loading
เป็นโรคมะเร็ง ทําประกันสุขภาพได้หรือไม่ ?

เป็นโรคมะเร็ง ทําประกันสุขภาพได้หรือไม่ ?

เขียนเมื่อวันที่ 16/07/2021

หาคำตอบ โรคที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้าง

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ ทำให้ผู้คนมีความสนใจซื้อประกันภัยสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องจากกังวลกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ตามมาเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง ฉะนั้นการทำประกันภัยสุขภาพติดไว้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดี เพราะประกันภัยสุขภาพไม่ได้แค่ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษา แต่ยังเพิ่มทางเลือกในการรับการรักษาให้กับเราอีกด้วย

แล้วรู้หรือไม่ว่า แผนกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพแต่ละบริษัทมีความคุ้มครองโรคที่แตกต่างกัน และเพื่อให้ทุกคนวางแผนเลือกซื้อประกันภัยสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ตามไปหาคำตอบกันว่า โรคที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้าง มีโรคประจําตัว ทำประกันสุขภาพได้ไหม หรือเป็นโรคมะเร็ง ทำประกันสุขภาพได้หรือไม่

มีโรคอะไรบ้าง ที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง 

การทำประกันภัยสุขภาพเพื่อรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอาจไม่ใช่เรื่องยากถ้าผู้ทำประกันภัยมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่ถ้าผู้ทำประกันภัยมีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจำตัวหลายอย่างย่อมมีโอกาสเจ็บป่วยในอนาคต ว่าแต่มีโรคอะไรบ้างที่ประกันภัยสุขภาพไม่คุ้มครอง อาทิ

(1) โรคทางพันธุกรรม หรือโรคประจำตัวแต่กำเนิด

(2) โรคเรื้อรังที่ตรวจพบก่อนการทำประกันภัยสุขภาพ

(3) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ หรือกามโรค 

(4) โรคที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ หรือการแท้งลูก

(5) โรคทางจิตเวช หรือโรคทางจิตใจ และอาการผิดปกติของบุคลิกภาพ อาทิ โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท หรือโรควิตกจริต เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นหรือโรคอื่น ๆ ที่ประกันภัยสุขภาพไม่คุ้มครองอีก โดยขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท หรือในบางครั้งบริษัทประกันภัยอาจมีการเพิ่มความคุ้มครองโรคขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ ฉะนั้นควรอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่ประกันภัยสุขภาพไม่คุ้มครองให้ละเอียด

โรคประจําตัว ทำประกันสุขภาพได้ไหม

เป็นหนึ่งคำถามที่ผู้สนใจทำประกันภัยสุขภาพให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ว่ามีโรคประจําตัวแล้วทำประกันภัยสุขภาพได้ไหม คำตอบ ประกันภัยสุขภาพไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันภัยแล้วยังรักษาไม่หาย แต่ทั้งนี้หากกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพอาจมีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นเพิ่มเติม เพราะบริษัทประกันภัยบางแห่งอาจรับทำประกันภัยสุขภาพ แต่ยกเว้นไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของคุณ

ประกันภัยสุขภาพ เริ่มคุ้มครองโรคเมื่อไหร่

บริษัทประกันบางแห่งอาจมีเงื่อนไขระบุว่า ผู้ทำประกันภัยสุขภาพได้ต้องมีสุขภาพแข็งแรง โดยอาจขอให้ผู้ทำประกันภัยตรวจสุขภาพ หรือตอบคำถามสุขภาพทั้งของตนเองและคนในครอบครัวก่อนทำประกัน นอกจากนี้กรมธรรม์บางฉบับใช้การกำหนดระยะเวลารอคอยแทนการตรวจสุขภาพ และระยะเวลารอคอย คืออะไร รวมถึงทำไมต้องมีระยะเวลารอคอย มาดูกันเลย

ระยะเวลารอคอย คืออะไร?

