loading
5 ข้อดีการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ดูแลคุ้มครองแค่ไหน

5 ข้อดีการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ดูแลคุ้มครองแค่ไหน

เขียนเมื่อวันที่ 15/06/2021

ประกันภัยที่คนขับรถต้องสนใจ

ประกันภัยรถยนต์เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรถยนต์และผู้ขับขี่ที่เป็นผู้เอาประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (COMPULSORY THIRD PARTY INSURANCE) หรือพรบ.รถยนต์ที่รถทุกคันจะต้องทำ ประเภทถัดมา คือ ประกันภัยภาคสมัครใจ เป็นประกันที่ผู้ขับขี่พิจารณาทำเพิ่มจากประกันภัยภาคบังคับ ขึ้นอยู่กับความสมัครของผู้ขับขี่เป็นหลัก สามารถเลือกที่จะไม่ทำประกันส่วนนี้ก็ได้ แต่หากมีไว้จะอุ่นใจกว่าเพราะคุ้มครองครอบคลุมกว่า

ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนอาจมีคำถามว่า "ทำไมต้องทำประกันภัยรถยนต์ ?" คำตอบคือเพื่อคุ้มครองค่าความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนบนท้องถนน ไม่ว่าจะเราชนเขาหรือเขาชนเรา ก็พร้อมให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมตามกรมธรรม์ที่ทำไว้ เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ และไม่มีการแจ้งเตือนล้วงหน้า บางคนขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดก็มีโอกาสถูกเชี่ยวชนจากคนที่ขับรถโดยประมาทได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นการทำประกันภัยรถยนต์จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งมีให้เลือกทั้งประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์ 2 ประกันภัยรถยนต์ 2+ ประกันภัยรถยนต์ 3 และประกันภัยรถยนต์ 3+

ประเภทของประกันภัยภาคสมัครใจ

ประกันภัยภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามความคุ้มครอง ดังนี้

ประกันภัยชั้น 3

 • ความคุ้มครองรถ - คุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณีในกรณีรถชนเท่านั้น
 • ความคุ้มครองบุคคลในรถ – ชดใช้อาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตทั้งของคู่กรณีและผู้ขับขี่เอง

ประกันภัยชั้น 3+

 • ความคุ้มครองรถ - คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและรถผู้ขับขี่ในกรณีรถชน และคุ้มครองรถผู้ขับขี่ในกรณีเกิดน้ำท่วม
 • หรือภัยธรรมชาติตามแต่กรมธรรม์คุ้มครอง
 • ความคุ้มครองบุคคลในรถ – ชดใช้อาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตทั้งของคู่กรณีและผู้ขับขี่เอง

ประกันภัยชั้น 2+

 • ความคุ้มครองรถ – คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและรถผู้ขับขี่ในกรณีรถชน และคุ้มครองรถผู้ขับขี่ในกรณีไฟไหม้ น้ำ
 • ท่วม และภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อรถตามกรมธรรม์คุ้มครอง
 • ความคุ้มครองบุคคลในรถ – ชดใช้อาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตทั้งของคู่กรณีและผู้ขับขี่เอง

ประกันภัยชั้น 2

 • ความคุ้มครองรถ – คุ้มครองรถคู่กรณีในกรณีรถชนรถเท่านั้น และคุ้มครองรถผู้ขับขี่ในกรณีไฟไหม้
 • ความคุ้มครองบุคคลในรถ – ชดใช้อาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตทั้งของคู่กรณีและผู้ขับขี่เอง

ประกันภัยชั้น 1

 • ความคุ้มครองรถ - คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและรถผู้ขับขี่ทุกกรณี
 • ความคุ้มครองบุคคลในรถ – ชดใช้อาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตทั้งของคู่กรณีและผู้ขับขี่เอง

การคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับกรมธรรม์เป็นหลัก ควรศึกษาความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ เพราะประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทจะคุ้มครองแตกต่างกันไปในแต่ละกรมธรรม์

