loading
เงื่อนไขเงินชดเชยรายได้ว่างงาน ลูกจ้างรีบเช็คด่วน

เงื่อนไขเงินชดเชยรายได้ว่างงาน ลูกจ้างรีบเช็คด่วน

เขียนเมื่อวันที่ 28/09/2021

ว่างงานได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่ ? รีบเช็คด่วน

สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในประเทศไทย นอกจากมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่ต้องปิดตัวลง เป็นเหตุให้หลายคนต้องเผชิญกับปัญหาการถูกเลิกจ้างที่ทำให้ว่างงานและขาดรายได้ ซึ่งในกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนระหว่างที่ว่างเงินปีละไม่เกิน 180 วัน อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง คำนวณจากเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท นอกจากนี้ในกรณีที่ลาออกหรือหมดสัญญาจ้าง มีสิทธิได้รับเงินชดเชยรายได้ในระหว่างที่ว่างงานเช่นเดียวกัน ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยต่อลมหายใจ ทำให้มีเงินสำหรับใช้จ่ายยามจำเป็น 

เช็คให้ชัวร์! เงื่อนไขรับเงินชดเชยรายได้ว่างงาน 

ถูกเลิกจ้าง : ถูกเลิกจ้างต้องทำอย่างไร ? ในกรณีนี้จะได้รับเงินชดเชยระหว่างว่างงาน ปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 

ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง : ตามเงื่อนไขจะได้รับเงินชดเชยปีละไม่เกิน 90 วัน อัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 

ยื่นขอเงินชดเชยกรณีว่างงาน : ในกรณีที่ยื่นขอเงินชดเชยเพราะถูกเลิกจ้างและลาออก หากสิ้นสุดสัญญาจ้างเกิน 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี มีสิทธิได้รับเงินชดเชยรายได้ทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีที่ยื่นขอรับผลประโยชน์เนื่องจากว่างงานเพราะลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาเกิน 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี มีสิทธิได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 90 วัน 

คุณสมบัติผู้ประกันตนได้เงินชดเชยรายได้ว่างงาน

ผู้หญิงใส่หน้ากากอนามัย

เงื่อนไขรับเงินชดเชยจากการว่างงาน 

 1. เป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงาน 
 2. เป็นผู้ประกันตนที่มีระยะการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป 
 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานภาครัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชยนับตั้งแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน 
 4. รายงานตัวตามกำหนดผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานภาครัฐไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 
 5. มีความสามารถในการทำงานและพร้อมทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้ 
 6. ไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

ข้อควรรู้ สาเหตุที่ผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินชดเชยว่างงาน 

 1. มีประวัติทุจริตในหน้าที่ กระทำผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
 2. จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
 3. ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายร้ายแรง
 4. ละทิ้งการทำหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควรติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน
 5. ทำงานความด้วยควาประมาทส่งผลให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง
 6. มีโทษจำคุกตามคำพิพากษา
 7. ต้องไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์เงินชดเชยในกรณีชราภาพ 

เตรียมให้พร้อม! เอกสารขอรับเงินชดเชยว่างงานมีอะไรบ้าง 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง นอกจากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยแล้ว เอกสารที่ต้องเตรียมก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเช่นกัน 

 1. แบบคำขอประโยชน์ทนแทนในกรณีว่างง่าน หรือ สปส. 2-01/7
 2. บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาที่ถ่ายเอกสาร 
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต้องถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
 4. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแจ้งการลาออก สปส. 6-09 แต่หากไม่มีสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้เช่นกัน 
 5. หนังสือของนายจ้ายที่ให้ออก (ถ้ามี)
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน

เมื่อต้องกลายเป็นคนว่างงานสิ่งที่ตามมาคือการขาดรายได้ และอาจมีอีกหลายปัญหาถาโถเข้ามา ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสุขภาพจิต เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรงรวมถึงไม่ติดเชื้อโควิด และเยียวยาจิตใจให้ดีขึ้น แนะนำให้ปฏิบัติตามวิธีต่อไปนี้ 

 

6 วิธีคลายเครียดตกงานช่วงโควิด 

ผู้มีอาการเครียด

ความเครียดจากการตกงานส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

 1. ทำจิตใจให้สบายด้วยการดูหนัง ฟังเพลง หรือปรึกษาปัญหากับคนใกล้ชิด 
 2. ทำเรซูเม่สมัครงานใส่ข้อมูลความสามารถอย่างละเอียด 
 3. หารายได้เสริมในระหว่างที่รองานประจำ
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อลดความเครียดสะสม
 5. ทานอาหารจานโปรดที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเสริมภูมิต้านทาน 
 6. ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายความเครียด 
 7. ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อช่วยเยียวยาความเครียดให้ลดน้อยลง

เพื่อให้ผู้ที่ตกงานมีกำลังใจเผชิญกับอุปสรรค ควรใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเอง และเลือกรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่บั่นทอนจิตใจ อีกทั้งการหากิจกรรมทำ อาทิ ดูหนัง ดูซีรีส์  ฟังเพลง หรือทำอาหาร ก็มีส่วนช่วยคลายความเครียดได้ไม่น้อย ทั้งนี้ทั้งนั้น การอยู่บ้านนานเกินไปก็อาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ ยิ่งตอนนี้มีโรคภัยไข้เจ็บวนเวียนอยู่รอบตัวรวมถึงโรคอุบัติใหม่ การทำประกันภัยสุขภาพเพื่อคุ้มครองยามเจ็บป่วยในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ฮักส์มีประกันสุขภาพเบี้ยเริ่มต้น 1,1712 บาท วงเงินคุ้มครองสูงสุด440,000 บาท/ครั้ง/โรค ที่ให้การคุ้มครองได้อย่างครอบคลุม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2975 5855 พร้อมให้คำแนะนำประกันภัยที่ตอบโจทย์สำหรับคุณ 

อ้างอิงข้อมูล : pptvhd36


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ประกันชดเชยรายได้

#ฮักส์ประกันภัยสุขภาพชดเชยรายได้

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+