loading
ความรู้ประกันอะไหล่รถยนต์ ทำไมถึงต้องซื้อประกันอะไหล่รถยนต์ ประกันอะไหล่รถยนต์แนะนำ

ทำไมถึงต้องซื้อประกันอะไหล่รถยนต์

ประกันภัยอะไหล่รถยนต์ ซื้อประกันอะไหล่รถยนต์ extended warranty อุ่นใจแม้หมด
ประกันจากศูนย์

คุ้มครองชิ้นส่วนสำคัญ
ทั้งค่าอะไหล่และค่าซ่อม

ประกันภัยอะไหล่รถยนต์ ซื้อประกันอะไหล่รถยนต์ extended warranty หมดกังวล
เรื่องค่าซ่อม

ซ่อมได้ที่ศูนย์และอู่ในเครือ
วิริยะทั่วประเทศ
ไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันภัยอะไหล่รถยนต์ ซื้อประกันอะไหล่รถยนต์ extended warranty รับความคุ้มครอง
ทันทีที่สมัคร

ไม่ต้องตรวจสุขภาพรถ
ทำปุ๊บ คุ้มครองทันที

ประกันอะไหล่รถยนต์แนะนำ

ความรู้ประกันอะไหล่รถยนต์

ประกันอะไหล่รถยนต์จะรับประกันค่าเสียที่ไม่ได้เกิดจากบุคคลภายนอก หรือคู่กรณี ทั้งค่าซ่อม ค่าอะไหล่ และค่าแรง ให้คุณอุ่นใจแม้หมดประกันจากศูนย์ ก็จะได้ซ่อมด้วยอะไหล่คุณภาพจากอู่หรือศูนย์บริการ ประกันภัยอะไหล่รถยนต์จะต่างจากประกันภัยรภยนต์ตรงที่ ประกันภัยรถยนต์จะคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ถ้าเพื่อน ๆ กังวลเรื่องค่าซ่อมจากกรณีรถเสีย หรือใครที่เน้นขับรถมือสอง ประกันภัยอะไหล่รถยนต์ก็จะตอบโจทย์กว่า โดยแผนประกันภัยอะไหล่รถยนต์ที่ฮักส์คัดเลือกมา จะครอบคลุมสูงสุด 14 กลุ่มอะไหล่สำคัญ

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
  • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
  • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
  • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
  • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
  • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
  • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
  • tiba
+