loading
ตรวจโควิดราคาเท่าไหร่ มีโรงพยาบาลไหนบ้าง

ตรวจโควิดราคาเท่าไหร่ มีโรงพยาบาลไหนบ้าง

เขียนเมื่อวันที่ 15/06/2021

รู้ไว้ไม่เสียหาย เช็คลิสต์ราคาตรวจโควิด-19 ราคาเท่าไหร่

COVID-19 เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า SARS-CoV-2 โดยองค์การอนามัยโลกได้มีการทราบครั้งแรกเกี่ยวกับเชื้อไวรัสชนิดใหม่นี้ในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับกลุ่มผู้ป่วยด้วย "โรคปอดบวมจากไวรัส" ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และเริ่มมีการระบาดลุกลามไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยอดผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งมีมาตรการตรวจคัดกรองผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อตามมาตรการของแต่ละประเทศอีกด้วย

ในช่วงแรกการรับมือกับโรคโควิดในหลาย ๆ ประเทศยังคงสับสน เพราะโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ การแพร่ระบาดและการเตรียมรับมือจึงเป็นไปอย่างทุลักทุเล ส่งผลให้การแพร่ระบาดในช่วงแรกกระจายเป็นวงกว้าง ผู้ป่วยมีทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ บางคนมีระยะเวลาฟักตัวของเชื้อนานกว่าปกติ เพิ่มความยากในการเฝ้าระวังไปอีกระดับ การตรวจหาเชื้อโควิดจึงมีความสำคัญ เพราะช่วยป้องกันการนำเชื้อไปติดผู้อื่นได้ และลดการแพร่ระบาดในวงกว้างได้อีกวิธีหนึ่ง

โควิด-19 อาการเริ่มต้น

สำหรับอาการเริ่มต้นผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในแต่ละบุคคล จะมีอาการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกาย การมีโรคประจำตัวที่อาจมีอาการรุนแรง ไปจนถึงผู้ที่อาจมีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงปานกลาง และสามารถหายจากโรคได้เองโดยที่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาแต่อย่างไรก็ตามการพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการและได้รับการรักษาที่ถูกวิธีถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ในปัจจุบันประเทศไทยพบเจอกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์อังกฤษ โดยได้มีการรานงานจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าสายพันธุ์อังกฤษ ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้จะทำให้เกิดการระบาดได้รวดเร็วมากกว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ปกติถึง 1.7 เท่า อีกทั้งยังพบปริมาณเชื้อไวรัสในผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และผู้ป่วยไม่มีการแสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยลงเป็นอย่างมาก

อาการผู้ติดเชื้อโควิดทั่วไปมีดังนี้

 • มีไข้สูงเกิน 37.5 องศา ขึ้นไป
 • มีอาการไอแห้ง มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก (มีอาการในข้อใดข้อหนึ่ง)
 • มีอาการอ่อนเพลีย อยู่ตลอดเวลา

และอาการอื่น ๆ เช่น อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัว เจ็บคอ บางคนอาจมีอาการท้องเสีย ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการได้กลิ่น ดมกลิ่น หรือ การรับรส (ในปัจจุบันผู้ป่วยบางรายไม่มีการแสดงอาการ) นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อด้วยเช่นเดียวกัน เช่น การหายใจลำบาก มีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอก ไปจนถึงการสูญเสียความสามารถในการพูดหรือการเคลื่อนไหวต่าง ๆ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะได้รับเชื้อ คุณสามารถเลือกสถานพยาบาลในการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

แพทย์กำลังใช้ก้านสำลีในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19

การตรวจโควิด-19 วิธี swab test แบบไดร์ฟทรู

ตรวจโควิดราคาเท่าไหร่ ตรวจโควิดโรงพยาบาล ไหนได้บ้าง

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab) ราคา 4,300 บาท
ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab) และเอกซเรย์ปอด ราคา 4,800 บาท

โรงพยาบาลสมิติเวช

ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ราคา 4,000 บาท
ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 Drive-Through COVID-19 Test ราคา 3,000 บาท

