loading
มีประกันกลุ่มอยู่แล้ว ประกันสุขภาพยังจำเป็นอีกไหม

มีประกันกลุ่มอยู่แล้ว ประกันสุขภาพยังจำเป็นอีกไหม

เขียนเมื่อวันที่ 24/04/2023

มีประกันกลุ่มอยู่แล้ว ประกันสุขภาพยังจำเป็นอีกไหม

คำถามที่เพื่อน ๆ หลายคนคงมีตอนที่เห็นโฆษณาขายประกัน หรือตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ เพื่อตอบคำถามข้อนี้ ก่อนอื่นฮักส์จะพาเพื่อน ๆ ไปดูว่าประกันกลุ่มคืออะไร และแตกต่างจากประกันสุขภาพอย่างไร

 

การประกันกลุ่ม (GROUP INSURANCE) คือ การประกันที่ให้ความคุ้มครองด้านประกันภัยต่าง ๆ แก่พนักงาน ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยพิจารณารับประกันจากความเสี่ยงของบุคคลทั้งกลุ่มหรือองค์กรมาเฉลี่ยกัน ทั้งอายุ เพศ หน้าที่การงาน และจำนวนเงินเอาประกัน เบี้ยประกันจะคำนวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันเพียงอัตราเดียว และใช้กับทุกคนในกลุ่ม ทำให้ค่าใช้จ่ายการทำประกันลดลง และมีผลให้เบี้ยประกันโดยรวมต่ำกว่าประกันชีวิตรายบุคคล การประกันชีวิตกลุ่มนอกจากจะมีเบี้ยประกันค่อนข้างต่ำแล้ว ระยะเวลาการประกันยังเหมาะสมสำหรับห้างร้าน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายปีโดยที่เจ้าของธุรกิจมักจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันทั้งหมดให้กับพนักงาน

 

การประกันภัยรายบุคคล เป็นการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดความเจ็บป่วยและหรืออุบัติเหตุ โดยค่าเบี้ยประกันภัย คำนวณจากอายุ ณ วันรับประกันภัย และคำนวณอัตราเบี้ยเป็นรายบุคคล ตามอายุ ความเสี่ยง และ แผนความคุ้มครองที่เลือก ดังนั้นคนที่อายุน้อย ความเสี่ยงน้อย ค่าเบี้ยก็อาจจะต่ำกว่าคนที่อายุมาก ที่ค่าเบี้ยก็จะสูงขึ้นตามอายุ ความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ  แต่ทั้งนี้เราสามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับตัวเราเองได้

 

ดยปกติหลายๆ บริษัท จะมีประกันกลุ่มมอบให้แก่พนักงานเป็นสวัสดิการอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ประกันกลุ่มนั้นจะให้ความคุ้มครองเมื่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกรายวัน หรือแบบผู้ป่วยในบางส่วนซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลได้ แต่หากต้องการให้คุ้มครองทั้งหมดก็แนะนำว่าควรมีประกันสุขภาพแบบเดี่ยวด้วย เพราะสามารถเลือกแผนคุ้มครองที่เหมาะสมกับตัวเองได้ นอกจากนี้ หากสิ้นสุดการเป็นพนักงาน ความคุ้มครองของประกันกลุ่มก็จะสิ้นสุดไปด้วย ดังนั้น หากมีประกันสุขภาพแบบเดี่ยวก็จะยังได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพในส่วนของประกันสุขภาพแบบเดี่ยวอยู่

 

แล้วจะซื้อประกันสุขภาพเดี่ยวแบบไหนให้ครอบคลุม ประหยัด และไม่ซ้ำซ้อนกับประกันกลุ่มที่มีอยู่?

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประกันสุขภาพแบบเดี่ยวนั้นสามารถซื้อแบบที่มีความคุ้มครองรับผิดส่วนแรกได้ โดยประกันสุขภาพแบบนี้จะมีค่าเบี้ยที่ถูกกว่าปกติ แต่แลกมากับการที่เรายอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลบางส่วนเอง ซึ่งค่ารักษาพยาบาลบางส่วนนี้เราสามารถใช้ความคุ้มครองของประกันกลุ่มมาจ่ายได้ แล้วค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เหลือก็เคลมกับประกันสุขภาพแบบเดี่ยวได้เลย ยกตัวอย่างเช่น หญิงอายุ 31 ปี เป็นพนักงานบริษัทที่มีประกันสุขภาพแบบกลุ่มความคุ้มครองผู้ป่วยใน 40,000 บาท/ครั้ง หญิงเลือกทำประกันสุขภาพ วี เบทเทอร์ แคร์ ด้วยความคุ้มครอง 330,000 บาท/ปี ซึ่งค่าเบี้ยปกติ 12,084 บาท/ปี เลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท ค่าเบี้ยจะลดเหลือ 8,040 บาท/ปี หากหญิงเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล ก็เอาความคุ้มครอง 40,000 บาท จากประกันกลุ่มจ่ายในส่วนของความรับผิดส่วนแรก แล้วค่ารักษาพยาบาลที่เหลือก็ใช้ความคุ้มครองของ วี เบทเทอร์ แคร์เลย เหมือนได้ความคุ้มครองสองต่อ

 

สนใจซื้อประกันสุขภาพ วี เบทเทอร์ แคร์ คลิก


แบบประกันภัยแนะนำ

#ประกันภัยสุขภาพ

#ประกันกลุ่ม

#ประกันสุขภาพเดี่ยว

#วี เบทเทอร์ แคร์

#เจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล

#ซื้อประกันสุขภาพเดี่ยวแบบไหนให้ครอบคลุม

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
  • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
  • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
  • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
  • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
  • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
  • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
  • tiba
+