loading
ขับรถชนไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายไหม? โทษหนักอาจมาเยือน

ขับรถชนไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายไหม? โทษหนักอาจมาเยือน

เขียนเมื่อวันที่ 23/02/2022

ไขข้อข้องใจ รถเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีใบขับขี่ ประกันคุ้มครองไหม

ปัจจุบันผู้คนหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะไปเรียน ไปทำงาน ไปซื้อของ หรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด แน่นอนว่าการขับรถบนท้องถนนผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถหรือใบขับขี่ติดตัวไว้ เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นผู้มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้กำหนดในกระบวนการซื้อรถว่า ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงหรือรถมือสองต้องมีใบขับขี่ก่อนถึงสามารถซื้อรถได้ ส่งผลให้บางคนเลือกซื้อรถแล้วมาหัดขับด้วยตนเองก่อนไปสอบใบขับขี่ การกระทำดังกล่าวนำไปสู่คำถามปราบเซียนที่ว่า หากไม่มีใบขับขี่แล้วดันถูกชนอย่างนี้ บริษัทประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ สำหรับใครที่กำลังหาคำตอบนี้อยู่ ตาม HUGS Insurance ไปดูพร้อมกันว่า กรณีรถชนและเราเป็นฝ่ายถูก แต่ไม่มีใบขับขี่ ประกันรับผิดชอบไหม รวมถึงโทษของการขับรถโดยไม่มีใบขับขี่มีอะไรบ้าง

ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ ไม่พกใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ มีความผิดอย่างไร ปรับเท่าไหร่

การขับรถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีใบขับขี่แต่ไม่พกติดตัวไว้ หรือปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุล้วนมีความผิดตามกฎหมายทั้งสิ้น โดยกฎหมายได้กำหนดบทลงโทษกรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบขับขี่รถยนต์ไว้ 2 ฉบับ ประกอบด้วย

 • พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป
 • พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์

ผู้หญิงกำลังขับรถ 

ใบอนุญาตขับรถเอกสารสำคัญที่แสดงว่าคุณมีความสามารถในการขับรถ

ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ 

หากขับรถยนต์โดยไม่มีใบขับขี่ มีความผิดตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งระบุว่า ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขับรถโดยไม่พกใบขับขี่

สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถแต่ไม่พกติดตัวไว้ ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือสำเนาใบขับขี่ มีโทษตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ระบุว่า ผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับรถโดยใบขับขี่หมดอายุ

ผู้ใดขับรถในขณะที่ใบอนุญาตขับขี่สิ้นอายุ อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ ถูกเพิกถอน หรือถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ ถือมีความผิดตามมาตรา 65 ของพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขับรถชนแต่ไม่มีใบขับขี่ ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองไหม

กรณีเป็นฝ่ายถูก

ท่องจำให้ขึ้นใจ ไม่ว่ารถยนต์ของคุณทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 หรือประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+ หากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นและคุณเป็น "ฝ่ายถูก" แม้ไม่มีใบขับขี่ บริษัทประกันภัยคู่กรณีของคุณเข้ามารับผิดชอบค่าเสียหายและค่าซ่อมรถที่เกิดขึ้น เว้นแต่รถของคู่กรณีไม่ได้ทำประกันภัยรถยนต์ ถึงมีบริษัทฯ เข้าซัพพอร์ตค่าซ่อมและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแทนคุณ แต่คุณก็ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 นั่นเอง

กรณีเป็นฝ่ายผิด

หากคุณไม่มีใบขับขี่ ไม่ว่าจะลืมพกใบขับขี่หรือไม่เคยสอบใบขับขี่ หากขับรถชนกันแล้วคุณเป็นฝ่ายผิด นอกจากมีความผิดตามกฎหมายฐานขับรถโดยประมาทและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุก ๆ กรณีที่เกิดขึ้น นั่นเท่ากับว่าไม่เพียงต้องซ่อมรถตัวเอง ยังต้องซ่อมรถให้คู่กรณี แต่จะชดเชยความเสียหายของบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์นั้น ๆ

แต่ถึงอย่างนั้นจำต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่า คุณไม่มีใบขับขี่เพราะอะไร โดยสามารถแบ่งการพิจารณาได้ดังนี้

(1) ลืมพกใบขับขี่ หากคุณสามารถหาหลักฐานสำเนาหรือรูปถ่ายมายืนยันได้ ทางบริษัทประกันก็ยังให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณี 

(2) ใบขับขี่ถูกยึด บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันและคู่กรณี ถ้ามีสำเนาหรือรูปถ่ายใบขับขี่มายืนยัน

(3) พกใบขับขี่แต่ใบขับขี่หมดอายุ สำหรับกรณีนี้บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณี 

(4) ไม่เคยสอบใบขับขี่ ใครที่ขับรถชนโดยไม่มีใบขับขี่ นอกจากถามว่าบริษัทประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ ต้องถามด้วยว่า พ.ร.บ. รถยนต์ จ่ายไหม คำตอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ได้รับความคุ้มครองใดเลย ทั้งความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์ และคุ้มครองความเสียหายจากประกันภัยรถยนต์ที่ได้ทำไว้ รวมถึงชดเชยความเสียหายของบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์ นอกจากนี้คุณอาจต้องเสียค่าประกันตัวกรณีเป็นคดีอาญาอีกด้วย

 

รถสูญหาย ถูกไฟไหม้ หรือน้ำท่วม แต่เจ้าของรถไม่มีใบขับขี่จะคุ้มครองไหม

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดโฟมดับไฟไหม้รถ

ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความเสียหายจากเหตุไฟไหม้รถ แม้เจ้าของไม่มีใบขับขี่

หากแผนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่คุณทำคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ ทั้งกรณีรถยนต์สูญหาย ถูกไฟไหม้ หรือน้ำท่วมรถ ทางบริษัทประกันภัยยังคงให้ความคุ้มครองตามเดิม เพราะถือว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถในการขับรถของผู้ขับขี่

เห็นได้ว่าใบอนุญาตขับรถหรือใบขับขี่เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ใช้รถควรพกติดตัวติดกระเป๋าไว้ เพื่อยืนยันว่าคุณสามารถขับขี่รถได้จริง ไม่มีความผิดหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ รวมถึงไม่พลาดความคุ้มครองจากแผนประกันภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ แต่ถ้าใครอยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแนะนำให้สมัครประกันภัยรถยนต์และประกันภัยอะไหล่รถยนต์ไว้ เพื่อความอุ่นใจยามเกิดอุบัติเหตุ และบรรเทาค่าอะไหล่เวลาซ่อมบำรุงรถคันโปรด โดยสามารถปรึกษาฮักส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ Facebook หรือไลน์ @hugsinsurance หรือโทร 0 2975 5855

อ้างอิงข้อมูล : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องรถยนต์ให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ประกันรถยนต์

#ฮักส์ประกันภัยรถยนต์

#ประกันอะไหล่รถยนต์

#ฮักส์ประกันอะไหล่รถยนต์

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+