loading
เช็คปฏิทิน ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2565 อยู่แล้วเฮง เสริมสิริมงคล

เช็คปฏิทิน ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2565 อยู่แล้วเฮง เสริมสิริมงคล

เขียนเมื่อวันที่ 05/01/2022

เช็คที่นี่วันไหน ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เหมาะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 2565

พอเข้าสู่ศักราชใหม่ หลายคนถือเอาเวลาช่วงนี้เริ่มต้นทำสิ่งดี ๆ เพื่อต้อนรับปีใหม่ ยิ่งใครที่วางแผนซื้อบ้านหรือซื้อคอนโด ย่อมมองหาฤกษ์ดีสำหรับวางแผนย้ายบ้านและตระเตรียมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของบ้านและสมาชิกสามารถอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายต่าง ๆ และเพื่อให้เพื่อน ๆ สามารถนำฤกษ์งามยามดีที่เหมาะแก่การสร้างบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาลพระภูมิ ย้ายบ้านไปใช้ได้แบบไม่ต้องพะวงเรื่องร้าย ๆ วันนี้ HUGS Insurance มีฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 มาฝาก ไปดูกันว่าแต่ละเดือน วันไหน เวลาไหนเหมาะทำบุญบ้านบ้าง

รวมฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ประจำปี 2565

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

 • เวลา 15.45-16.39 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 17.09-18.02 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะอาจส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

 • เวลา 08.09-08.59 น. เป็นเทวีฤกษ์  
 • เวลา 09.45-10.40 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.24-13.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.40-15.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 16.39-17.34 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 19.07-19.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

 • เวลา 08.11-09.01 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.42-10.38 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.26-13.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.42-15.32 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 16.36-17.26 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • ห้ามคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ใช้ฤกษ์นี้ เพราะอาจส่งผลร้ายต่อชีวิตมากกว่าดี

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

 • เวลา 08.12-09.02 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.43-10.39 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.27-13.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 14.343-15.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 16.37-17.27 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

 • เวลา 08.14-09.04 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.46-10.42 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 12.30-13.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 14.46-15.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 16.40-17.30 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

 • เวลา 08.16-09.06 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.47-10.43 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 12.31-13.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 14.47-15.37 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 16.41-17.31 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะส่งผลร้ายต่อชีวิตมากกว่าดี

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 • เวลา 09.04-09.54 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.41-12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.21-14.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.01-15.51 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.42-17.32 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

 • เวลา 09.05-09.55 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.42-12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 13.22-14.13 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.03-15.53 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.42-17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 • เวลา 09.06-09.56 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 11.43-12.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 13.23-14.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
 • เวลา 15.04-15.54 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.42-17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 • เวลา 09.07-09.57 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.44-12.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.24-14.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.05-15.55 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.43-17.34 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 • เวลา 09.08-09.58 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 11.45-12.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.24-14.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.05-15.59 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.43-17.35 น. เป็นราชาฤกษ์  

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะมีผลเสียต่อการดำเนินชีวิต

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

 • เวลา 09.10-10.00 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 11.45-12.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.25-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
 • เวลา 15.06-15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.45-17.36 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • ห้ามคนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

 • เวลา 09.12-10.02 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 11.47-12.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 13.27-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
 • เวลา 15.08-15.58 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.47-17.37 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 • เวลา 09.13-10.03 น. เป็นราชาฤกษ์   
 • เวลา 11.46-12.38 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.28-14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
 • เวลา 15.09-15.59 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.48-17.38 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ คือคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

 • เวลา 15.56-16.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 
 • เวลา 17.36-18.26 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

 • เวลา 06.35-07.25 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 09.19-10.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.59-11.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์   
 • เวลา 112.39-13.29 น.เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 15.36-16.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะส่งผลร้ายมากกว่าดี

วันพฤหัสที่ 17 มีนาคม 2565

 • เวลา 09.06-09.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 10.46-11.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
 • เวลา 13.09-13.59 น. เป็นราชฤกษ์  
 • เวลา 15.52-16.42 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 17.22-18.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

 • เวลา 15.56-16.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 
 • เวลา 17.36-18.26 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์วันนี้ เพราะส่งผลร้ายกับชีวิตมากกว่าผลดี

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

 • เวลา 07.50-08.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 09.30-10.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

