loading
พร้อมรับมือ วิธีป้องกันน้ำท่วมบ้าน รีบทำก่อนพายุมา

พร้อมรับมือ วิธีป้องกันน้ำท่วมบ้าน รีบทำก่อนพายุมา

เขียนเมื่อวันที่ 12/10/2021

แนะนำวิธีป้องกันน้ำท่วมบ้าน พื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวัง 

ฤดูฝนมักมาพร้อมกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชา โรคที่มากับหน้าฝน แมลงมีพิษต่าง ๆ แล้วยิ่งถ้าฝนตกมากหรือนานจนเกินไปสิ่งที่ตามมาคือปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน โดยปกติทุกปีจะมีการวัดปริมาณน้ำฝนและวิเคราะห์โอกาสการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ แต่บางครั้งธรรมชาติก็ยากจะคาดเดา การรู้จักวิธีป้องกันน้ำท่วมเอาไว้ก่อนจึงปลอดภัยกว่า

การเลือกที่อยู่อาศัยให้ห่างไกลน้ำท่วม

ที่พักอาศัยเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดน้ำท่วม เพราะโอกาสที่ทรัพย์สินจะเสียหายจากน้ำมีสูง ไม่ว่าจะเป็นพื้นและผนังบ้านที่อาจจะโดนน้ำกัดกร่อน รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เกิดความเสียหายได้หากน้ำท่วมถึง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ภายในบ้านที่จะได้รับผลกระทบ การเลือกที่อยู่อาศัยให้ห่างไกลจากน้ำท่วมจึงช่วยป้องกันน้ำท่วมบ้านได้ทางหนึ่ง มีเกณฑ์ในการเลือกบ้าน ดังนี้

 • มีระบบการจัดการน้ำในชุมชนที่ดี

การบริหารจัดการน้ำช่วยป้องกันการเกิดน้ำท่วมได้ หากเลือกซื้อบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรรควรสอบถามเกี่ยวกับระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน และเลือกโครงการที่แผนการระบายน้ำชัดเจนเมื่อพายุเข้าหรือฝนตกหนัก

 • ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึง

น้ำจะเริ่มท่วมจากพื้นที่ราบต่ำก่อน แล้วจึงค่อย ๆ สะสมมวลน้ำจนท่วมพื้นที่ที่สูงขึ้น จึงควรเลือกพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำจะท่วมถึง เพื่อลดโอกาสในการเกิดน้ำท่วม

 • ไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่

เมื่อฝนตกหนักติดต่อกันจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น คลอง แม่น้ำ ทะเล หากเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่โอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนจะมีสูง

 • เป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วม

การศึกษาประวัติที่ตั้งของสถานที่ที่จะปลูกบ้านหรือซื้อบ้านก่อนจะช่วยให้ได้บ้านที่อยูในบริเวณที่เหมาะสม ยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมมาก่อนยิ่งดี

การเลือกซื้อบ้านสักหลังจะต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้ดี ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้ง ความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทาง โดยควรพิจารณาเรื่องน้ำท่วมประกอบด้วย เพราะหากเกิดน้ำท่วมบ้าน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านค่อนข้างสูง นอกจากนี้ควรซื้อประกันภัยบ้านและทรัพย์สินเอาไว้เพื่อเพิ่มความอุ่นใจ

 

การรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยง

น้ำท่วมที่นา

การอยู่ในพื้นที่ราบต่ำทำให้น้ำท่วมบ้านได้

ถึงแม้การเลือกซื้อบ้านให้ห่างไกลปัญหาน้ำท่วมจะเป็นการป้องกันเรื่องน้ำท่วมได้อย่างถาวรกว่า แต่บางคนมีบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและไม่สะดวกที่จะย้ายบ้าน จึงต้องรู้จักเตรียมรับมือกับภัยน้ำท่วมเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ ลักษณะของบ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีดังนี้

 • อยู่ในพื้นที่ราบต่ำ - น้ำจะไหลลงสู่ที่ต่ำและท่วมบ้านเรือนได้
 • ตั้งอยู่ใกล้ป่าหรือแหล่งน้ำ - หากฝนตกหนักเกินไปน้ำอาจเอ่อท่วมบ้านเรือน รวมถึงมีโอกาสเกิดน้ำป่าด้วย
 • มีปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำขังบ่อยครั้ง – หากมีน้ำขังบ่อยครั้งแสดงว่าการระบายน้ำของชุมชนไม่ดี เมื่อพายุเข้าหรือฝนตกหนักน้ำมีโอกาสท่วมสูง