โรงพยาบาลเปาโล

โปรแกรมตรวจหาเชื้อ Covid-19 แบบ PCR ราคา 4,500 บาท

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

บริการตรวจเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time – PCR ราคา 4,500 บาท

โรงพยาบาลปิยะเวท

บริการตรวจเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบตรวจที่โรงพยาบาล ราคา 4,500 บาท
บริการตรวจเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR ตรวจแบบ Drive Thru ราคา 4,500 บาท

โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2

บริการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยระบบ Drive Thru ราคา 3,000 บาท

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time – PCR ราคา 5,500 บาท

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time – PCR ราคา 3,000 บาท

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

บริการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยระบบ Drive Thru ราคา 6,500 บาท

โรงพยาบาลพญาไท 2

บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time – PCR ราคา 4,500 บาท

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

รวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time – PCR ราคา 3,000 บาท

โรงพยาบาลคามิลเลียน

บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time – PCR ราคา 4,000 บาท

โรงพยาบาลนครธน

บริการตรวจเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบ Drive Thru ราคา 3,240 บาท

โรงพยาบาลพระราม 9

บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับชาวไทย 5,650 บาท ชาวต่างชาติ 6,425 บาท (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของแพทย์)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR ราคา 3,000 บาท
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ค่าตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับชาวไทย 1,500 บาท และสำหรับชาวต่างชาติ 2,000 บาท

โรงพยาบาลศิริราช

บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ราคาประมาณ 2,500-5,000 บาท (รับตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-6,000 บาท (รับตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง)

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ค่าใช้จ่ายบริการตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับชาวไทยไม่เกิน 2,500 บาท ชาวต่างชาติไม่เกิน 3,500 บาท
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ควรติดต่อสอบถามกับสถานพยาบาลโดยตรงอีกครั้ง**

การตรวจเชื้อไวรัสโควิด19 ด้วยวิธี swab test

สำหรับผู้ที่มีอาการป่วยและอยู่ในพื้นที่เสี่ยง มีประวัติเสี่ยง หรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดได้ฟรีตามสิทธิ์ในการรักษาของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ภาครัฐกำหนด

การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันมีทางเลือกหลากหลายให้คุณสามารถเลือกรับบริการ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ที่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ซึ่งคุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ เพราะโควิดถือเป็นโรคระบาดใกล้ตัวที่คุณไม่ควรมองข้าม และทุกคนมีความเสี่ยงในการรับเชื้อทั้งสิ้น การเลือกทำประกันภัยโควิด ถือเป็นทางเลือกที่ช่วยกระจายความเสี่ยง พร้อมความคุ้มครองที่ครอบคลุมอย่าง ประกันภัย iSafe กับความคุ้มครองที่ให้คุณรับเงินก้อนเมื่อตรวจพบเชื้อ พร้อมวงเงินสูงสุด 5,000 บาท และเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท ในราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 599 บาทเท่านั้น

ประกันภัยโควิดถือเป็นประกันภัยที่คุณไม่ควรมองข้าม ก่อนตัดสินใจซื้อควรศึกษาเงื่อนไขและหาความคุ้มครองที่เหมาะสมกับคุณ แต่จะดีกว่าไหมถ้ามีที่ปรึกษาอย่างฮักส์เป็นเพื่อนคู่คิด พร้อมให้บริการตอบคำถามทุกเรื่องประกันภัย เพื่อให้คุณได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณมากที่สุด สอบถามข้อมูลกับฮักส์ได้ที่ 0 2975 5855

อ้างอิงข้อมูล:
องค์การอนามัยโลกรู้จัก โควิดสายพันธุ์อังกฤษ (ประชาชาติธุรกิจ)

เช็คราคาตรวจโควิดแล้ว อย่าลืม...เตรียมความพร้อมเปรียบเทียบประกันภัยโควิดที่คุณต้องการ

 


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ฮักส์ประกันโควิด

#โควิด-19

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+