loading
รวมข้อดีประกันอัคคีภัยบ้าน คุ้มครองเหตุไม่คาดฝัน!

รวมข้อดีประกันอัคคีภัยบ้าน คุ้มครองเหตุไม่คาดฝัน!

เขียนเมื่อวันที่ 20/07/2021

มีประกันอัคคีภัยอุ่นใจกว่าสำหรับคนมีบ้าน

ประกันภัยมีหลายประเภท โดยประกันภัยแต่ละประเภทช่วยคุ้มครองในเรื่องที่แตกต่างกันไป เพื่อประกันความเสี่ยงต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละเรื่อง ประกันอัคคีภัยก็เป็นหนึ่งในประกันวินาศภัยที่นิยมทำเพื่อประกันความเสี่ยงในส่วนของทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างในกรณีเกิดไฟไหม้ ฟ้าฝ่า และอุบัติเหตุจากไฟที่ทำให้สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์เสียหาย 

ประเภทของประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งผู้ทำประกันภัยสามารถพิจารณาได้ตามความต้องการความคุ้มครองจากประกันภัย ดังนี้

ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน

 • คุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่ ไฟไหม้จากอุบัติเหตุ, ฟ้าผ่า และเพลิงไหม้จากแก๊สในที่พักอาศัย
 • ไม่รวมความคุ้มครองต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

 • คุ้มครองเหมือนประกันอัคคีภัยมาตรฐาน
 • เพิ่มความคุ้มครองภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยจากน้ำที่เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัย เช่น ฝ้าเพดานรั่วจากน้ำฝน ยกเว้นน้ำท่วม

ประกันอัคคีภัยแบบพิเศษ

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ประกันภัยแบบประหยัด และประกันภัยแบบชุมชน

 • แบบประหยัดจะกำหนดค่าเสียหายไว้ชัดเจน และมีรายละเอียดยิบย่อยเพื่อให้เคลมได้ง่ายขึ้น
 • แบบประกันภัยชุมชนจะคุ้มครองบ้านที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่เกิดไฟไหม้

ความคุ้มครองของประกันอัคคีภัย

บ้านใต้กลุ่มควันไฟ

ประกันอัคคีภัยคุ้มครองเมื่อไฟไหม้บ้าน

ประกันอัคคีภัยจะให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกอบด้วยความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน 3 ประการ ดังต่อไปนี้

 • การเกิดไฟไหม้โดยอุบัติเหตุ

ประกันอัคคีภัยย่อมคุ้มครองการเกิดเพลิงไหม้ แต่การเกิดเพลิงไหม้นี้ต้องเป็นอุบัติเหตุเท่านั้น และผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีส่วนรู้เห็น รวมถึงต้องไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เอาประกันภัยด้วย

 • การเกิดฟ้าผ่าแล้วได้รับผลกระทบ

ฟ้าผ่าเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ โดยปกติกระแสไฟฟ้าที่ผ่าลงมาจะไหลกระจายออกไปตามพื้นโดยรอบ แต่บางครั้งฟ้าอาจผ่าลงมาที่บ้านของคุณแล้วทำให้เกิดความเสียหาย หรือสายฟ้าก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าลุกลามเป็นไฟไหม้ แต่ทั้งนี้ประกันอัคคีภัยปกติไม่คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า ฉะนั้นถ้าคุณอยากได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม แนะนำให้ทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

 • การเกิดความผิดพลาดของแก๊สเพื่ออยู่อาศัย

อัคคีภัยที่เกิดจากสิ่งนำความร้อนในที่อยู่อาศัย โดยเป็นแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น 

นี่เป็นความคุ้มครองหลัก ๆ ของการทำประกันอัคคีภัย แต่บางกรมธรรม์ยังมีคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของการถูกเฉี่ยวชนจากยานพาหนะ การถูกสิ่งของจากอากาศยานหล่นทับที่พักอาศัย และภัยทางน้ำที่ไม่รวมน้ำท่วม ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์เป็นหลัก 

 

ข้อดีของการทำประกันอัคคีภัย

การทำประกันภัยแต่ละประเภทมีประโยชน์ในตัวของมันเอง นอกจากทำหน้าที่ช่วยกระจายความเสี่ยง และลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ประกันอัคคีภัยยังมีข้อดี ดังนี้

 • คุ้มครองเมื่อบ้านเกิดเพลิงไหม้
 • เพิ่มความอุ่นใจเมื่อแก๊สหรืออุปกรณ์ให้ไฟฟ้าเกิดลัดวงจร
 • คลายกังวลเมื่อเกิดฟ้าผ่าแล้วสร้างความเสียหายให้แก่ที่พักอาศัย
 • ราคาเบี้ยประกันถูก โดยเฉพาะการทำประกันอัคคีภัยระยะยาวหลายปี

