loading
7 ข้อดีของประกันอุบัติเหตุ ให้การคุ้มครองที่ครอบคลุม

7 ข้อดีของประกันอุบัติเหตุ ให้การคุ้มครองที่ครอบคลุม

เขียนเมื่อวันที่ 16/07/2021

ประกันอุบัติเหตุ ดีไหม ทำไมถึงควรทำ

อุบัติเหตุภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม เพราะรอบตัวเราล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยง อีกทั้งอุบัติเหตุยังเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ไม่ว่าจะเป็นเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อย หรือ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ ที่อาจสร้างความบาดเจ็บให้แก่ร่างกายหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการเลือกกระจายความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ

ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร

ประกันภัยอุบัติเหตุ หรือ ประกัน PA คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ตั้งแต่ในกรณีเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยผลของการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บนั้นต้องส่งผลให้ผู้ทำประกันต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อเราจ่ายเบี้ยประกันและเลือกความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองตามวงเงินและความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล วงเงินคุ้มครองกรณีทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต ค่าห้อง ค่าชดเชยรายวัน ทั้งในรูปแบบของผู้ป่วยนอก (OPD) และ ผู้ป่วยใน (IPD)

ประกันอุบัติเหตุมีแบบไหนบ้าง ?

ประกันภัยอุบัติเหตุจะสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทความคุ้มครองคือ อบ. 1 และ แบบ อบ. 2 

หลายคนสงสัย อบ.1 คุ้มครองอะไรบ้าง ? แบบอบ. 1 คุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

แบบ อบ.2 คุ้มครองกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะบางส่วน เช่น มือ เท้า นิ้ว รวมถึงการสูญเสียการได้ยิน ไปจนถึงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบางส่วน

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุในปัจจุบันจะสามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบคือ 

 1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลเท่านั้น 
 2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม การประกันภัยที่ใช้สำหรับกลุ่มคน ส่วนใหญ่จะเห็นได้จากกลุ่มพนักงานบริษัทที่บริษัทเป็นผู้เลือกทำประกันให้ 
 3. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ความคุ้มครองประกันภัยที่จะเห็นได้มากขึ้นกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ทางโรงเรียนหรือสถาบันจัดทำเพื่อมอบความคุ้มครองให้แก่นักเรียน

คุณหมอกำลังใช้ผ้าพันบริเวณข้อมือที่ได้รับบาดเจ็บ

ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองอะไรบ้าง 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนใหญ่แล้วจะมีรูปแบบความคุ้มครองเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะแตกต่างกันที่ค่าเบี้ยประกัน และทุนคุ้มครอง รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทประกัน โดยส่วนใหญ่จะมีความคุ้มครองดังนี้ 

 • คุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ 
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ (กรณีเสียชีวิต)
 • ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ

ซึ่งการทำประกันภัยอุบัติเหตุมีข้อดีหลากหลายที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่แม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้จากความประมาทของผู้อื่น ฮักส์รวบรวมข้อดีของประกันอุบัติเหตุ ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมาฝากกัน 

 

ข้อดีของประกันอุบัติเหตุ

1.ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุมีราคาที่ย่อมเยา โดยเบี้ยประกันเริ่มต้นที่หลักพันต้น ๆ ต่อปี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับก็คุ้มค่าอย่างมาก ทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน หรือกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

2.มีวงเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยใน หากได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาล ทำให้คุณมีรายได้ในระหว่างการพักรักษาตัว 

3.ให้ความคุ้มครองรูปแบบของอุบัติเหตุที่ครอบคลุม ไม่เพียงแต่การเกิดอุบัติเหตุทั่วไปเท่านั้น ในปัจจุบันประกันภัยอุบัติเหตุหลากหลายผลิตภัณฑ์ยังให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมรูปแบบของอุบัติเหตุที่เกิดมากยิ่งขึ้น เช่น กรณีถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย กรณีเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ กรณีเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะผู้โดยสารของระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

4.เบี้ยประกันคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ พร้อมความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเป็นรูปแบบปีต่อปี ทำให้ง่ายต่อการเลือกทำประกัน หรือการตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบความคุ้มครองให้ดียิ่งขึ้น (สำหรับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะสูงกว่าคนที่อายุต่ำกว่า 60 ปี)

5.ประกันภัยอุบัติเหตุเป็นประกันภัยที่สามารถซื้อได้ทุกช่วงอายุ คุ้มครองตั้งแต่ 1ปี ถึงอายุ 70 ปี (ช่วงอายุการทำประกันขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย) ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถทำประกันอุบัติเหตุได้ และไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

6.มีบัตรวงเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอก OPD สำหรับการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น มีดบาด ข้อเท้าพลิก น้ำร้อนลวก ก็สามารถยื่นบัตรที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (ต้องเป็นโรงพยาบาลในเครือที่บริษัทประกันกำหนดไว้ในกรมธรรม์) ซึ่งจะมีการกำหนดวงเงินต่อครั้งอย่างชัดเจน 

7.ช่วยให้เรามีวงเงินสำรองค่ารักษา หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่าหมอ ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น  

แขนที่กำลังใส่เฝือกในการรักษา

อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแบบไม่มีสัญญาณเตือน นอกจากการดำเนินชีวิตอย่างรอบครอบและมีสติอยู่เสมอ ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วนั้น การเลือกความคุ้มครองในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ช่วยให้อุ่นใจกว่า ดังนั้นการเลือกทำประกันภัยอุบัติเหตุจึงเป็นตัวเลือกที่หลายคนหันมาให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น ให้คุณรับมือทุกความเสี่ยงอุบัติเหตุและเหตุการณ์ไม่คาดฝัน กับแผนประกันอุบัติเหตุ เมืองไทยประกันภัย PA Trust กับค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น 1,800 บาทต่อปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 10,000 บาทต่อครั้ง คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป 300,000 บาท 

สำหรับใครที่กำลังมีความสนใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุออนไลน์ ฮักส์มีแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุมากมาย ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ให้สามารถเปรียบเทียบแผนประกันด้วยตัวเองแบบง่ายๆ  หรือสามารถสอบถามข้อมูลปรึกษาเรื่องประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ 0 2975 5885 หรือทักมาได้ที่ Facebook หรือ Line เพราะฮักส์พร้อมช่วยเหลือให้คุณได้รับประกันภัยและความคุ้มครองที่ดีที่สุดตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ประกันอุบัติเหตุ

#ฮักส์ประกันภัยอุบัติเหตุ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+