loading
หมอใช้เครื่องวัดความดันบริเวณแขนของคนไข้
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น

เช็คลิสต์ รวมแพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ที่ไหนดี

เขียนเมื่อวันที่ 27/04/2021

แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี 2564 เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

ปัจจุบันเรื่องสุขภาพถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการดูแลสุขภาพร่างกายและอัตราการเกิดโรคต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การตรวจสุขภาพประจำปีจึงกลายเป็นทางเลือกสำหรับคนที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ควรตรวจทุกปี เนื่องจากแต่ละช่วงอายุมีความจำเป็นในการตรวจเช็คสภาพร่างกายความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานของไต การทำงานของระบบทำงานในบริเวณส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตรวจสุขภาพประจําปี ตรวจอะไรบ้าง? การตรวจสุขภาพประจำปีเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจพื้นฐานทั่วไป การเอกซเรย์ปอด ไวรัสตับอักเสบบี การตรวจระดับน้ำตาล ระดับไขมันในเลือด ซึ่งถือเป็นการตรวจขั้นพื้นฐานที่ในปัจจุบันแต่ละโรงพยาบาลมีการเพิ่มรายการตรวจที่สำคัญต่อการตรวจเช็คสุขภาพในแต่ละช่วงอายุเข้ามา เช่น มะเร็งปากมดลูก ตรวจมวลกระดูก อัลตราซาวน์อวัยวะช่องท้องเป็นต้น การตรวจสุขภาพจะเป็นวิธีที่ทำให้เรารู้จักร่างกายของตัวเองมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อหากพบเจอสิ่งที่ผิดปกติจะได้ทำการรักษาได้ทันเวลา โดยมีช่วงอายุที่เหมาะสมกับการเริ่มตรวจสุขภาพประจำปีคือ อายุ 20 ปีขึ้นไป

การเลือกซื้อโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีมีให้เลือกหลากหลาย ควรเลือกตามช่วงอายุที่เหมาะสม โปรแกรมสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายตามที่โปรแกรมมีการรวบรวมและแนะนำไว้ ซึ่งสำหรับผู้หญิงในช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพิ่มเติม และผู้ชายเมื่อมีอายุ 50 ปีขึ้นไปควรรับการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มเติมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพอื่นๆ อย่าง แพคเกจตรวจมะเร็งเพิ่มเติมได้แม้เกณฑ์อายุจะยังไม่ถึงแต่มีอาการ เช่น พบก้อนในร่างกาย อาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด เป็นต้น ก่อนไปตรวจสุขภาพ ควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกแพคเกจตรวจสุขภาพแต่ละโรงพยาบาล และค่าตรวจสุขภาพประจําปีให้คุ้มค่าที่สุด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ที่ไหนดี

การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ตรวจอะไรบ้าง?

 • การตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FPG)
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ทั้ง Cholesterol และ Triglyceride
 • ตรวจระดับกรดยูริก
 • ตรวจการทำงานของตับ SGOT และ SGPT
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • เอกซเรย์ปอด
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง


โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน​

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลเปาโล

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (อายุน้อยกว่า 30 ปี) Value For Life Silver ราคา 2,500 บาท
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (อายุน้อยกว่า40 ปี) Value For Life Gold ราคา 5,000 บาท
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี ที่ต้องการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน พร้อมมุ่งเน้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ และความผิดปกติในช่องท้องส่วนบน หรือส่วนล่าง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (อายุ 40 ปีขึ้นไป) Value For Life Platinum ผู้ชาย ราคา 13,500 บาท ผู้หญิง ราคา 15,900 บาท
สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยการตรวจควรมุ่งเน้นในเรื่องของ ความเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และความเสื่อมของกระดูก โดยควรเป็นการตรวจแบบละเอียดโรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย)
แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลกรุงเทพ

ตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมตรวจสุขภาพหลัก ในราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 11,386 – 63,700 บาท
อายุผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่ 15-60 ปีขึ้นไป โดยมีโปรแกรมการตรวจและช่วงราคาที่แตกต่างกัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2564 Vital อายุ 15-30 ปี ตรวจได้ทั้งชายและหญิง ราคา 11,386 บาท
เน้นการตรวจสุขภาพแบบทั่วไปเลือกตรวจได้ทั้งชายและหญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2564 Advanced อายุ 30-40 ปี ตรวจได้ทั้งชายและหญิง ราคา 22,331 บาท สำหรับการตรวจจะมีเพิ่มในส่วนของกาารอัลตราซาวน์อวัยวะช่วงท้องทั้งหมด และการตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