หากรู้ว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ผู้อยู่อาศัยจะต้องรู้วิธีการรับมือเพื่อให้ตนเองและบ้านมีความปลอดภัยมากที่สุด สามารถทำได้ ดังนี้

 • ติดตามข่าวสารน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรรีบเตรียมการอพยพ
 • ทำแนวกันน้ำบริเวณริมถนนเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่ชุมชน นิยมใช้กระสอบทรายไปกั้น หรือหากมีงบประมาณควรสร้างแนวกั้นน้ำถาวรที่ทำจากคอนกรีตผสมเหล็ก วิธีนี้จะช่วยป้องกันน้ำที่ท่วมขังจากถนนไหลเข้าสู่ชุมชนที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี
 • นำกระสอบใส่ทราย หรือถุงมาใส่น้ำแล้วกั้นไว้บริเวณประตูและรอยรั่วต่าง ๆ ที่น้ำมีโอกาสไหลเข้ามาในบ้าน
 • ปิดวาล์วน้ำให้สนิทก่อนอพยพเพื่อป้องกันน้ำไหลมาตามท่อและท่วมบ้านจากภายใน
 • เคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่า รวมถึงยานพาหนะไว้บนที่สูง ป้องกันน้ำท่วมถึง

การทำแนวกั้นน้ำทั้งบริเวณริมถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมชน และบริเวณหน้าบ้านเพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้านเป็นการรับมือที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดน้ำท่วมบ้าน แต่หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่ทางการเฝ้าระวัง และฝนไม่มีทีท่าจะหยุดตกควรอพยพออกมาก่อนจะดีกว่า เพราะหากน้ำท่วมจริง ๆ การจะขับรถลุยน้ำท่วมออกมาจะเป็นไปได้ยากและเสี่ยงอันตรายกว่า

การป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

วิธีการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเป็นการวางแผนป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน มีวิธีการดังนี้

 • ปลูกป่าต้นน้ำและปลูกหญ้าแฝกชะลอการไหลของน้ำ

ป่าช่วยดูดซับน้ำ โดยการปลูกต้นไม้หรือพืชที่ชะลอการไหลของน้ำได้อย่างหญ้าแฝกจะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงในพื้นที่ราบต่ำ และลดโอกาสในการเกิดน้ำท่วมได้

 • สร้างเขื่อนและฝายเพื่อกักเก็บน้ำฝนเอาไว้

เขื่อนและฝายเป็นการบริหารจัดการน้ำวิธีการหนึ่ง ทำหน้าที่รับน้ำเข้ามากักเก็บไว้แล้วค่อย ๆ ระบายออกอย่างเป็นระบบ แต่ควรเฝ้าระวังเมื่อกระแสน้ำไหลแรงลงเขื่อน  เพราะอาจประสบปัญหาเขื่อนหรือฝายแตกที่อาจเป็นสาเหตุของน้ำท่วมใหญ่ได้เช่นกัน

 • การขุดลอกคูคลองให้สะอาด

แหล่งน้ำธรรมชาติอย่างห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำต่าง ๆ ควรมีการดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำ 

น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อหลายอย่าง ทั้งในเรื่องความปลอดภัยของบ้านและทรัพย์สิน ความเสียหายทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นด้านการบริหารผังเมืองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้จะมีเงินเยียวยาน้ำท่วมสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่บางครั้งก็ไม่เพียงพอ การทำประกันภัยบ้านและทรัพย์สินที่คุ้มครองกรณีน้ำท่วมจึงช่วยลดความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายได้ ประกันภัยบ้านและทรัพย์สินไม่เพียงคุ้มครองเรื่องน้ำท่วมเท่านั้น แต่ยังมีประกันภัยที่คุ้มครองเกี่ยวกับอัคคีภัยและโจรขึ้นบ้านได้อีกด้วย ฮักส์เป็นโบรกเกอร์ที่พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัยบ้านและทรัพย์สินอย่างเหมาะสม ช่วยให้คุณเลือกประกันภัยได้อย่างตรงใจ ติดต่อได้หลายช่องทางทั้ง Facebook Line หรือโทร 0 2975 5855


#HUGS

#LifeALife LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+