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.1)
1,000,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.2)
-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
1,000,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
500,000 บาท
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
20,000 บาท ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน
คุ้มครองหนี้ค้างชำระตามกฎหมาย
1,000,000 บาท ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ความรู้ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอุบัติเหตุ ช่วยคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุ รวมถึงถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย ที่ทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บต่อร่างกาย และชีวิต โดยช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาล รวมถึงจ่ายเงินชดเชยความสูญเสียชีวิต หรืออวัยวะ คอนเซปง่ายๆ ลดความเสียหายจากอุบัติเหตุได้ด้วยการทำประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. อุบัติเหตุ 1 (อบ.1) คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ตาบอด หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงที่ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
 2. อุบัติเหตุ 2 (อบ.2) คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ เช่น มือ เท้า นิ้ว บางส่วน สูญเสียการได้ยิน ไปจนถึงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แม้จะอยู่ในบ้านก็ยังอาจเกิดอุบัติเหตุได้ แต่จะเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุอย่างไรถึงจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราที่สุด อาจใช้วิธีการคิดง่ายๆ ก่อนตัดสินใจ อย่างเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนั้น ประกันอุบัติเหตุ 2 (อบ. 2) จะมีความคุ้มครองสูงกว่าประกันอุบัติเหตุ 1 (อบ. 1) ทำให้มีเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าเล็กน้อย ลองดูว่าเป็นราคาเบี้ยที่เราจ่ายไหวหรือไม่ และเพื่อนๆ สามารถประเมินความเสี่ยงของตัวเองจากการใช้ชีวิต อายุ อาชีพ ความระมัดระวัง มาเลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับตนเองได้

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+