loading
เคยตรวจเจอซีสต์ ก้อนเนื้อที่เต้านม อย่างนี้ประกันคุ้มครองไหม

เคยตรวจเจอซีสต์ ก้อนเนื้อที่เต้านม อย่างนี้ประกันคุ้มครองไหม

เขียนเมื่อวันที่ 12/09/2022

อยากทำประกันสุขภาพ
แต่เคยตรวจเจอซีสต์ ก้อนเนื้อที่เต้านม อย่างนี้ประกันคุ้มครองไหม?

สามารถสมัครทำประกันได้ แต่จะมีเงื่อนไขดังนี้
ต้องแถลงและแนบประวัติการรักษาเพื่อให้ประกันพิจารณา ควบคู่กับประวัติการรักษาถึงตัวโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน หากตัวโรคนั้นยังมีการพบหมอ รักษา หรือติดตามอาการอยู่ บริษัทจะพิจารณา ออกข้อยกเว้นไม่คุ้มครองตัวโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน (โรคสืบเนื่อง)

หรือบริษัทสามารถรับความเสี่ยงได้ แต่อาจโดนบริษัทเพิ่มเบี้ยประกัน อาจจ่ายสูงกว่าค่าเบี้ยมาตรฐาน แต่ให้ความคุ้มครองทุกโรค

ถ้าเพิ่งทำประกัน แต่ ตรวจภายในเจอเนื้องอกมดลูก ประกันคุ้มครองไหม?

ประกันคุ้มครอง 120 วัน ขึ้นไป  ประกันตรวจสอบ ครั้งแรก ครั้งเดียว หมอให้สำรองจ่าย หากเจอหลังทำประกัน

สมมุติทำประกัน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และไปโรงพยาบาล ตรวจเจอก้อนเนื้อ หรือซีสต์ ในเดือนสิงหาคม ประกันจะไม่คุ้มครอง และหากเลยระยะเวลารอคอย 120 วันแล้ว ประกันจะคุ้มครอง แต่ทั้งนี้ ก่อนทำประกัน ต้องไม่มีประวัติการรักษามาก่อนนะคะ

 

ถ้าทำประกันก่อนที่จะตรวจเจอหรือมีประวัติว่าตรวจเจอหลังจากที่ประกันอนุมัติประมาณ 120 วันก็เคลมได้ แต่ถ้าเคยตรวจเจอแล้วแต่ยังไม่เคยรักษาประกันอาจจะพิจารณาไม่เคลมให้ เพราะถือว่าเป็นโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน

แนะนำให้รีบทำประกันตั้งแต่เรายังสุขภาพดี ตรวจสุขภาพแล้วร่างกายแข็งแรงไม่เจอโรคต่างๆ เพื่อรับความคุ้มครองสูงสุด สามารถสมัครประกันสุขภาพกับฮักส์ได้ที่ด้านล่างได้เลย

 

สมัครประกันสุขภาพ คลิกที่นี่


แบบประกันภัยแนะนำ

#ประกันสุขภาพ

#ทำประกันสุขภาพ

#ซื้อประกันสุขภาพ ออนไลน์

#ก้อนเนื้อ

#ซีสต์

#เนื้องอก

#ก้อนเนื้อที่เต้านม

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
  • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
  • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
  • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
  • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
  • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
  • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
  • tiba
+