แพ็คเกจตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

โปรแกรม Basic Check-up สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี สำหรับทุกเพศ ราคา 6,485 บาท ราคาโปรโมชั่น 2,800 บาท

โปรแกรม Advanced Check-up (สำหรับเพศชายและหญิง อายุ 30 - 40 ปี) ผู้ชาย ราคา 13,365 บาท ราคาโปรโมชั่น 8,000 บาท
ผู้หญิง ราคา 14,965 บาท ราคาโปรโมชั่น 8,000 บาท สำหรับผู้หญิงมีการพบสูติ-นรีแพทย์และเพิ่มเติมการตรวจมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ตารางแบบแพ็คเกจตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
ตารางแพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

แพคเกจ YOUNG ACTIVE (สำหรับผู้ชายและผู้หญิง)
ตรวจเช็คความพร้อมของสุขภาพก่อนจะถึงวัย 40 ปี ราคา 17,210 บาท และราคาโปรโมชั่น 12,900 บาท

โดยการตรวจปอด หัวใจ ตับ และการตรวจหาเบาหวานโรงพยาบาลพญาไท

ตรวจสุขภาพ Strong Check up โรงพยาบาลพญาไท
แพ็คเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพยาไท 2

โรงพยาบาลพญาไท 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพ Strong Check up กับการตรวจ 21 รายการทั้งชายและหญิง ราคา 3,990 บาท
พร้อมการตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้

แพทย์กำลังถือปากกาเช็คเอกสารผู้ป่วย
เช็คลิสต์การตรวจสุขภาพประจำปี

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 1. ก่อนรับการตรวจสุขภาพเรื่องการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อให้ผลการตรวจไม่คลาดเคลื่อน
 2. ก่อนทำการตรวจสุขภาพควรทำการงดการทานอาหารและดื่มเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ สำหรับน้ำเปล่าสามารถจิบดื่มได้เล็กน้อย
 3. ควรงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงก่อนทำการตรวจสุขภาพ
 4. สำหรับผู้ที่มีการทานยา ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนทำการตรวจ พร้อมแจ้งชื่อประเภทยาที่รับประทาน
 5. ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีประวัติสุขภาพ ควรนำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ ใบรับรองแพทย์ เกี่ยวกับโรคนั้นๆ มายื่นควบคู่เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 6. พื่อความสะดวกต่อการเจาะเลือด ควรสวมเสื้อผ้าที่อำนวยความสะดวกต่อการเจาะเลือดบริเวณข้อพับแขน
 7. สำหรับผู้หญิงที่ต้องการได้รับการตรวจสุขภาพ ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนมีประจำเดือน 7 วัน และหลังมีประจำเดือน 7 วัน สำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ
 8. สำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่ากำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังตั้งครรภ์ต้องทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์ที่อาจส่งผลต่อเด็กในครรภ์

การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกคนที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นร่างกายของมนุษย์ย่อมเสื่อมสภาพ ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้เราสามารถตรวจพบโรคหรือมีภาวะเสี่ยงการเกิดโรคได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางการรักษา ควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับท่านที่อยากกระจายความเสี่ยงในด้านสุขภาพ การเลือกทำประกันสุขภาพถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่อย่าง สามารถเข้าไปเปรียบเทียบแผนประกัน และเลือกซื้อประกันสุขภาพที่ใช่สำหรับคุณได้แล้วผ่านฮักส์ ให้ฮักส์เป็นเพื่อนที่คอยอยู่ดูแลทุกเรื่องประกันภัย หากต้องการสอบถามโทรปรึกษาฮักส์ได้ที่ 0 2975 5855

เปรียบเทียบและเลือกซื้อประกันสุขภาพทางออนไลน์ผ่านฮักส์...ที่นี่


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ฮักส์ประกันสุขภาพ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

Tags

 • #ประกันสุขภาพ

 • #ประกันอุบัติเหตุ

 • #ประกันโควิด

 • #ประกันรถยนต์

 • #ประกันการเดินทาง

 • #ประกันบ้านและทรัพย์สิน

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+