 • เวลา 07.42-08.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 
 • เวลา 09.22-10.21 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันพฤหัสกับวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด 

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

 • เวลา 07.20-08.30 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
 • เวลา 10.15-11.05 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.59-13.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้

โมเดลบ้านกับกุญแจวางบนแบบแปลนบ้าน

เลือกฤกษ์ลงเสาเอกบ้าน เป็นธรรมเนียมที่ขาดไม่ได้สำหรับการสร้างบ้านใหม่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

 • เวลา 11.43-12.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 
 • เวลา 13.43-14.38 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะส่งผลร้ายต่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิต

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

 • เวลา 08.39-09.34 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 11.28-12.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.46-14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

 • เวลา 08.16-09.11 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 11.05-12.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.22-14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ คือคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

 • เวลา 08.04-08.59 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 10.52-11.47 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.10-14.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดพฤหัสกับวันศุกร์ไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2565

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

 • เวลา 07.51-08.46 น. เป็นราชฤกษ์  
 • เวลา 10.40-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.58-13.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
 • เวลา 15.53-16.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

ข้อห้าม

 • ไม่แนะนำให้คนที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

 • เวลา 07.24-08.19 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 10.13-11.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 12.30-13.25 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 14.47-15.42 น. เป็นเทวีฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้เด็ดขาด

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

 • เวลา 07.06-08.01 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 09.56-10.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 11.46-12.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
 • เวลา 14.36-15.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืน ห้ามใช้ฤกษ์วันนี้

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

 • เวลา 09.40-10.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 12.30-13.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.23-15.18 น. เป็นเทวีฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ 

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

 • เวลา 06.43-07.38 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 09.32-10.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.17-13.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เนื่องจากส่งผลร้ายกับชีวิตมากกว่าดี  

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

 • เวลา 06.41-07.36 น. เป็นราชฤกษ์  
 • เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.19-12.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
 • เวลา 14.09-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่แนะนำให้ใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2565

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 06.35-07.30 น. เป็นราชาฤกษ์   
 • เวลา 09.23-10.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.33-12.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
 • เวลา 13.03-13.58 น. เป็นเทวีฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 06.22-07.17 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 09.11-10.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 11.01-11.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
 • เวลา 13.51-14.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 06.14-07.09 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.02-09.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.52-11.47 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.37-14.32 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.15-17.10 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่แนะนำให้ใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 06.06-07.01 น. เป็นราชาฤกษ์   
 • เวลา 08.56-09.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • ฤกษ์ในวันนี้ ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันพฤหัสและวันศุกร์ 

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 06.01-06.56 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.19-11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์   
 • เวลา 13.37-14.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะส่งผลร้ายในหลาย ๆ ด้านของชีวิต

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 08.25-09.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   
 • เวลา 10.15-11.10 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.05-14.00 น. เป็นเทวีฤกษ์

ข้อห้าม

 • ห้ามคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 10.09-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
 • เวลา 13.01-13.56 น. เป็นเทวีฤกษ์  
 • เวลา 15.32-16.27 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 05.22-06.17 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 08.11-09.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 10.01-10.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
 • เวลา 12.56-13.51 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 15.24-16.19 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ ไม่เหมาะใช้ฤกษ์นี้ในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ลงเสาเอก ตั้งศาล ย้ายบ้าน และถอยรถใหม่

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 05.51-06.26 น. เป็นราชาฤกษ์   
 • เวลา 08.07-09.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2565

วางปฏิทินซ้อนกันบนโต๊ะ

เดือนสิงหาคม 2565 มีวันที่เหมาะทำบุญบ้าน

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

 • เวลา 07.15-08.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 09.05-10.00 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.22-15.17 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันอังคารกับวันพฤหัสบดีห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

 • เวลา 06.42.07.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 09.32-10.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.49-14.44 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวกับบ้าน โดยเฉพาะการย้ายบ้านหรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

 • เวลา 05.32-06.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 08.22-09.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.45-13.40 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 15.54-16.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

 • เวลา 12.40-13.35 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 15.50-16.45 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันนี้

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

 • เวลา 05.14-06.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 07.59-08.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • ห้ามคนที่เกิดพฤหัสกับวันศุกร์ใช้ฤกษ์นี้

