loading
รู้ไว้เผื่อต้องใช้ เคลมประกันสุขภาพกี่วันได้เงิน มีขั้นตอนอะไรบ้าง ?

รู้ไว้เผื่อต้องใช้ เคลมประกันสุขภาพกี่วันได้เงิน มีขั้นตอนอะไรบ้าง ?

เขียนเมื่อวันที่ 15/06/2021

เจ็บป่วย เคลมประกันสุขภาพยังไง

ปัจจุบันหลายคนเลือกทำประกันภัยสุขภาพติดไว้ 1-2 ฉบับ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยก่อนทำประกันสุขภาพ แน่นอนว่าเราต้องพิจารณาค่าเบี้ยประกันกับความคุ้มครองที่จะได้รับว่าคุ้มค่ากับเงินที่จะจ่ายไปหรือไม่ รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่างๆ ตลอดจนวิธีการเคลมประกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง แต่เชื่อเถอะว่า ผู้ทำประกันหลายคนก็ลืมขั้นตอนการเคลมประกัน หรือพอถึงเวลาที่ต้องใช้ความคุ้มครองตามสิทธิ กลับต้องเจอเงื่อนไขการเคลมที่ยุ่งยาก จนทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับการทำประกัน

ถ้าไม่อยากเผชิญกับปัญหาที่ทำให้การทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ลำดับแรกควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยให้ดีเสียก่อน อาทิ วงเงินความคุ้มครองที่ได้รับ หรือค่าชดเชยต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขประกันภัยสุขภาพ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้ ดังนี้ 

 • ประกันภัยสุขภาพจะไม่คุ้มครองโรคที่เคยเป็นมาก่อน
 • ประกันภัยสุขภาพจะไม่ได้เริ่มคุ้มครองทันที ในกรณีที่เจ็บป่วยทั่วไปต้องรอ 30 วัน นับจากวันที่ทำประกันภัย ส่วนบางโรคต้องรอประมาณ 90-120 วัน 
 • ประกันภัยสุขภาพไม่ได้คุ้มครองทุกโรค มีบางอย่างที่ไม่สามารถเคลมได้ อาทิ การรักษาสิว ฝ่า หรือเลเซอร์กำจัดขน

และเพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเคลมประกันสุขภาพหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน วันนี้เรามีคำตอบมาฝากว่าขั้นตอนการเคลมประกันต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้คุณพลาดการรับเงินคืนในทุกค่าใช้จ่าย ตามมาดูกันเลย

ขั้นตอนการเคลมประกันภัยสุขภาพ

(1) เตรียมเอกสารให้ครบ

สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)

ตามปกติแล้ว บริษัทประกันภัยจะขอเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ เพื่อนำมาประกอบพิจารณาจ่ายค่าเคลมสินไหมทดแทน ฉะนั้นผู้ทำประกันภัยควรเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน เพื่อให้การเคลมประกันสุขภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
  ถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมาก หากไม่มีใบรับรองแพทย์ฉบับจริง อาจทำให้คุณไม่สามารถเคลมประกันได้ นอกจากนี้ แพทย์ต้องระบุอาการป่วยของผู้ทำประกันให้ชัดเจนว่า เข้ารับการรักษาด้วยอาการหรือโรคใด ซึ่งทางบริษัทประกันภัยอาจจะมีการขอดูใบรายการการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากทางโรงพยาบาลเพิ่มเติมด้วย (บางกรณี)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง และใบสรุปค่ารักษาพยาบาล
  ใบเสร็จมีความสำคัญเช่นเดียวกันกับใบรับรองแพทย์ที่ต้องใช้ฉบับจริงเท่านั้น และต้องยื่นให้ครบทุกแผ่นเสมอ เพราะบริษัทประกันภัยจะตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด นับตั้งแต่ผู้ทำประกันเข้ารับการรักษาในวันแรก จนถึงวันที่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
 • สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารที่ระบุชื่อผู้ทำประกันเป็นเจ้าของบัญชี
 • เอกสารอื่น ๆ กรณีบริษัทประกันภัยร้องขอเพิ่มเติม

สำหรับค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาเป็นผู้ป่วยใน

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และสำเนาใบสรุปค่ารักษาพยาบาล
 • ใบรายงานแพทย์ของสถานพยาบาล

อย่างไรก็ดี ก่อนเตรียมเอกสารเพื่อเคลมประกัน เราแนะนำให้คุณดูรายละเอียดในกรมธรรม์หรือโทรสอบถามตัวแทน/นายหน้าประกันภัยอีกครั้งว่า ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างในการเรียกร้องสินไหม เนื่องจากบริษัทประกันภัยแต่ละที่ใช้เอกสารประกอบการเคลมสินไหมไม่เหมือนกัน

(2) ยื่นเอกสาร

ผู้ทำประกันภัยสามารถส่งเอกสารการเคลมประกันให้กับบริษัทประกันผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ อาทิเช่น นำส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ อีเมล แฟกซ์ หรือผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เป็นต้น

(3) รอรับค่าสินไหมทดแทน

เมื่อยื่นเอกสารประกอบการเคลมประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ถ้าไม่มีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำประกันภัยตามช่องทางที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เงินเคลมประกันสุขภาพ กี่วันได้

ถ้าเอกสารครบถ้วน ไม่มีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนเคลมประกันสุขภาพและเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมที่ผู้ทำประกันสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ เนื่องจากบริษัทประกันภัยหลายๆ บริษัท มีแนวทางปฏิบัติคล้ายคลึงกัน แต่อาจจะต่างกันตรงแบบฟอร์มของการเรียกร้องค่าสินไหมเท่านั้น

พอรู้อย่างนี้แล้ว ใครที่ยังลังเลว่าควรทำประกันสุขภาพดีหรือไม่ เพราะกลัวต้องมานั่งงงกับเงื่อนไขรายละเอียดยิบย่อยต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนเคลมประกัน ฮักส์ยินดีและพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องประกันสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนได้ซื้อประกันสุขภาพที่ใช่ที่สุดและสามารถใช้สิทธิครบจริง ๆ

เปรียบเทียบและเลือกซื้อประกันภัยสุขภาพผ่านฮักส์...ที่นี่


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ฮักส์ประกันสุขภาพ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+