loading
ความรู้ประกันรถยนต์ ทำไมต้องทำประกันรถยนต์ แบบประกันภัยแนะนำ

ทำไมต้องทำประกันรถยนต์

ซื้อประกันออนไลน์, ฮักส์ประกันภัย ชัดเจนเรื่องประกันภัย มีคนช่วยเคลียร์

รถชนทีไม่ต้องเสียเวลาเป็นวัน
ถ้ามีประกันภัยช่วยเคลียร์ ช่วยคุยให้

ซื้อประกันออนไลน์, ฮักส์ประกันภัย ดูแลเรื่องประกันภัย ค่าซ่อม ค่าอะไหล่

จะค่าอะไรก็มีคนออกให้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถนั้นแสนจะแพง
ซ่อมครั้งเดียวราคาเกินค่าเบี้ยก็มี
ดังนั้น ไม่ต้องออกเองย่อมดีกว่า

ซื้อประกันออนไลน์,ฮักส์ประกันภัย คุยได้ทุกเรื่องประกัน ขับได้สบายใจ

จะมือใหม่หัดขับกับรถคันใหม่
หรือมือโปรกับรถคันโปรด
ก็ขับได้สบายใจมากขึ้น
ไม่ต้องมาพะวงว่ารถจะเป็นรอยเมื่อไร

แบบประกันภัยแนะนำ

ประกันรถยนต์, ประกันรถยนต์ออนไลน์, เปรียบเทียบประกันรถยนต์, ประกันรถยนต์ชั้น 1 แผนประกันภัยรถยนต์ขายดี

วิริยะประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

6,600 บาท / ปี

วิริยะประกันภัย3+

ประเภท
3+
ทุนประกัน
100,000 บาท
ประเภทการซ่อม
ซ่อมอู่

ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1,000,000 บาท/ครั้ง

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

ความเสียหายต่อรถยนต์**
100,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก
-
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
-

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
50,000 บาท/คน ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน
ค่ารักษาพยาบาล
50,000 บาท/คน ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน
ค่าประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 บาท/ครั้ง
เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

6,700.34 บาท / ปี

เมืองไทยประกันภัย3+ Care

ประเภท
3+
ทุนประกัน
100,000 บาท
ประเภทการซ่อม
ซ่อมอู่

ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1,000,000 บาท/ครั้ง

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

ความเสียหายต่อรถยนต์**
100,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก
-
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
-

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
100,000 บาท/คน ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน
ค่ารักษาพยาบาล
100,000 บาท/คน ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน
ค่าประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

การโจรกรรมทรัพย์สินที่อยู่ภายในรถยนต์
10,000 บาท/ปี
เงินช่วยเหลือปลอบขวัญ
1,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 3 ครั้ง/ปี
**ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก หมายถึง อุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน, ก๊าซ หรือกาลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง, รถไฟ, รถราง
วิริยะประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

7,500 บาท / ปี

วิริยะประกันภัย2+

ประเภท
2+
ทุนประกัน
100,000 บาท
ประเภทการซ่อม
ซ่อมอู่

ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1,000,000 บาท/ครั้ง

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

ความเสียหายต่อรถยนต์**
100,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก
-
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
100,000 บาท

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
50,000 บาท/คน ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน
ค่ารักษาพยาบาล
50,000 บาท/คน ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน
ค่าประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 บาท/ครั้ง
เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

7,500.70 บาท / ปี

เมืองไทยประกันภัย2+ Care

ประเภท
2+
ทุนประกัน
100,000 บาท
ประเภทการซ่อม
ซ่อมอู่

ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1,000,000 บาท/ครั้ง

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

ความเสียหายต่อรถยนต์**
100,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก
-
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
100,000 บาท

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
100,000 บาท/คน ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน
ค่ารักษาพยาบาล
100,000 บาท/คน ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน
ค่าประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

การโจรกรรมทรัพย์สินที่อยู่ภายในรถยนต์
10,000 บาท/ปี
เงินช่วยเหลือปลอบขวัญ
1,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 3 ครั้ง/ปี
**ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก หมายถึง อุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน, ก๊าซ หรือกาลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง, รถไฟ, รถราง

ความรู้ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์หรือประกันภัยภาคสมัครใจคือประกันภัยรถยนต์ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ ไม่มีกฏหมายบังคับ เป็นการซื้อเพื่อเพิ่มความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. เพื่อให้ครอบคลุมค่าเสียหายให้ได้มากที่สุด ซึ่งความคุ้มครองจะครอบคลุมถึงความเสียหายต่อตัวรถของเรา ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (คู่กรณีของเรา) ประกันภัยประเภทนี้ก็มีหลายแบบให้เลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการ ฮักส์ขอสรุปมาให้ตามตารางด้านล่างนี้

 • ประกันชั้น 1 คุ้มครองหมด ทั้งรถเราและรถคู่กรณี
 • ประกันชั้น 2+ คุ้มครองรถเราเมื่อไฟไหม้/ถูกขโมย และคุ้มครองทั้งรถเราและรถคู่กรณี (กรณีรถชนรถเท่านั้น)
 • ประกันชั้น 2 คุ้มครองรถเราเมื่อไฟไหม้/ถูกขโมย และคุ้มครองรถคู่กรณี
 • ประกันชั้น 3+ คุ้มครองรถเราและรถคู่กรณี
 • ประกันชั้น 3 คุ้มครองรถคู่กรณี
compare-insurance-car

หากจะเลือกให้ตรงตามไลฟ์สไตล์หรือการใช้รถของเรา ก็อาจจะคิดได้ง่ายๆ เช่น หากเราเป็นมือใหม่หัดขับ เพิ่งถอยรถใหม่ป้ายแดง หรือต้องเดินทางบ่อยๆ การเลือกซื้อประกันชั้น 1 จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้รถได้มากขึ้น เพราะไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ใดประกันก็จะคุ้มครองหมด

สำหรับคนที่ขับรถเก่งแล้ว แต่ต้องการความสบายใจและอยากได้ความคุ้มครองที่มากขึ้น ประกันชั้น 2+ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียว สำหรับคนที่ใช้รถไม่บ่อยและเน้นความประหยัด ประกันชั้น 2 ชั้น 3+ และ ชั้น 3 ก็เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+