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

 • เวลา 08.25-09.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
 • เวลา 12.08-13.05 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.17-16.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

 • เวลา 06.23-07.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
 • เวลา 11.44-12.39 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 14.53-15.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ย้ายบ้านหรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

 • เวลา 06.20-07.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
 • เวลา 11.34-12.29 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.43-15.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่ไม่เหมาะใช้ฤกษ์ทำบุญบ้าน คือคนที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

 • เวลา 06.45-07.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
 • เวลา 09.30-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.19-12.14 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 14.26-15.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • ห้ามคนที่เกิดพฤหัสกับวันศุกร์ใช้ฤกษ์นี้ เพราะส่งผลร้ายต่อการดำเนินชีวิต

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

 • เวลา 10.23-11.28 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 13.32-14.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 15.22-16.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • เป็นฤกษ์ที่ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) เนื่องจากส่งผลร้ายต่อชีวิตมากกว่าผลดี

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

 • เวลา 07.26-08.21 น. เป็นเทวีฤกษ์  
 • เวลา 10.11-11.06 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 12.26-13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 15.16-16.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • ไม่แนะนำให้ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ในฤกษ์วันนี้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน หรือย้ายที่อยู่

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

 • เวลา 09.24-10.18 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 12.32-13.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.17-15.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • ห้ามคนที่เกิดพฤหัสกับวันศุกร์ใช้ฤกษ์วันนี้

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

 • เวลา 09.16-10.11 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 12.27-13.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ในการย้ายบ้านหรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

 • เวลา 08.24-09.15 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 11.33-12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 13.23-14.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • ห้ามคนที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ใช้ฤกษ์ในวันนี้

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

 • เวลา 11.12-12.05 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 
 • เวลา 12.56-13.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.09-16.04 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันอังคาร ห้ามในฤกษ์นี้ยกเสาเอก ปลูกบ้าน หรือขึ้นบ้านใหม่ 

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

 • เวลา 05.59-06.54 น. เป็นเทวีฤกษ์  
 • เวลา 07.49-08.44 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • หากผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

 • เวลา 07.09-08.04 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 10.20-11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.14-13.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

 • เวลา 09.33-10.28 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 11.23-12.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.31-14.26 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 16.19-17.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 • เวลา 09.20-10.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   
 • เวลา 11.10-12.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.19-14.14 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 16.07-17.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • ห้ามคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์วันนี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

 • เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   
 • เวลา 10.09-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.19-13.14 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 15.06-16.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือปลูกบ้าน

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

 • เวลา 05.19-06.14 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 08.19-09.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพื่อทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ลงเสาเอก หรือย้ายบ้าน 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

 • เวลา 08.02-08.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 • เวลา 09.52-10.47 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.12-12.07 น. เป็นราชาฤกษ์ 
 • เวลา 14.00-14.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ข้อห้าม

 • ไม่แนะนำให้คนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

 • เวลา 07.14-08.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 
 • เวลา 09.04-09.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.12-12.07 น. เป็นราชาฤกษ์

ข้อห้าม

 • คนที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้วันนี้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ใครที่กำลังมองหาฤกษ์ดีปี 2565 เพื่อปลูกบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล ย้ายบ้าน หรือซื้อบ้านใหม่เป็นของขวัญให้ตนเองหรือคนที่รักอยู่ละก็ ลองนำฤกษ์มงคลที่นำมาฝากไปลองพิจารณาแล้วปักหมุดเลือกวันกันได้เลย และเพื่อเสริมความอุ่นใจยามเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้ตัวบ้านได้รับความเสียหายหรือสูญเสีย เจ้าของบ้านควรเลือกทำประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน ซึ่งให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ ฟ้าฝ่า ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ ตามวงเงินคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

โดยฮักส์ขอแนะนำประกันบ้านและทรัพย์สินค้าที่น่าสนใจ อย่างบ้านแทนรัก (แผน My Home Plus) จากเอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จ่ายเบี้ยเริ่มต้น 1,252.97 บาทต่อปี แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท หรือหากอยากศึกษาแผนประกันอื่น ๆ เพิ่มเติม ฮักส์ก็พร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำตามความต้องการของคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2975 5855


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน

#ฮักส์ประกันบ้านและทรัพย์สิน

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+