ข้อแนะนำในการทำประกันอัคคีภัย

บ้านไม้ขีดไฟ

เหตุเพลิงไหม้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ทุกคนที่ตัดสินใจทำประกันภัยล้วนต้องการความคุ้มค่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น แต่ก็มีบางคนกังวลว่าจ่ายค่าเบี้ยประกันแล้วได้ความคุ้มครองไม่ครอบคลุม จนมีผู้เข้าไปตั้งคำถามเกี่ยวกับประกันอัคคีภัยบ้านใน pantip ว่าทำประกันอัคคีภัยแบบไหนคุ้มสุด และนี่คือคำตอบที่ฮักส์ตอบโดยรวบรวมจากคำถามที่ชาวพันทิปอยากรู้

 • ควรทำประกันอัคคีภัยระยะยาว

หลายคนแนะนำว่าประกันอัคคีภัยควรทำระยะยาว เพราะมีความครอบคลุมตัวบ้านและฐานราก รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ข้างใน ทำไว้จะอุ่นใจกว่า ที่สำคัญการทำประกันภัยระยะยาว อย่างต่ำ 3 ปี ช่วยให้ได้รับค่าเบี้ยประกันที่ถูกลงอีกด้วย

 • การทำประกันที่ดินอาจไม่สำคัญ

กระทู้พันทิปกระทู้หนึ่งมีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำประกันที่ดิน ซึ่งทุกคนลงความเห็นว่าไม่ควรทำประกันที่ดินด้วยเด็ดขาด เพราะเมื่อเกิดไฟไหม้ที่ดินไม่ได้ถูกไฟไหม้ไปด้วย จึงไม่ควรใส่ใจประกันที่ดินมากนัก

 • อย่าทำประกันอัคคีภัยหลายที่

ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองไม่เกินราคาบ้าน ฉะนั้นไม่ว่าทำประกันอัคคีภัยเพิ่ม 1-2 กรมธรรม์ บริษัทประกันภัยก็มอบเงินชดเชยไม่เกินราคาบ้าน เท่ากับว่าการทำกรมธรรม์หลายฉบับเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายที่เปล่าประโยชน์

 • อย่าทำประกันอัคคีภัยเกินมูลค่าตัวบ้าน

สอดคล้องกับข้อก่อนหน้าที่กล่าวว่าประกันอัคคีภัยจะชดเชยให้ไม่เกินราคาบ้าน การทำประกันภัยที่มูลค่าสูงกว่าราคาบ้านจึงไม่ควรทำ เพราะไม่คุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่จ่าย

 • ควรเลือกโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้

สิ่งที่ชาวพันทิปกังวลและเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญของการทำประกันภัย คือ การเคลม หากเลือกโบรกเกอร์ที่ดี ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน พร้อมช่วยดำเนินการเคลมให้อย่างรวดเร็ว เช่น Hugs Insurance จะช่วยให้การเคลมประกันสำหรับคุณเป็นเรื่องง่าย และได้รับความคุ้มครองอย่างที่ควรจะเป็น

อย่างไรก็ดี การพิจารณาว่าประกันอัคคีภัยแผนไหนน่าสนใจนั้นขึ้นอยู่กับผู้ทำประกันภัยเป็นหลัก หรือถ้าคิดไม่ออกว่า ควรเลือกทำประกันอัคคีภัยของบริษัทไหนดี ขอแนะนำวิริยะประกันภัย ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยที่ให้คุณจ่ายค่าเบี้ยประกัน เริ่มต้นไม่แพง แต่รับความคุ้มครองจากเหตุวินาศภัยสุดคุ้ม ไม่ว่าจากเหตุไฟไหม้ ภัยจากน้ำที่ไม่ใช่น้ำท่วม ภัยจากอากาศยานที่ส่งผลต่อบ้านเรือน และยังมีเงินชดเชยกรณีภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุลูกเห็บต่าง ๆ หรือหากสนใจประกันอัคคีภัยอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์เรื่องบ้านมากกว่าก็สามารถสอบถามฮักส์ได้ทุกช่องทาง ทั้ง Facebook Line เว็บไซต์ Hugs Insurance หรือโทร 0 2975 5855 เพราะเรื่องประกันภัยสามารถไว้ใจฮักส์ได้ 


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#ประกันอัคคีภัย

#ฮักส์ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+