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้น

5 ข้อดีของประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

รถเกิดอุบัติเหตุ ถ่ายรูป อุบัติเหตุรถยนต์

ประกันช่วยเคลมเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

ประกันภัยชั้น 1 เป็นประกันที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เพิ่งขับรถ เพราะสามารถคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ ข้อดีของการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีดังนี้

1 วงเงินคุ้มครองประกันสูงกว่า

ประกันภัย ชั้น 1 จะมีค่าเบี้ยประกันสูงกว่าประกันภัยชั้นอื่น ๆ ทำให้ความคุ้มครองมากกว่าไปด้วย ซึ่งเทียบความคุ้มค่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาถือว่าดีกว่าประกันชั้นอื่นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

2 มีความครอบคลุมมากกว่า

ประกันภัย ชั้น 1 จะครอบคลุมความสูญเสียต่อรถและบุคคลทุกกรณี ทั้งของผู้ขับขี่เองและของคู่กรณี รวมไปถึงความเสียหายจากการเฉี่ยว ชน ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การก่อการร้ายที่ส่งผลต่อตัวรถและบุคคลในรถ

3 คุ้มครองแม้ในกรณีชนแล้วหนี

โดยปกติประกันจะรับเคลมเมื่อมีคู่กรณีในพื้นที่ แต่สำหรับประกันภัยชั้น 1 แม้ไม่มีคู่กรณีก็สามารถเคลมประกันได้ ไม่ต้องกังวลในกรณีการชนแล้วหนี

4 รับผิดชอบความเสียหายต่อตัวรถทุกกรณี

ความเสียหายที่เกิดกับตัวรถด้วยเหตุปัจจัยใด ๆ ก็ตามจะได้รับการชดเชย หากรถเกิดอุบัติเหตุจะมีการซ่อมแซมจนรถกลับมาใช้ได้ตามปกติ รวมถึงการดูแลอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งในตัวรถที่ผ่านการแจ้งก่อนการทำประกันภัยด้วย

 

5 ครอบคลุมการสูญหายของตัวรถ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ครอบคลุมถึงการโจรกรรม การสูญหายของรถ หากใครซื้อรถรุ่นใหม่ หรือมีโอกาสสูงในการถูกขโมย ประกันภัยชั้น 1 จะเป็นหลักประกันความเสี่ยงในส่วนนี้ได้ ในความเป็นจริงไม่ใช่รถทุกคันที่สามารถทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ได้ แต่หากกล่าวถึงความคุ้มค่าที่สุด แน่นอนว่าต้องเป็นประกันภัยชั้น 1 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันด้วย หากรถไม่มีความเสี่ยงสูญหาย หรือมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อย เพราะขับในพื้นที่ที่ไม่แออัด และไม่ได้ขับขี่รถยนต์บ่อยก็สามารถเลือกประกันภัยที่มีเบี้ยประกันถูกกว่า เช่น ประกันชั้น 2+ ของวิริยะประกันภัย 2+ เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 7,500 บาท/ปี แต่ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งความเสียหายของรถและบุคคลคู่กรณี ความเสียหายต่อตัวรถของผู้ขับขี่ และค่ารักษาพยาบาล ทุพพลภาพ เสียชีวิต และค่าประกันตัวผู้ขับขี่ แม้ความคุ้มครองจะไม่ครอบคลุมรอบด้านเท่าประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 แต่ครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นในการขับรถ และหากผู้ขับขี่มีความชำนาญในการใช้รถแล้ว สามารถเปลี่ยนมาซื้อประกันภัยที่ความคุ้มครองลดลงในภายหลังได้ ฮักส์พร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาอย่างจริงใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ พร้อมเปรียบเทียบแผนประกันภัยแต่ละแบบ เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นของผู้เอาประกัน ติดต่อฮักส์ได้ที่ 0 2975 5855 หรือติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ hugsinsurance.com

พิจารณาความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้น...ที่นี่

ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองครบ จบทุกปัญหา..คลิก


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ฮักส์ประกันรถยนต์

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+