loading
6 แมลงมีพิษที่ต้องระวังช่วงหน้าฝน

6 แมลงมีพิษที่ต้องระวังช่วงหน้าฝน

เขียนเมื่อวันที่ 10/07/2021

ป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยช่วงหน้าฝน

อาการเจ็บป่วยไม่ได้จำเพาะเจาจะเฉพาะการเกิดจากเชื้อไวรัสเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดจากการได้รับพิษเข้าสู่ร่างกาย ทั้งจากพืชบางชนิดและแมลงมีพิษชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่นอกจากโรคตามฤดูกาลแล้ว ยังมีสัตว์มีพิษหลายชนิดย้ายถิ่นที่อยู่ชั่วคราวเพื่อเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขัง แมลงมีพิษช่วงหน้าฝนจึงมีมาก ทำให้บ้านคนที่หลังคามิดชิดและมีมุมอับถูกใช้เป็นที่พักชั่วคราวของสัตว์มีพิษเหล่านี้ และหากไม่ระวังอาจถูกพวกมันกัดต่อยจนบาดเจ็บได้

ประเภทแมลงมีพิษในประเทศไทย

แมลงมีพิษกระจายอยู่ทั่วไปทุกภูมิภาคของโลก ในประเทศไทยมีแมลงมีพิษที่เป็นอาศัยอยู่ในพื้นที่เช่นกัน โดยมากจะเป็นแมลงที่สามารถทนต่ออากาศร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี สามารถจำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

 • แมลงที่มีปีก (Pterygota)

เป็นแมลงที่มีปีก 1 – 2 คู่ติดอยู่กับลำตัว โดยปีกจะมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันก็ได้ เช่น แมลงปอ แมลงวัน แมลงสาบ ซึ่งบางชนิดเป็นแมลงมีพิษบินได้ที่ควรระวัง

 • แมลงที่ไม่มีปีก (Apterygota) 

เป็นแมลงที่มีรูปร่างเด่นชัดตามลักษณะเฉพาะ เช่น แมลงประเภทมีหางดีด แมลงที่มีง่ามบนหัว หรือแมลงที่มีข้อปล้องตามลำตัว 

แมลงมีทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษบางชนิดไม่ทำร้ายคนก่อน แต่หากมีการรุกรานที่อยู่ก็จะสร้างพิษขึ้นมาปกป้องตัวเอง หากพบเห็นรังของแมลงที่ไม่คุ้น ห้ามเคลื่อนย้ายโดยทันที แต่ควรสอบถามผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ

อาการแพ้ที่เกิดจากแมลงมีพิษ

พิษของแมลงมาจากการส่งต่อพิษเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์โดยวิธีการวิธีการหนึ่ง เช่น การกัดหรือต่อย เป็นการส่งพิษเข้าสู่ร่างกายโดยตรงและฝังพิษไว้ในร่างกาย หรืออาจจะใช้วิธีกระจายพิษผ่านการสัมผัส สามารถจำแนกอาการเป็นพิษได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

อาการทางร่างกายหรือผิวหนัง

เป็นอาการที่แสดงออกมาภายนอก สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าชัดเจน เกิดขึ้นเมื่อรับพิษของแมลงโดยตรง อาการหลัก ๆ เช่น

 • การบวมแดง
 • การปวดแสบปวดร้อน
 • การเกิดผื่นคัน
 • การมีเลือดออกบริเวณที่โดนพิษ 
 • การมีแผลพุพอง
 • การเกิดลมพิษหรือการมีเลือดออกที่อวัยวะภายในเนื่องจากพิษ 

อาการแพ้ภายในร่างกาย 

เป็นลักษณะอาการที่รุนแรงกว่าอาการที่แสดงออกภายนอกร่างกาย เพราะพิษของแมลงส่งผลโดยตรงต่อภูมิคุ้มกันร่างกาย หากรักษาไม่ทันอาจอันตรายถึงชีวิตได้ ตัวอย่างอาการแพ้หลังได้รับพิษ

