loading
นักขับต้องรู้ ขับรถชนคนข้ามถนนทางม้าลาย ประกันจ่ายไหม

นักขับต้องรู้ ขับรถชนคนข้ามถนนทางม้าลาย ประกันจ่ายไหม

เขียนเมื่อวันที่ 24/02/2022

รู้ทันอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนคนบนทางม้าลาย

การข้ามถนนบนทางม้าลายเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับคนเดินเท้า รถที่วิ่งบนท้องถนนจะต้องระวังคนเดินเท้าเป็นพิเศษ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิต หากอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับผู้ที่ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ผู้ขับรถจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่มีต่อตัวคนข้ามถนนตามที่กฎหมายกำหนด

หลักการใช้ทางม้าลาย

ทางม้าลายเป็นทางข้ามของคนเดินถนน สาเหตุที่เรียกทางม้าลายเพราะมีการลงสีขาวสลับกับสีดำของถนน มีลักษณะเหมือนสีบนตัวม้าลาย การข้ามทางม้าลายให้ปลอดภัยสามารถทำได้ ดังนี้

 • หยุดตรงเส้นทางม้าลายแล้วรอให้รถจอดสนิทก่อนข้าม
 • สังเกตสัญญาณไฟคนข้ามถนนให้ดีก่อนข้ามทุกครั้ง
 • หากมีเกาะกลางถนนให้ไปหยุดที่เกาะกลางถนนก่อนแล้วจึงข้ามต่อไปอีกฝั่ง
 • หากบริเวณนั้นมีสะพานลอยให้ข้ามสะพานลอยจะปลอดภัยกว่า
 • ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ขณะข้ามถนน

ทางม้าลายเป็นทางเดินข้ามของคนเดินถนนที่ควรจะปลอดภัยมาก แต่หลายครั้งก็เกิดอุบัติเหตุชนคนข้ามถนนบนทางม้าลาย คนเดินถนนจึงต้องรู้จักระวังตัวเองด้วย เพราะหากโดนชนขึ้นมาอาจจะบาดเจ็บหนักได้

การรับผิดชอบของประกันภัยเมื่อขับรถชนคน

อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรู้วิธีในการรับมือกับอุบัติเหตุ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ในกรณีการขับรถชนคนก็เช่นกัน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 • จอดรถแล้วลงมาดูผู้บาดเจ็บทันที

เมื่อเกิดกรณีขับรถชนผู้อื่นควรจอดรถทันที เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผู้ชนว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุ ห้ามขับรถหนีเด็ดขาด เพราะจะมีความผิดเพิ่มขึ้นและต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

 • เรียกประกันภัยรถยนต์และกู้ภัยหากจำเป็น

ทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ควรเรียกประกันภัยรถยนต์ที่ทำเอาไว้มาดูเหตุการณ์ และทำเรื่องยื่นเคลมประกัน หากคนเดินเท้าบาดเจ็บสาหัสควรเรียกรถพยาบาลหรือกู้ภัยทันที เพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที

 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

ระหว่างรอประกันภัย ผู้ขับขี่สามารถเก็บหลักฐานเอาไว้ได้สำหรับใช้ในการเคลมประกันภัย ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับคนโดนชนและรถยนต์ที่เกิดเหตุ

การชนคนเดินข้ามถนนบนทางม้าลาย ผู้ขับขี่จะโดนโทษปรับ 1,000 บาท เพราะถือว่าไม่หยุดให้คนเดินเท้าข้ามถนน ผู้ขับขี่รถยนต์จึงควรชะลอทุกครั้งที่ขับรถผ่านทางม้าลาย และควรหยุดให้คนเดินเท้าไปก่อน 

สำหรับผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้จะแบ่งการคุ้มครองออกได้ ดังนี้

 • คุ้มครองค่ารักษาคู่กรณี

คู่กรณีหรือคนเดินเท้าที่โดนชนบนทางม้าลายจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ทุกชั้น ตั้งแต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จนถึงประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

 • คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์

หากรถยนต์ที่ชนคนได้รับความเสียหาย มีเพียงผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้นที่สามารถเคลมค่าซ่อมรถได้ ประกันภัยรถยนต์ชั้นอื่น ๆ ไม่ครอบคลุมการซ่อมแซมรถยนต์เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

สรุปได้ว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุมทั้งคนและรถในกรณีขับรถชนคนทางม้าลาย ขณะที่ประกันภัยชั้นอื่น ๆ จะคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น และการคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับวงเงินการทำประกันภัย หากค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากวงเงินประกันภัย ผู้ขับรถจะต้องจ่ายเงินค่าส่วนต่างเอง

 

การป้องกันการขับรถชนคนบนถนน

คนรอข้ามถนนที่ทางม้าลาย

รถยนต์ควรจอดรอเมื่อมีคนข้ามถนนที่ทางม้าลาย 

กฎหมายมักจะคุ้มครองคนเดินเท้ามากกว่าผู้ขับขี่ เนื่องมาจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น คนเดินเท้ามีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตได้มากกว่า ผู้ขับขี่รถยนต์จึงต้องระมัดระวังเวลาขับขี่ ไม่เฉพาะบนทางม้าลายเท่านั้น แต่รวมถึงคนเดินถนนบนไหล่ทางด้วย ผู้ขับรถจึงควรรู้วิธีป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับคนเดินถนน ดังนี้

 • ขับรถขณะที่มีสติสัมปชัญญะ

ก่อนการขับขี่ทุกครั้ง ผู้ขับจะต้องมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีอาการง่วงซึม เมามาย หรือฉุนเฉียว เพราะการขาดสติทำให้โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น

 • ติดกล้องหน้ารถยนต์

รถยนต์มักจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับคนเดินเท้าเสมอ ทำให้มีกลุ่มมิจฉาชีพหัวใสใช้ข้อดีตรงนี้วิ่งชนรถเพื่อเรียกเงินประกัน การมีกล้องหน้ารถจะช่วยเป็นหลักฐานให้ผู้ขับขี่ได้

 • เช็คกระจกข้างก่อนขับรถ

หลายครั้งที่อุบัติเหตุชนคนเกิดจากคนอยู่ในมุมอับที่กระจกรถส่องไม่ถึง การปรับกระจกข้างให้มองเห็นได้กว้างขึ้นจะช่วยป้องกันการเฉี่ยวชนนี้ได้

 • ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ก่อนชนวัตถุ 

การถอยหลังชนคนสามารถเกิดขึ้นได้ ผู้ขับขี่จึงควรติดเซ็นเซอร์กันชนเอาไว้ เมื่อรถใกล้ชนวัตถุจะได้รับการแจ้งเตือนได้ทันเวลา

 • ปฏิบัติตามกฎจราจร

การชนคนเดินถนนมักจะมาจากการขับรถโดยไม่คำนึงถึงกฎจราจร โดยเฉพาะการขับรถเร็วและขับรถฝ่าไฟแดงที่ทำให้การมองทางไม่ระวังเท่าที่ควร 

การขับรถโดยไม่ประมาทช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี ทั้งกรณีขับรถชนรถและกรณีขับรถชนคน ผู้ที่มีรถยนต์จึงควรระมัดระวัง เคารพกฎจราจร และมีประกันภัยรถยนต์สำหรับคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ สามารถปรึกษาฮักส์เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ได้หลายช่องทาง ทั้ง Facebook, Line @hugsinsurance หรือโทร 0 2975 5855


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+