loading
ข้อควรรู้ ซื้อของลดหย่อนภาษี 2565 ให้คุ้ม ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

ข้อควรรู้ ซื้อของลดหย่อนภาษี 2565 ให้คุ้ม ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

เขียนเมื่อวันที่ 19/01/2022

สายช้อปต้องรู้…แค่ซื้อของก็ลดหย่อนภาษีได้

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองในสังคมไทย คนวัยทำงานที่มีเงินเดือนมากกว่า 10,000 บาท/เดือน หรือ 120,000 บาท/ปีจะต้องยื่นภาษีเป็นประจำทุกปี การยื่นภาษีเป็นการแสดงรายได้สุทธิในแต่ละปี รายได้สุทธินี้มาจากการคิดรายรับ-ค่าใช้จ่าย-ค่าลดหย่อน เมื่อคำนวณแล้ว หากรายได้สุทธิถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีจึงจะทำเรื่องเสียภาษีต่อไป 

ช่องทางขอลดหย่อนภาษี

ค่าลดหย่อนภาษีเป็นรายการที่กฎหมายรองรับให้สามารถนำมาหักออกจากรายได้สุทธิได้ ช่วยให้เสียภาษีน้อยลง การขอลดหย่อนภาษีมีหลายวิธี ช่องทางลดหย่อนที่ได้รับความนิยมมีดังนี้

 • การมีประกันภัยต่าง ๆ

ประกันภัยที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้มีประกันสังคมที่พนักงานประจำจะได้รับเป็นสวัสดิการจากนายจ้าง ฟรีแลนซ์และผู้ว่างงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครประกันสังคมได้เช่นกัน ลดหย่อนได้เต็มจำนวน ประกันชีวิต ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท และประกันภัยสุขภาพลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท

 • ค่าเลี้ยงดูครอบครัว

การมีค่าใช้จ่ายในการจุนเจือสามารถนำมาลดหย่อนได้เช่นกัน เลี้ยงดูพ่อแม่ลดหย่อนได้ 30,000 บาท เลี้ยงดูลูกลดหย่อนได้ 30,000 บาท กู้เงินสร้างบ้านลดหย่อนได้ 100,000 บาท 

 • การลงทุนและการบริจาค 

การลงทุนและการบริจาคเป็นอีกช่องทางในการลดหย่อนภาษี กองทุนที่น่าสนใจ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กรเอกชนและกองทุน กบข. ของข้าราชการ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ ส่วนการบริจาค เช่น บริจาคเพื่อการศึกษาสามารถลดหย่อนได้ 2 เท่าจากเงินบริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินเดือน

การลดหย่อนภาษีจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเพื่อยื่นเป็นหลักฐานหากพนักงานสรรพากรร้องขอ หากวางแผนจะลดหย่อนภาษีจึงควรขอใบกำกับภาษีทุกครั้ง

วิธีการขอลดหย่อนภาษี

การขอลดหย่อนภาษีจะกรอกลงฐานข้อมูลออนไลน์ในเอกสารชุดเดียวกันกับการขอยื่นภาษี มีวิธีการดังนี้

 • เข้าสู่เว็บไซต์ Rdserver หรือแอปพลิเคชัน  iTAX Pro และ Noon Tax
 • เลือกรูปแบบภาษีที่ตรงกับตนเอง มนุษย์เงินเดือนจะยื่น ภ.ง.ด.90/91 ซึ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นภาษี ส่วนผู้ที่เคยยื่นภาษีมาก่อนสามารถกรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลภาษีให้ครบถ้วน 
 • เมื่อถึงหน้า เลือกเงินได้/ค่าลดหย่อนและหน้าบันทึกค่าลดหย่อน ให้มองหาค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนได้ เช่น เบี้ยประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบริจาคเพื่อการศึกษา เพื่อให้ระบบคำนวณค่าลดหย่อนภาษี
 • บันทึกการยื่นภาษี ระบบจะคำนวณรายได้สุทธิให้อัตโนมัติ หากรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์จะได้รับการงดเว้นการเสียภาษี

การลดหย่อนภาษีมีความสำคัญมาก เพราะอาจเป็นส่วนช่วยในการลดมูลค่าภาษีที่ต้องจ่ายหรืออาจจะไม่ต้องเสียภาษีในปีนั้น ๆ ได้ การมีค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนได้จึงเป็นการวางแผนการเงินที่มนุษย์เงินเดือนไม่ควรมองข้าม การทำประกันชีวิตและประกันภัยสุขภาพเป็นสิ่งที่มอบประโยชน์สองต่อ ทั้งช่วยคุ้มครองสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วย แล้วยังสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย คนที่มีเงินเดือนจึงควรพิจารณาทำประกันภัยสุขภาพเอาไว้

โครงการช้อปดีมีคืน สำหรับซื้อของลดหย่อนภาษี

คนถือถุงช้อปปิ้ง

ช้อปดีมีคืนช่วยให้การซื้อของนำมาลดหย่อนภาษีได้

มาตรการช้อปดีมีคืนเป็นโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายและพัฒนาเศรษฐกิจให้กระจายรายได้สู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยปกติการลดหย่อนภาษีจะไม่รวมการซื้อของ แต่โครงการช้อปดีมีคืนทำให้การซื้อของสามารถนำมาลดหย่อนได้ สินค้าที่สามารถซื้อแล้วขอใบกำกับภาษีเพื่อลดหย่อนมีดังนี้

 • สินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากซื้อสินค้าหรือใช้บริการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ เป็นการกระตุ้นให้ร้านค้าจดทะเบียนภาษี ป้องกันการเลี่ยงภาษีของร้านค้าและบริการบางแห่ง

 • สินค้าประเภทหนังสือและ E-Book

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึง E-Book ประสบปัญหาขาดทุนมาเป็นระยะเวลานาน การสนับสนุนให้การซื้อขายสื่อประเภทนี้จึงเป็นการช่วยผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับหนังสือให้มีรายรับเข้ามา

 • สินค้า OTOP

สินค้า OTOP เป็นงานฝีมือระดับชุมชนที่ต้องการการผลักดันที่มากขึ้น การเปิดให้ลดหย่อนภาษีหลังจากซื้อสินค้า OTOP จึงเป็นผลดีต่อชุมชนอย่างมาก

สินค้าและบริการในโครงการช้อปดีมีคืนมีการงดเว้นสินค้าบางประเภทที่ซื้อแล้วไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ควรศึกษารายละเอียดก่อนการซื้อ นอกจากการซื้อสินค้าและบริการแล้ว มนุษย์เงินเดือนที่กำลังมองหาช่องทางการออมเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย ควรพิจารณาทำประกันออมทรัพย์เพื่อออมเงินระยะยาวและลดหย่อนภาษีในคราวเดียว ปรึกษาฮักส์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook Line หรือโทร 0 2975 5855

 

#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+