loading
ประกันภัยรถยนต์ 2+ วิริยะ คุ้มครองอะไรบ้าง ทำแล้วดียังไง

ประกันภัยรถยนต์ 2+ วิริยะ คุ้มครองอะไรบ้าง ทำแล้วดียังไง

เขียนเมื่อวันที่ 25/06/2021

วิริยะประกันภัย 2+ มีข้อดีอย่างไร

ในแต่ละปีผู้ใช้รถมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเป็นประจำทุกปี นอกเหนือไปจากค่าผ่อนงวดรถ, ค่าล้างรถ, ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน หรือค่าที่จอดรถ นั่นคือ ค่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ค่าประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ และค่าประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถที่ผ่านการใช้งานมากกว่า 5 ปี ผู้ใช้รถบางคนเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ แทนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพราะมีความคุ้มครองใกล้เคียงกัน แถมจ่ายเบี้ยน้อยกว่า และวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับประกันภัยรถยนต์ 2+ วิริยะประกันภัย ว่าคุ้มครองอะไรบ้าง มาดูกันเลย

นอกจากประกันภัยรถยนต์ 2+ แล้ว ทางบริษัทวิริยะประกันภัย ยังมีประกันภัยรถยนต์ที่น่าสนใจให้เลือกสมัครรับความคุ้มครองครบทุกชั้น ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 และชั้น 3+ นอกจากค่าเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกัน ความคุ้มครองก็ยังไม่เหมือนกันด้วย ไม่แปลกที่พอถึงเวลาต่อประกันภัยรถยนต์ บรรดาผู้ขับขี่ต่างต้องกางแผนประกันภัยรถยนต์ที่สนใจพร้อมเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ความคุ้มครองยามเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่คุ้มค่าเบี้ยประกันที่ควักเงินในกระเป๋าจ่ายออกไปมากที่สุด

ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส คืออะไร

เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้คุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ทั้งมอบความคุ้มครองบุคคลภายนอก คุ้มครองด้านภัยพิบัติ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ หรือรถถูกขโมย แต่มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นอุบัติเหตุที่รถชนรถ ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองกรณีระบุคู่กรณีได้เท่านั้น

ประกันภัยรถยนต์ 2+ วิริยะประกันภัย คุ้มครองความเสี่ยงอะไรบ้าง

คุ้มครองซ่อมรถเขา ซ่อมรถเรา (กรณีรถชนรถเท่านั้น)

บริษัทประกันภัยจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับตัวรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนรถแบบมีคู่กรณี

คุ้มครองรถยนต์สูญหาย

ถ้ารถของผู้เอาประกันภัยถูกโจรกรรม บริษัทประกันภัยรถยนต์จะเข้ามาช่วยคุ้มครองในส่วนนี้และชดเชยตามทุนประกันภัยที่เลือกไว้ แต่ต้องเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตั้งใจจอดรถไว้ในที่ปลอดภัยแล้วเท่านั้น แบบนี้ทางบริษัทประกันภัยก็ยินดีจ่ายค่าชดเชยให้แน่นอน

คุ้มครองตัวรถเมื่อไฟไหม้ และน้ำท่วม

ประกันภัยรถยนต์ 2+ ยังมอบความคุ้มครองในเหตุการณ์ที่รถยนต์ถูกไฟไหม้ หรือน้ำท่วม ตามทุนประกันที่ได้เลือกไว้อีกด้วย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. รถยนต์

บริษัทประกันภัยจะเข้ามาช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณีในส่วนที่เกินมาจาก พ.ร.บ. รถยนต์ อาทิ กรณีที่มีผู้บาดเจ็บเหตุรถชนรถ 2 คน มีค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) รวม 670,000 บาท แต่ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครอง คือ ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน ฉะนั้น ส่วนต่างจำนวน 610,000 บาท ทางบริษัทประกันภัยเข้ามาชดใช้ค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากความคุ้มครองของประกันภัยภาคสมัครใจ

เงินประกันตัวผู้ขับขี่

บริษัทประกันภัยจ่ายเงินค่าประกันตัวตามวงเงินที่ได้วางประกันไว้ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีอิสระระหว่างการต่อสู้คดีอุบัติเหตุรถยนต์ โดยจะจ่ายให้จนจบการพิจารณาคดี ไม่ว่าจะเป็นชั้นสอบสวนของตำรวจ ชั้นสั่งฟ้องของอัยการ และชั้นศาลทั้ง 3 ศาลจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

บริษัทประกันภัยชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุจากรถยนต์

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

บริษัทประกันภัยเข้ามาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ

อุบัติเหตุรถชน

ประกันภัยรถ 2+ วิริยะประกันภัย ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถแบบซ่อมเขา ซ่อมเรา

ข้อดีของการทำประกันภัยรถยนต์ 2+ วิริยะประกันภัย

(1) มีเบี้ยประกันภัยราคาคุ้มค่า ราคาไม่สูงจนเกินไป

เพราะวิริยะประกันภัย 2+ จ่ายเบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 7,500 บาทต่อปี แต่ได้รับความคุ้มครองเกินคุ้ม ทำให้อุ่นใจทุกการขับขี่บนท้องถนน โดยผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 500,000 บาทต่อคน
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 10,000,000 บาทต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์

 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 100,000 บาทต่อครั้ง (ตามแผนที่ซื้อ)

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน) 50,000 บาทต่อคน
 • ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน) 50,000 บาทต่อคน
 • ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง

(2) ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

หากเกิดเหตุไม่คาดฝันบริษัทวิริยะประกันภัยจะคอยดูแลผู้ขับขี่ รถยนต์ และคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นการดูแลค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่ รวมถึงดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ นี่แหล่ะเป็นข้อดีของการซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่ผู้ขับขี่ไม่ควรมองข้าม

เท่านี้ทุกคนคงทราบกันแล้วว่า ประกันภัยรถยนต์ 2+ วิริยะประกันภัย ให้ความคุ้มครองด้านใดบ้าง และสำหรับใครที่ประกันภัยรถยนต์ใกล้หมดอายุแล้ว สามารถเลือกทำประกันภัยรถยนต์ 2+ วิริยะประกันภัย ผ่าน Hugs Insurance โบรกเกอร์ที่มีประกันภัยรถยนต์ให้เลือกหลายแบบ ทั้งประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, 2+ และ 3+ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของคุณมากที่สุด พร้อมเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์และเบี้ยประกันภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2975 5855

ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ จ่ายเบี้ยน้อย แต่รับความคุ้มครองจัดเต็ม...คลิก

 


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ฮักส์ประกันรถยนต์

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+