loading
ความรู้ประกันบ้านและทรัพย์สิน ความรู้ประกันบ้านและทรัพย์สิน ทำไมต้องทำประกันบ้านและทรัพย์สิน ทำไมต้องทำประกันบ้านและทรัพย์สิน แบบประกันภัยแนะนำ แบบประกันภัยแนะนำ

ทำไมต้องทำประกันบ้านและทรัพย์สิน

ทำประกันบ้าน,ทำประกันทรัพย์สิน กันไว้ย่อมดีกว่า

ภัยต่างๆ จะมาเยือนเมื่อไร
ไม่มีใครรู้ แต่เราไม่ต้องกลัว
ถ้าทำประกันภัยไว้แล้ว

ประกันบ้านและทรัพย์สิน, เบี้ยประกันบ้านและทรัพย์สิน จ่ายน้อยได้มาก

เบี้ยถูกมากเมื่อเทียบกับ
ค่าซ่อมบ้านทั้งหลัง

ประกันบ้านและทรัพย์สิน, เคลมประกันบ้านและทรัพย์สิน ผ่อนหนักให้เป็นเบา

กรณีที่บ้านยังไม่หมดภาระหนี้สิน
หากต้องเสียบ้านไปก็ยังได้เงินจากประกันเพื่อมา
จ่ายยอดเงินกู้คงเหลือของธนาคารได้

แบบประกันภัยแนะนำ

ประกันบ้าน, ประกันทรัพย์สิน, ประกันอัคคีภัย แผนประกันบ้านและทรัพย์สินขายดี

เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

1,099.96 บาท / ปี

เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัยบ้านแทนรัก ( แผน Condo Easy )

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า), ภัยระเบิด, ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ, ภัยอากาศยาน, ภัยจากควัน
200,000 บาท/ปี
ภัยธรรมชาติ : ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ
20,000 บาท/ปี คุ้มครองทุกภัยรวมกัน
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
20,000 บาท/ปี
โจรกรรม (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ)
20,000 บาท/ปี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ เจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
50,000 บาท/ปี ภายในสถานที่เอาประกันภัย
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้Œานตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี 1 บริการต่อปี ในวงเงินการให้บริการสูงสุด ไม่‹เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง
-
เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

1,252.97 บาท / ปี

เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัยบ้านแทนรัก ( แผน My Home Plus )

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า), ภัยระเบิด, ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ, ภัยอากาศยาน, ภัยจากควัน
500,000 บาท/ปี ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
ภัยธรรมชาติ : ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ
20,000 บาท/ปี คุ้มครองทุกภัยรวมกัน
ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
ตามระบุในกรมธรรม์
โจรกรรม (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ)
100,000 บาท/ปี ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ความเสียความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งตรึงตราเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
10,000 บาท/ปี ยกเว้นกระจกเงา กระจกตู้โชว์ และชั้นวางของ

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ เจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
200,000 บาท/ปี ภายในสถานที่เอาประกันภัย
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป
200,000 บาท/ครั้ง เฉพาะผู้เอาประกันภัยอายุ 1-70 ปี ไม่รวมการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยายนต์
เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยภายใต้ความคุ้มครองจากอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
100,000 บาท/คน รวมสูงสุดไม่เกิน 3 คน อายุ 1-70 ปี
*ตัวอย่างทุนประกัน 1 ปี บ้านคอนกรีต
ประกันบ้านและทรัพย์สิน

ความรู้ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย เมื่อเกิดเหตุที่สร้างความเสียหายให้แก่ตัวบ้านหรือทรัพย์สินภายในบ้าน บริษัทประกันภัยจะเข้าประเมินความเสียหายและชดเชย/บรรเทาความสูญเสียตามวงเงินที่กำหนดไว้ บางแผนประกันภัยมีชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราวอีกด้วย เช่น

 • อุบัติภัยไฟไหม้ แก๊สระเบิด รถชน
 • ภัยธรรมชาติ ลมพายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ แผ่นดินไหว

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สินแบบไหนที่ควรจะเลือก แบบไหนที่เหมาะกับบ้านของเรา สิ่งที่ต้องคิดถึงคือการเลือกวงเงินคุ้มครองให้เหมาะสมกับบ้านของเรา โดยอาจประเมินจากราคาบ้าน ทรัพย์สินภายในบ้าน และวัสดุที่ใช้ก่อสร้างบ้านของเรา ประกันที่ราคาถูกเกินไปอาจมีการตัดส่วนความคุ้มครองบางอย่างออก แต่ของแพงก็อาจไม่จำเป็นสำหรับเราเสมอไปการเลือกเบี้ยที่เราจ่ายไหวจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ ดังนั้นก่อนซื้อประกันบ้านและทรัพย์สินควรเปรียบเทียบราคาและรายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้ได้ประกันที่เหมาะสมกับบ้านของเราจริงๆ

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+