loading

บทความ

มะเร็งแพร่กระจายไปกระดูก มีโอกาสรักษาหายไหม

มะเร็งแพร่กระจายไปกระดูก มีโอกาสรักษาหายไหม

เขียนเมื่อวันที่ 20/08/2021 หมวดหมู่ ประกันภัยมะเร็ง

มะเร็งสามารถเกิดได้ในอวัยวะหลายส่วนและมีโอกาสแพร่กระจายเข้าสู่กระดูก ถึงแม้จะพบได้น้อยและมีอาการระยะแรกไม่เด่นชัด แต่ก็ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของตนเองเสมอ......[ อ่านต่อ ]

อาการโรคมะเร็งปอด ภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทย

อาการโรคมะเร็งปอด ภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทย

เขียนเมื่อวันที่ 09/08/2021 หมวดหมู่ ประกันภัยมะเร็ง

โรคมะเร็งปอดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและส่งผลต่อระบบหายใจโดยตรง การตรวจคัดกรองมะเร็งเสมอและเฝ้าระวังมะเร็งปอดตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม......[ อ่านต่อ ]

อาการโรคมะเร็งตับ สัญญานเตือนที่ต้องระวัง

อาการโรคมะเร็งตับ สัญญานเตือนที่ต้องระวัง

เขียนเมื่อวันที่ 26/07/2021 หมวดหมู่ ประกันภัยมะเร็ง

มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่มักพบในผู้ชาย เกิดขึ้นได้ทั้งจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร และกรรมพันธุ์ จึงควรรู้จักอาการมะเร็งตับเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิดโรค......[ อ่านต่อ ]

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
  • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
  • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
  • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
  • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
  • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
  • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
  • tiba
+