loading
การรักษาแบบมุ่งเป้า คืออะไร และทำไมต้องซื้อประกันมะเร็งให้ครอบคลุม

การรักษาแบบมุ่งเป้า คืออะไร และทำไมต้องซื้อประกันมะเร็งให้ครอบคลุม

เขียนเมื่อวันที่ 20/09/2022

เทคโนโลยีการรักษามะเร็ง

ทุกวันนี้เทคโนโลยีการรักษามะเร็งนั้น พัฒนาก้าวไปไกลมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการรักษา เพื่อช่วยให้การรักษานั้นตรงจุด ลดความทรมานจากการรักษาน้อยลง ขอแนะนำให้รู้จักกับหนึ่งในวิธีการรักษามะเร็ง โดยใช้วิธีการใช้ยาแบบมุ่งเป้า

การรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) คืออะไร?

คือ การรักษาแบบใช้ยาที่มุ่งเป้าไปที่กลไกการทำงานของมะเร็ง เปรียบเสมือนมือปืนที่รู้ว่าเป้าหมายคือใคร และจะมุ่งเข้าทำลายตัวเป้าหมาย ในที่นี้หมายถึงเซลล์มะเร็งนั่นเอง ไม่ได้มีผลในการทำลายเซลล์มะเร็งเหมือนเคมีบำบัด แต่เป็นการทำให้เซลล์มะเร็งหยุดการเติบโต 

ข้อดีของการรักษาแบบมุ่งเป้า คือ
- มุ่งเป้าทำลายที่เซลล์มะเร็งโดยตรง มีทั้งแบบฉีดและแบบเม็ด
- ผลข้างเคียงน้อยกว่าคีโม แต่ขอบเขตการรักษาแคบกว่า มีบางชนิดของมะเร็งที่สามารถทำได้
- ยามุ่งเป้ารักษาร่วมกับยากลุ่มอื่น หรือวิธีอื่น เช่นรังสีรักษา หรือภูมิคุ้มกันบำบัด ก็ได้ผลดี
- สามารถใช้รักษากับผู้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายได้

อย่างไรก็ดี การรักษาแบบนี้มีข้อจำกัดตรงที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะ ขอแนะนำให้เพื่อนๆ หมั่นสังเกตอาการของตัวเองให้ดี รักษาสุขภาพ ออกกำลังกายเป็นประจำ และตรวจเช็กสุขภาพประจำปี เพราะยิ่งตรวจพบได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งรักษาอาการได้ง่าย และการทำประกันมะเร็งก็ถือเป็นอีกทางเลี่ยงหนึ่ง ที่จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาลหากตรวจพบเจอ อยากทำประกันมะเร็งกับฮักส์คลิกที่ด้านล่างได้เลย

 

ทำประกันมะเร็งกับฮักส์ คลิกที่นี่


แบบประกันภัยแนะนำ

#ประกันภัยมะเร็ง

#ประกันมะเร็ง

#ประกันโรคมะเร็ง

#มะเร็ง

#รักษาแบบมุ่งเป้า

#เทคโนโลยีใหม่ๆ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
  • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
  • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
  • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
  • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
  • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
  • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
  • tiba
+