loading
ประกันบ้านและทรัพย์สินมีแบบไหนบ้าง ทำแล้วดียังไง

ประกันบ้านและทรัพย์สินมีแบบไหนบ้าง ทำแล้วดียังไง

เขียนเมื่อวันที่ 15/07/2021

ทำความรู้จักประกันบ้านและทรัพย์สิน ที่คนมีบ้านควรรู้!

บ้าน ที่อยู่อาศัย และสถานที่พักพิง เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่เราทุกคนต้องการ ซึ่งปัจจุบันกระแสการซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็น คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ (ทาวน์โฮม) หรือบ้านเดี่ยว ก็ยังคงเป็นที่นิยมโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือน หรือ กลุ่มคนที่กำลังวางแผนอนาคต ที่ต้องการมีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง จึงมองหาประเภทบ้านที่ตนเองสนใจตามโครงการต่างๆ ที่มีอยู่มากมายหลายรูปแบบในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เองทำให้คนที่ต้องการซื้อบ้านส่วนใหญ่หันมาศึกษาและเลือกทำประกันบ้านมากยิ่งขึ้น ทั้งที่แบบได้มาแบบกึ่งบังคับหรือด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กับตัวบ้านนั่นเอง

ประกันภัยบ้าน คือ รูปแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบ้าน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพย์สินในบ้าน เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวบ้านหรือทรัพย์สิน เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า ลมพายุ รวมถึงแผ่นดินไหว ซึ่งความคุ้มครองภัยต่างๆ เจ้าของบ้านจะได้รับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันภัยจะทำการจ่ายเงินชดเชย ค่าซ่อมแซมบ้าน ตามรายละเอียดความคุ้มครอง ภายใต้ทุนประกันที่ได้เลือกทำไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไปตามมูลค่าของบ้านในเวลานั้น ทั้งนี้ ประกันภัยบ้านและทรัพย์สินจะมีความคุ้มครองหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีแบบไหนบ้าง และมีข้อดีอย่างไร และแบบไหนที่จะเหมาะสมกับบ้านและทรัพย์สินของตนเอง ในวันนี้ฮักส์ได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกัน

ประกันบ้านและทรัพย์สินมีแบบไหนบ้าง

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน แบ่งได้เป็น 4 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีความคุ้มครองอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันเลย

การเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านอย่างรุนแรง

ไฟไหม้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

 

ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยที่กฏหมายบังคับสำหรับผู้ที่ซื้อ หรือ สร้างบ้านใหม่ พร้อมให้ความคุ้มครองเหตุไฟไหม้ และคุ้มครองความเสียหายของบ้านเนื่องจากสาเหตุที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น เกิดไฟไหม้ แก๊สรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร ระเบิด ซึ่งความคุ้มครองประกันอัคคีภัยส่วนใหญ่ จะคุ้มครองเพียงแค่ตัวบ้านไม่รวมที่ดิน และประกันภัยระยะสั้น เช่น แบบปีต่อปี หรือ แบบทุก 2-3 ปี ค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับการเลือกวงเงินความคุ้มครองของผู้ทำประกันภัย แต่ไม่เกิน 0.1% ของความคุ้มครอง 

 ประกันภัยคุ้มครองการโจรกรรม 

ประกันภัยคุ้มครองการโจรกรรม เป็นประกันภัยที่เหมาะกับบ้านที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูง เพราะบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีประวัติการโจรกรรม เจ้าของบ้านที่อยากได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินที่มีมูลค่า หรือสิ่งของสำคัญบางอย่างจึงเลือกทำประกันภัยคุ้มครองการโจรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะให้ความคุ้มครอง 2 ส่วนคือ คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และคุ้มครองความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากสาเหตุการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะโดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหาย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ต่อสถานที่ที่เอาประกันภัยจากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องมาจากความพยายามกระทำการดังกล่าว

ประกันภัยพิบัติ 

ประกันภัยพิบัติ เป็นความคุ้มครองในเรื่องของภัยธรรมชาติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในปัจจุบัน ความคุ้มครองเรื่องภัยพิบัติสามารถช่วยให้คุณอุ่นใจได้มากขึ้นหากเกิดภัยธรรมชาติที่มาแบบไม่ทันตั้งตัว อาทิเช่น น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ เป็นต้น ทั้งนี้ความคุ้มครองดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

ประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ (TMRA) 

ประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ (TMRA)หรือ ประกันสินเชื่อบ้าน ประกันภัยที่ในปัจจุบันจะสามารถพบเห็นได้บ่อยๆ สำหรับผู้ที่ทำการขอสินเชื่อสำหรับการซื้อบ้าน หรือ การสร้างบ้านใหม่ ที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะให้เราเลือกทำ โดยให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อบ้านเสียชีวิต หรือในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อบ้านไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระค่าบ้านได้อีกต่อไป หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นดังกล่าว ทางบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้ตามวงเงินความคุ้มครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครอบครัวของคุณจะไม่ได้รับภาระที่เหลือดังกล่าว

ประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน 

ประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน ถือเป็นประกันภัยที่กฏหมายไม่ได้บังคั แต่ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบประกันของคนมีบ้านที่ควรทำ เพราะทรัพย์สินต่างๆ ภายในบ้านก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกัน การเลือกกระจายความเสี่ยงและเลือกความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ดี ประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้านจะให้ความคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถพกพาได้ เฟอร์นิเจอร์ และ อุปกรณ์แต่งบ้าน ซึ่งคุ้มครองเมื่อทรัพย์สินในบ้านได้รับความเสียหายจาก 

 • ภัยจากธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าฝ่า พายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม 
 • ภัยเนื่องจากน้ำ เช่น ท่อน้ำแตกน้ำรั่วลงมาทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าพัง ฝนตกฝ้าเพดานรั่วโดนเครื่องใช้ไฟฟ้าพัง เป็นต้น 
 • ภัยอื่นๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้แม้เป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ภัยจากควัน ภัยจากการจราจล ภัยจากยวดยานพาหนะ

การเลือกทำประกันภัยบ้าน

การเลือกทำประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน

โดยเบี้ยค่าประกันบ้านและทรัพย์สิน จะขึ้นอยู่กับทุนประกันความคุ้มครองที่เลือก รวมถึงขนาดพื้นที่บ้านที่นับเป็นตารางเมตร และจำนวนทรัพย์สินภายในบ้าน โดยควรคำนึงถึงค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไหวและความคุ้มครองที่จะได้รับแก่ตัวบ้าน นอกจากนี้แล้วยังสามารถเลือกซื้อประกันอื่น ๆ เพิ่มเติม ฮักส์ขอแนะนำประกันบ้านและทรัพย์สินค้าที่น่าสนใจกับ ทิพยประกันภัย บ้านทิพย์ยิ้มได้ ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น 645.21 บาทต่อปี คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท หรืออยากศึกษาแผนประกันอื่นๆ เพิ่มเติม ฮักส์ก็พร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำตามความต้องการของคุณ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2975 5855 ให้ฮักส์เป็นเพื่อนคอยอยู่เคียงข้างดูแลเรื่องประกันภัย 


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+