เป็นระยะเวลาที่ผู้ทำประกันยังเคลมประกันไม่ได้ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยยังไม่คุ้มครอง โดยเริ่มนับระยะเวลารอคอย หรือ Waiting Period ตั้งแต่วันที่บริษัทคุ้มครอง หรือวันที่อนุมัติกรมธรรม์หรือกรมธรรม์มีผลบังคับ ทั้งนี้ระยะเวลารอคอยอาจมีตั้งแต่ 30 60 90 ไปจนถึง 120 วันแตกต่างกันไปตามที่แต่ละบริษัทประกันกำหนด

ทำไมต้องมีระยะเวลารอคอย

เหตุผลที่ต้องมีระยะเวลารอคอย เนื่องจากบริษัทประกันภัยต้องการป้องกันความเสี่ยงกรณีที่ผู้ทำประกันรู้ตัวเองว่าป่วย แต่ไม่ยอมรักษาตัวแล้วมาทำประกันเพื่อเบิกเงินจากกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพไปรักษาตัว ซึ่งกรณีนี้ถือว่าไม่เป็นธรรมกับบริษัทประกันภัย และถ้าบริษัทประกันภัยไม่มีระยะเวลารอคอย ผู้ทำประกันบางกลุ่มอาจรอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยซื้อประกันภัยสุขภาพ เพราะปกติแล้วหลายบริษัทจะยังไม่ตรวจสอบ แต่จะไปตรวจสอบตอนเคลมเลย

แต่ถ้าครบกำหนดระยะเวลารอคอยแล้วไม่พบโรคใด ๆ ผู้ทำประกันสามารถถือกรมธรรม์นั้นต่อไปได้ยาว ๆ หากเกิดป่วยขึ้นในอนาคตก็สามารถรับการรักษาและความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยได้ทันที

 

ผู้ป่วยมะเร็งพูดคุยกับแพทย์

ประกันภัยสุขภาพไม่คุ้มครองโรคร้ายแรงที่เป็นก่อนทำประกัน

เป็นโรคมะเร็ง ทำประกันสุขภาพได้หรือไม่

ตามที่ทราบกันว่า ประกันภัยสุขภาพไม่คุ้มครองโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนทำประกันภัยรวมถึงโรคร้ายแรงด้วย แม้ตอนทำประกันภัยสุขภาพจะไม่แสดงอาการ แต่ถ้าเจ็บป่วยภายหลังด้วยโรคดังกล่าวไม่ว่าจะพ้นระยะเวลารอคอยหรือไม่ ประกันก็ไม่คุ้มครองโรคนั้น ๆ ฉะนั้นคำถามที่ว่า “เป็นโรคมะเร็ง ทำประกันภัยสุขภาพได้หรือไม่” สามารถตอบได้เป็นกรณี ๆ ดังต่อไปนี้

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ก่อนทำประกันภัยสุขภาพ

ตอบ : ไม่สามารถทำประกันภัยสุขภาพได้ เนื่องจากบริษัทมักจะไม่รับประกันภัย เว้นแต่ว่าผู้ทำประกันได้แจ้งอาการเจ็บป่วยดังกล่าวตั้งแต่ตอนทำประกัน และบริษัทตกลงที่จะคุ้มครองโรคที่ว่า หรือได้รักษาหายขาดแล้วมาไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนซื้อประกัน หรือโรคที่ว่าไม่มีการแสดงอาการภายใน 3 ปีหลังซื้อประกัน เป็นต้น

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง หลังทำประกันภัยสุขภาพ

ตอบ : ถ้าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งหลังครบกำหนดระยะเวลารอคอยตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพระบุไว้ เท่ากับว่าผู้ทำประกันได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ดังกล่าว แม้มารู้ในภายหลังว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งก็ตาม

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยสุขภาพควรศึกษารายละเอียด รวมถึงเงื่อนไขการเอาประกันให้ถี่ถ้วน จะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาในยุคนี้ที่ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นทุกวัน และเป็นการสร้างสวัสดิการค่ารักษาให้กับตนเองในอนาคต

สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกทำประกันภัยสุขภาพ ฮักส์ยินดีดูแลพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อช่วยให้คุณเลือกซื้อประกันภัยสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการ สามารถสอบถามข้อมูลประกันภัยสุขภาพกับฮักส์เพิ่มเติมได้ที่ 0 2975 5855


#ประกันภัยมะเร็ง

#ประกันภัยโรคมะเร็ง

#ประกันมะเร็ง ที่ไหนดี

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
  • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
  • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
  • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
  • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
  • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
  • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
  • tiba
+