 • การไอไม่หยุดและหายใจไม่ทัน
 • เกิดอาการชาทั้งบริเวณที่โดนพิษและบริเวณอื่น ๆ ทั่วร่างกาย
 • เกิดปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร เช่น สูญเสียการรับรสชาติ รับประทานอาหารลำบากขึ้น 
 • รู้สึกคลื่นไส้ อยากอาเจียนตลอดเวลา
 • การเป็นลม 
 • มีอาการท้องเสีย 
 • ความดันโลหิตต่ำลงอย่างรวดเร็ว

การโดนพิษไม่ว่าจะจากสัตว์ชนิดใด ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน เพื่อป้องกันพิษเข้าไปทำลายระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 

 

6 แมลงมีพิษที่พบมากในหน้าฝน

ช่วงหน้าฝนแบบนี้มักจะมีแมลงบางชนิดที่แวะเวียนมาประจำเพื่อหนีน้ำฝนที่ท่วมบริเวณรัง และบ่อยครั้งแมลงพวกนี้ก็สร้างบาดแผลให้เจ้าของบ้านไม่น้อย แมลงที่ควรระวังช่วงหน้าฝน ได้แก่

 • แมลงก้นกระดก

อาการ: มีผื่นแดงเป็นรอยยาวและปวดแสบปวดร้อน 

แมลงก้นกระดกสีดำ

แมลงก้นกระดกมีพิษอยู่ในลำตัว

แมลงก้นกระดกจะมีพิษพีเดอรินอยู่ในร่างกาย เมื่อเผลอไปสัมผัสหรือบีบตัวแมลงก้นกระดกจนแตกจะทำให้พิษสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง และเป็นรอยแดงได้ มักเกิดอาการหลังได้รับพิษแล้ว 8 – 12 ชั่วโมง

 • ยุงลาย

อาการ: คันบริเวณที่โดนกัดและมีตุ่มแดง 

ยุงลายดูดเลือดคน

ยุงลายปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายขณะดูดเลือด

ยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคที่พบมากในเด็กช่วงหน้าฝน เพราะมีแหล่งน้ำขังเยอะ เหมาะแก่การวางไข่ ยุงลายจะปล่อยพิษผ่านน้ำลายทำให้เกิดอาการคัน และดูดเลือดจากคน ระหว่างดูดเลือดหากมีพาหะโรคไข้เลือดออกก็จะส่งเชื้อเข้าสู่ร่างกายด้วย

นอกจากสัตว์ที่เป็นแมลงตัวเล็ก ๆ แล้วยังมีสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่มีพิษและพบมากช่วงหน้าฝน มักจะซ่อนตัวอยู่บริเวณมุมอับของบ้าน หากเผลอไปโดนอาจจะบาดเจ็บหรือเกิดอาการแพ้ได้ 

 • กิ้งกือ

อาการ: รู้สึกแสบและผิวไหม้บริเวณที่โดนพิษ  

กิ้งกือขดตัว

กิ้งกือมีพิษบริเวณผิวหนัง

กิ้งกือเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้บ่อย มักเลื้อยเข้ามาหลบฝนในบ้าน โดยปกติกิ้งกือจะไม่กัดคน แต่มีส่วนผิวหนังที่เป็นพิษ เมื่อสัมผัสโดนตัวกิ้งกือผิวหนังของมันจะปล่อยสารพิษลักษณะของเหลวใสออกมา ทำให้รู้สึกแสบและอาจทำให้ผิวไหม้ได้ 

 • ตะขาบ

อาการ: มีความรู้สึกร้อนชา เลือดออกบริเวณที่โดนกัด 

ตะขาบตัวเล็ก

ตะขาบจะมีเขี้ยวพิษในการกัด

ตะขาบเป็นสัตว์ที่ข้อปล้องยาวตลอดลำตัว มีพิษอยู่บริเวณเขี้ยว เมื่อกัดจะส่งพิษเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วคล้ายงู มีโอกาสแพ้พิษสูง

 • แมงป่อง

อาการ: ปวดบริเวณที่โดนต่อยและมีอาการบวมแดงตามมา พิษจะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อหัวใจ