loading
เช็คให้ดี 9 ข้อยกเว้นที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง

เช็คให้ดี 9 ข้อยกเว้นที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง

เขียนเมื่อวันที่ 03/08/2021

รวมข้อยกเว้นที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง

อุบัติเหตุเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งจะส่งผลที่ต่างกันออกไปตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บสาหัส ไปจนถึงขั้นเสียชีวิต การเลือกทำประกันภัยอุบัติเหตุจึงเป็นตัวเลือกหลัก ๆ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น 

ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร

ประกันภัยอุบัติเหตุ หรือ ประกัน PA คือความคุ้มครองประกันภัยที่เน้นในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งการประสบอุบัติเหตุที่ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย จนต้องเข้ารับการรักตัวในโรงพยาบาลไม่ว่าจะกรณีผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน หรือที่มีความรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และสูญเสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความคุ้มครองภายในกรมธรรม์ที่กำหนด ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะมีให้เลือกซื้อความคุ้มครอง 4 รูปแบบหลัก ๆ คือ 

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน 
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ประกันภัยอุบัติเหตุโดยปกติแล้วจะได้รับความคุ้มครองรวมถึงกรณีถูกฆ่า หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย ไม่ว่าการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายจะเป็นโดยเจตนาหรือไม่

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

ข้อยกเว้นที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุมีแบบไหนบ้าง

สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุสามารถแบ่งรูปแบบกรมธรรม์ออกได้ 3 แบบ ดังนี้

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ความคุ้มครองประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยเพียงบุคคลเดียวเท่านั้น สามารถเลือกค่าเบี้ยประกัน หรือวงเงินความคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ความคุ้มครองในรูปแบบกลุ่มบุคคล ส่วนใหญ่ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทนี้จะนิยมใช้ในกลุ่มพนักงานบริษัท หรือ กลุ่มข้าราชการ ซึ่งเป็นการรับประกันภัยบุคคลหลาย ๆ คนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว ซึ่งจะมีนายจ้างหรือบริษัทเป็นผู้ถือกรมธรรม์ รูปแบบความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่บริษัทเลือกทำประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา อีกหนึ่งรูปแบบของการทำประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มการรับประกันภัยบุคคลหลาย ๆ คนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว โดยสถาบันหรือสถานศึกษาเป็นผู้ทำประกันให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาภายใต้สังกัด

 

ข้อยกเว้นที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง

นอกจากความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนไม่ทราบคือ ข้อยกเว้นที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง และข้อยกเว้นในการจ่ายผลประโยชน์ ถึงแม้อุบัติเหตุจะเป็นเรื่องไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ แต่ข้อยกเว้นเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ควรรู้ เพราะประกันอุบัติเหตุจะเน้นความคุ้มครองที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานสำหรับคนทั่วไปเท่านั้น และได้มีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในกรณี ดังนี้ 

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
 • การทำร้ายร่างกายตนเอง การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการฆ่าตัวตาย 
 • กรณีการแท้งบุตร
 • การเข้าร่วมสงคราม การปฏิบัติงาน หรือการกบฎ
 • การก่อการจราจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย การนัดหยุดงานเพื่อประท้วง 
 • การเล่นหรือการแข่งขันกีฬาอันตราย เช่น การเล่นบันจี้จั๊มพ์ เล่นสกี การแข่งรถ แข่งสเก็ต เป็นต้น
 • การโดยสารอยู่ในเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์
 • การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม การหลบหนีการจับกุม
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร จะไม่คุ้มครองกรณีขณะเข้าปราบปรามหรือปฏิบัติการทางสงคราม

**ข้อยกเว้นที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครองของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีรายละเอียดข้อยกเว้นที่แตกต่างกัน ควรศึกษารายละเอียดของแต่ละบริษัทอีกครั้ง**  

นอกจากข้อยกเว้นที่กล่าวมาข้างต้นแล้วผู้เอาประกันภัยสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ แต่สามารถทำได้เพียง 5 กรณี ดังนี้ 

 1. ความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 2. ความคุ้มครองการจลาจล หรือการนัดหยุดงาน
 3. ความคุ้มครองกรณีเข้าร่วมสงคราม
 4. ความคุ้มครองการโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 5. ความคุ้มครองกรณีการเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานแบบเดียวกันทุกบริษัทประกันภัย แต่จะแตกต่างในส่วนของวงเงินความคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครองที่เลือกซื้อ เช่น บางแผนความคุ้มครองมีเฉพาะเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต บางแผนความคุ้มครองมีค่ารักษาพยาบาลและมีเงินชดเชยขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาการเลือกเอาประกันภัยอุบัติเหตุในแบบที่ต้องการ ฮักส์มีแผนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุที่หลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องความคุ้มครองอุบัติเหตุของคนยุคใหม่ อุ่นใจเรื่องค่าใช้จ่ายในยามเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ยินดีให้คำปรึกษาการเลือกประกันภัยที่เหมาะกับคุณ สามารถติดต่อฮักส์ได้ผ่านช่องทาง Facebook Line หรือ โทร 0 2975 5855

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#ประกันอุบัติเหตุ

#ฮักส์ประกันภัยอุบัติเหตุ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+