loading
ติดโควิด ประกันสุขภาพคุ้มครองไหม

ติดโควิด ประกันสุขภาพคุ้มครองไหม

เขียนเมื่อวันที่ 14/06/2021

ความคุ้มครองเมื่อติดโควิดของประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเป็นประกันที่ได้รับความนิยม ครอบคลุมการชดเชยค่าเสียหายจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อจำเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การมีประกันสุขภาพในมือจึงเป็นการซื้อความอุ่นใจให้ตัวเอง เพราะการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาและเมื่อเกิดขึ้นย่อมมีค่าใช้จ่ายตามมา

อีกทั้ง ณ เวลานี้โรคภัยไข้เจ็บมักเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ที่สำคัญคือส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก หากไม่รีบทำการรักษาอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต และไหนจะโรคร้ายอย่างมะเร็งที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงหากตรวจพบในระยะลุกลาม รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ไวรัสโควิด-19 ก็ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ร้ายแรงที่มียอดผู้ป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่ามีค่ารักษาพยาบาลในอนาคตยามเจ็บป่วย การทำประกันภัยสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม 

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพแต่ละแผนจะมีความคุ้มครองต่างกัน หลัก ๆ ของความต่างคือเบี้ยประกันและค่าชดเชยที่จะได้รับ แต่ความครอบคลุมมีความใกล้เคียงกัน สิ่งที่มักจะมีในประกันสุขภาพตามข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน (คปภ.) ได้แก่

ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยใน (IPD)

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร, ค่ายา, ค่าผ่าตัด, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์, ค่าธรรมเนียมแพทย์ และอื่นๆ

ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)

ผู้ป่วยนอกเป็นผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่ต้องรักษาอาการผิดปกติต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น รักษาอาการหวัดโดยการฉีดยาหรือจ่ายยาแต่ไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล, โรคประจำตัวที่ไม่ร้ายแรง, อุบัติเหตุเล็กน้อย และอื่นๆ ประกันสุขภาพครอบคลุมเกือบทุกโรค ยกเว้นโรคร้ายแรงที่ตรวจพบก่อนการทำประกันสุขภาพ การทำประกันสุขภาพจึงตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อต้องไปโรงพยาบาล

ขอบเขตประกันสุขภาพต่อโควิด-19

การคุ้มครองของประกันสุขภาพสามารถใช้ได้ทั้งในกรณีรักษาโรคแบบนอนพักและไม่พักที่โรงพยาบาล ขึ้นกับแผนประกันความครอบคลุมของแผนประกันแต่ละตัวจะมีความใกล้เคียงกัน แต่ก็มีการรักษาบางประเภทที่ไม่ครอบคลุม เช่น

อาการเจ็บป่วยที่ประกันสุขภาพทั่วไปไม่คุ้มครอง

 • โรคร้ายแรงที่ไม่อยู่ในแผนประกัน
 • โรคที่ตรวจพบก่อนทำประกันสุขภาพ
 • โรคที่เกิดจากความเครียด
 • การรักษาในระยะทดลอง
 • การฉีดวัคซีน ยกเว้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรค
 • การรักษาเพื่อชะลอความเสื่อมของวัยและเพื่อความงาม
 • การรักษาที่ไม่ใช่คำสั่งจากแพทย์
 • การรักษาช่องฟัน สายตา และการได้ยิน
 • อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เช่น รถเข็นหรือไม้เท้า
 • โรคพิษสุราเรื้อรังและโรคจากสารเสพติด
 • โรคทางกรรมพันธุ์และโรคเรื้อรังที่เป็นมายาวนาน
 • โรคจากการแปลงเพศ
 • การรักษาตัวที่แพทย์ไม่ได้ระบุอาการเจ็บป่วยชัดเจน
 • การรักษาแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม การรักษาสมุนไพรบำบัด
 • การผ่าตัดอวัยวะ
 • การรักษาที่เรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับแผนประกัน

เมื่อพิจารณาจากความครอบคลุมในการรักษาของประกันสุขภาพเข้ากับข้อยกเว้นของประกันสุขภาพ สามารถสรุปความคุ้มครองต่อโควิด-19 ได้ดังนี้

วัคซีน เข็มฉีดยา

ใช้ในการรักษาเมื่อนอนโรงพยาบาล

เมื่อเป็นโควิด-19 จะต้องมีการกักตัวเพื่อดูอาการและรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งส่วนนี้มีความครอบคลุมในเรื่องค่าห้องและค่ารักษา รวมถึงค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทย์อยู่แล้ว

ไม่ครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19

ตอนนี้ไทยเริ่มมีการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ที่เปิดให้บริการกับบุคลากรบางกลุ่มแล้ว แต่ข้อยกเว้นของประกันสุขภาพโดยทั่วไปไม่รวมวัคซีนเข้าสู่การจ่ายค่าชดเชย การฉีดวัคซีนโควิด-19 จึงเป็นตัวเลือกของผู้ฉีดเอง ไม่สามารถให้ประกันจ่ายให้ได้

สรุปได้ว่าประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาตัวเมื่อเป็นโควิด-19 อยู่แล้ว แต่ไม่ครอบคลุมการตรวจเพื่อหาโรค และในปัจจุบันประกันโควิด รวมถึงประกันสุขภาพ มีการพูดถึงหลากหลาย ใน Pantip รวมถึงแนะนำประกันสุขภาพที่เหมาะสมในช่วงโควิดระบาด ฮักส์เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่มองหาประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยโควิด มีประกันหลายตัวที่น่าสนใจ เช่น

ประกันภัยสุขภาพ Viriyah Health care by BDMS

ประกันภัยสุขภาพ Viriya Health care by BDMS

ประกันสำหรับการรักษาในโรงพยาบาล BDMS ข้อดีของประกัน คือ เริ่มต้นเพียงวันละ 17 บาทเท่านั้น ราคานี้ถือว่าถูกมากหากเทียบกับความคุ้มครอง คุ้มครองดูแลค่าห้องในโรงพยาบาลระหว่างรักษาตัวสูงสุด 8,000 บาท ค่าห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุด 16,000 บาท และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาทได้อีกด้วย

ประกันภัยคุ้มครองไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทูนประกันภัย

แผนประกันภัยคุ้มครองไวรัสโคโรนา ทูนประกันภัย

ประกันภัยไวรัสโคโรนา คุ้มครองเจ็บป่วยจากโควิด-19

เป็นแผนประกันที่เหมาะสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในตอนนี้ จ่ายเบี้ยเพียง 599 บาท/ปี แต่รับเงินก้อนทันที 5,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าเป็นโควิด-19 พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด 100,000 บาท รวมถึงคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไปสูงถึง 150,000 บาท ผู้ที่มองหาประกันภัยสุขภาพที่ใช่ให้กับคุณและครอบครัว สามารถปรึกษากับฮักส์ก่อนตัดสินใจซื้อ ด้วยบริการที่ใส่ใจ ตรงไปตรงมา เต็มใจให้คำปรึกษา สามารถเพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยผ่านช่องทาง Line หรือ โทรปรึกษาฮักส์ที่เบอร์ 0 2975 5855 ก่อนจากกันอย่าลืมติดตามบทความและสาระดี ๆ จากฮักส์ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.hugsinsurance.com/

ให้ประกันสุขภาพดูแลยามเจ็บป่วยและโควิด-19...ที่นี่


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+