loading
5 ประโยชน์ตรวจสุขภาพประจําปี ป้องกันโรคร้ายมาเยือน

5 ประโยชน์ตรวจสุขภาพประจําปี ป้องกันโรคร้ายมาเยือน

เขียนเมื่อวันที่ 20/07/2021

ตรวจสุขภาพประจำปี ดีอย่างไร

แม้เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีจะมีมานาน แต่มีหลายคนที่ยังตั้งคำถามว่า ทำไมต้องตรวจสุขภาพหรือตรวจแล้วมีประโยชน์อย่างไร ถ้าอยากไปตรวจสุขภาพประจำปีต้องเตรียมตัวอย่างไร แต่ละช่วงอายุมีโปรแกรมตรวจสุขภาพเหมือนกันหรือไม่ วันนี้ฮักส์มีคำตอบมาฝาก

ตรวจสุขภาพประจำปี คืออะไร

เป็นการตรวจสอบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของเรา เพื่อหาความเสี่ยงหรือความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ หากตรวจพบก็สามารถวางแผนรักษาได้ทันที ก่อนความผิดปกติเหล่านั้นจะนำไปสู่โรคร้ายในอนาคต เพราะบางโรคจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้แล้ว

ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี

(1) การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้ตรวจพบโรคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ทำให้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

(2) ช่วยป้องกันไม่ให้โรคลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 

(3) ถ้าตรวจพบภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรค แพทย์สามารถแนะนำวิธีป้องกันให้ห่างไกลจากโรคได้

(4) ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ อย่างการบริโภคอาหารรสจัดหรือมีไขมันสูงเป็นประจำ การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย ทานอาหารไม่เป็นเวลา หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เพื่อลดโอกาสเกิดโรคต่าง ๆ ในอนาคต

(5) ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย และการเสียชีวิต

ก่อนตรวจสุขภาพประจำปี ควรเตรียมตัวอย่างไร

(1) ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพราะถ้าพักผ่อนไม่พอแล้วมาตรวจอาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่

(2) งดอาหารและน้ำดื่ม อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนตรวจ แต่ทั้งนี้สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย

(3) งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ 

(4) หากทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต สามารถทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ แต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเข้ารับการตรวจ

(5) หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ให้นำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ติดมาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย

(6) ควรเข้ารับการตรวจในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายรู้สึกอิดโรย เพราะต้องงดน้ำ งดอาหารนานเกินไป

(7) ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดตรวจสุขภาพ

(8) สำหรับผู้หญิง ไม่ควรตรวจสุขภาพช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน 

(9) การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน เนื่องจากเต้านมมีความคัดตึง ให้ตรวจหลังมีประจำเดือน

(10) กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์

การตรวจสุขภาพประจำปี ควรตรวจอะไรบ้าง

การ์ตูนผู้หญิงกำลังตรวจร่างกาย

ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปีสามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ เพียงแต่รายการตรวจสุขภาพมีความแตกต่างกันออกไปตามช่วงอายุ เพศ และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของแต่ละบุคคล โดยแบ่งการตรวจสุขภาพของแต่ละช่วงวัยไว้ดังนี้

วัยเด็ก 

เป็นการตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่าง ๆ และค้นหาความผิดปกติ รวมถึงการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุเพื่อป้องกันการเกิดโรค 

วัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่

การตรวจสุขภาพในวัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่นั้น เป็นการตรวจสภาพของร่างกาย เพื่อค้นหาโรคต่าง ๆ ที่อาจแฝงอยู่ในร่างกายแต่ยังไม่แสดงอาการ โดยรายการตรวจสุขภาพของช่วงวัยนี้ อาทิ

 • การวัดความดันโลหิต 
 • การวัดชีพจร 
 • การวัดอัตราการหายใจ 
 • วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก 
 • การตรวจเลือด เพื่อตรวจระดับน้ำตาล ระดับไขมัน การทำงานของไต การทำงานของตับ เป็นต้น
 • การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก 
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง
 • ตรวจปัสสาวะ ฯลฯ

นอกจากการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานแล้ว วัยทำงานควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ดังนี้

 • ผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป หรือเคยมีเพศสัมพันธ์ ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจเอกซเรย์เต้านม เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม
 • สำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ควรรับการตรวจวัดสายตาและตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ภาวะความดันลูกตาสูง และความผิดปกติอื่น ๆ 
 • สำหรับคนที่มีอายุมากกว่า 50  ปีขึ้นไป ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ควรเข้ารับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

วัยสูงอายุ

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปนั้น นอกจากเข้ารับการตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นแล้ว ยังควรรับการตรวจเพิ่มเติม อย่างการตรวจสายตา ตรวจความหนาแน่นกระดูก เพื่อคัดกรองภาวะกระดูกพรุน หรือตรวจสมรรถภาพหัวใจ เพื่อทดสอบการทำงานของหัวใจว่ามีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือไม่ เป็นต้น

เมื่อรู้ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วว่า มีความสำคัญต่อร่างกายของคุณมากขนาดไหน ทั้งช่วยค้นหาโรคและภาวะผิดปกติในร่างกายก่อนแสดงอาการ ยังช่วยให้คุณวางแผนการรักษาที่เหมาะสมได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ รวมถึงวางแผนการเงินสำหรับการดูแลรักษาระยะยาว และเพื่อกระจายความเสี่ยงในส่วนของค่ารักษายามเจ็บป่วย ฮักส์มีแผนประกันภัยสุขภาพออนไลน์หลากหลายแผนให้คุณเลือกซื้อเพื่อวางแผนรับมือปัญหาสุขภาพในอนาคต ประกันสุขภาพ Health Me วงเงินคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี ค่าห้องสูงสุด 15,000 บาท ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัดจ่ายตามจริง เบี้ยเริ่มต้น 6,205 บาท หรือถ้าใครสนใจซื้อประกันกับผู้เชี่ยวชาญสามารถปรึกษาฮักส์ได้ที่ Facebook Line หรือ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2975 5855

อ้างอิงข้อมูล : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ฮักส์ประกันสุขภาพ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+