loading
เทคนิคเลือกประกันสุขภาพให้คุ้ม หมดกังวลเรื่องค่ารักษา

เทคนิคเลือกประกันสุขภาพให้คุ้ม หมดกังวลเรื่องค่ารักษา

เขียนเมื่อวันที่ 16/07/2021

เลือกประกันสุขภาพแบบไหนดี ให้คุ้มค่าครอบคลุม หมดกังวลเรื่องค่ารักษา

เรื่องการเจ็บป่วย หรือ เรื่องของสุขภาพ เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรละเลยเพราะร่างกายของมนุษย์สามารถเสื่อมสภาพลงได้ตามการเวลา อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ มากมาย การดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรค ห่างไกลความเจ็บป่วยจึงเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันใส่ใจกันเป็นอย่างมาก แต่ในบางครั้งอาการเจ็บป่วยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากปัจจัยที่หลากหลายรอบ ๆ ตัว อีกทั้งการรักษาการเจ็บป่วยในยุคนี้ก็มีราคาที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการเลือกทำประกันภัยสุขภาพถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมาก เพราะมีความคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลต่า แต่ประกันสุขภาพ เลือกยังไง ประกันภัยสุขภาพแบบไหนให้ความคุ้มครองคุ้มค่า ฮักส์มีเทคนิคดี ๆ ในการเลือกมาฝากกัน 

ประกันสุขภาพ คือ การเลือกทำประกันภัยกับบริษัทประกันโดยบริษัทประกันจะดูแลในเรื่องของการชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความคุ้มครองกรมธรรม์ จากการเข้ารับการรักษาทั้งที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรือเกิดจากโรค ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพจะมีการคำนวณค่าเบี้ยประกันตามอายุ เพศ สุขภาพ รวมถึงอาชีพ โดยจะเน้นความคุ้มครองหลัก คือ ค่าห้องและค่าอาหาร, ค่าบริการทั่วไป, ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล 

เลือกประกันภัยสุขภาพแบบไหนดี

การเลือกประกันภัยสุขภาพ คุณควรเริ่มต้นการทำประกันภัยสุขภาพให้มีความคุ้มครองที่เหมาะสม ริ่มตั้งแต่ในขณะที่คุณยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งควรพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะสมและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ รวมถึงเทคนิคในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ดังนี้ 

หมอกำลังตรวจเช็คความดันของผู้ชาย

ตรวจสุขภาพประจำปี 

1.รู้ว่าประกันสุขภาพมีความคุ้มครองแบบไหนบ้าง? 

ควรรู้ว่าประกันภัยสุขภาพมีแบบไหนบ้าง ควรเลือกการคุ้มครองแบบไหน เพราะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการตัดสินใจว่าแบบไหนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณที่สุด ดังนี้

ประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย หรือ เป็นโรค ในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยควรเลือกประกันภัยสุขภาพที่ครอบคลุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษา ค่าห้องต่าง ๆ นอนให้น้ำเกลือ การนอนโรงพยาบาล หรือต้องเข้ารับการผ่าตัด เป็นต้น สำหรับวงเงินความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน หลัก ๆ จะมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ

วงเงินความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี วงเงินค่ารักษาพยาบาลที่จะมีการจ่ายให้แบบปีต่อปี ไม่ว่าจะป่วยกี่โรคหรือนอนโรงพยาบาลกี่ครั้ง ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ภายใต้วงเงินที่กำหนดตามความคุ้มครองกรมธรรม์ที่เลือกซื้อ และวงเงินนี้จะเริ่มนับให้ใหม่ในทุกปี

วงเงินความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อโรค วงเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใด ๆ ในแต่ละครั้ง รวมถึงโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในครั้งนั้น เป็นวงเงินความคุ้มครองที่ให้แบบต่อโรคหรือต่อการบาดเจ็บ เช่น ในหนึ่งปีหากท่านเจ็บป่วยด้วยสองโรคที่มาจากสาเหตุที่แตกต่างกัน ท่านจะได้รับวงเงินสองวงเงินเพื่อใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลในแต่ละโรค

ประกันภัยสุขภาพที่คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีการเจ็บป่วยทั่วไปที่ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ แต่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น อาการไข้ ปวดหัวเล็กน้อย หรือ อาการท้องเสียทั่วไป เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยบ่อย เพราะจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดี

ประกันภัยสุขภาพคุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองในกรณีตรวจพบโรคร้ายแรงหลังจากการทำประกันภัยและพ้นระยะรอคอยโรคตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ระบุ  

ประกันสุขภาพชดเชยรายได้ แผนประกันสุขภาพที่มอบความคุ้มครองชดเชยค่าสินไหมในกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล ผู้ทำประกันภัยไม่สามารถทำงานได้จึงทำให้ขาดรายได้ ประกันภัยจะชดเชยรายได้ในช่วงที่นอนโรงพยาบาล โดยให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

 

2.เลือกค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสม 

นอกจากความรู้เรื่องประกันภัยสุขภาพว่ามีความคุ้มครองแบบไหนบ้างแล้วนั้น อีกสิ่งที่จำเป็นคือการเลือกค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่เหมาะสม ถึงแม้ประกันภัยสุขภาพจะมีการคำนวณค่าเบี้ยประกันของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ อาชีพ ไปจนถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ยิ่งมีอายุที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือมีประวัติการเจ็บป่วยก็อาจต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันคุณสามารถสอบถามหรือเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพ ช่วยให้คุณคำนวณค่าใช้จ่ายและเลือกเบี้ยประกันภัยได้ตามงบประมาณที่คุณต้องการ 

3.เปรียบเทียบวงเงินความคุ้มครองของประกันภัยสุขภาพ

แต่ละบริษัทประกันภัยจะมีตัวเลือกแผนประกันและความคุ้มครองเกี่ยวกับประกันภัยสุขภาพที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกแผนความคุ้มครองโดยเลือกเปรียบเทียบจากวงเงินความคุ้มครองต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการและค่าเบี้ยประกันที่จะทำให้เราไม่ต้องกังวลในค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าหมอ เพราะถึงแม้จะมีประกันภัยสุขภาพ แต่หากวงเงินการรักษาไม่ครอบคลุมก็อาจต้องจ่ายส่วนต่างที่เกินมา ฉะนั้นควรเลือกความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพคล่องทางการเงิน หรือ สำหรับคนที่มีความกังวลว่าต้องนอนโรงพยาบาลบ่อย ควรเลือกประกันภัยสุขภาพที่มีแผนความคุ้มครอง IPD สูง ๆ เพราะให้คุณสามารถเหมาจ่ายต่อโรคต่อครั้งได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องวงเงินความคุ้มครองจะหมด หากเป็นโรคใหม่ก็เริ่มนับยอดวงเงินใหม่ และสำหรับวัยหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มทำงานการมองหาประกันภัยสุขภาพสักกรมธรรม์อาจเริ่มเลือกความคุ้มครองในรูปแบบเหมาจ่ายต่อปีเพราะค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่า แต่ได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมเช่นกัน

4.เลือกใช้ความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ในเวลาเจ็บป่วยเร่งด่วน หลายคนมักจะมองหาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านในการรักษา เพื่อง่ายและสะดวกต่อการเดินทางรวมถึงความเสี่ยงของผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ดังนั้นการเลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านที่ครอบคลุมความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยสุขภาพที่เลือกทำ ก็จะยิ่งสะดวกทั้งกับตัวผู้ป่วยเองหรือญาติในการเฝ้าไข้หรือการเยี่ยม 

5.เช็คความเสี่ยงของผู้ทำประกัน 

สภาพร่างกายและสุขภาพของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ความเสี่ยงก็เช่นเดียวกัน เพราะการเจ็บป่วยหรือโรคบางโรคนั้นเกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์ ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกทำประกันภัยสุขภาพควรพิจารณาถึงความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น มีโรคประจำตัวหรือไม่ มีญาติหรือพ่อแม่พี่น้องป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์หรือไม่ ปัญหาสุขภาพส่วนตัว เพราะแต่ละบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพที่แตกต่างกัน 

หมอกำลังฟังเสียงหัวใจของคนไข้

การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 

เพราะความเสี่ยงมีอยู่รอบตัว ควรวางแผนการทำประกันภัยสุขภาพไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ การทำประกันภัยสุขภาพ ควรวางแผนการทำประกันภัยสุขภาพไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และเลือกให้เหมาะกับความต้องการของผู้เอาประกันภัย โดยฮักส์คัดแผนคุ้มๆ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งในกรณีผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าบริการรถพยาบาล รวมถึงควรครอบคลุมในเรื่องของอุบัติเหตุ และโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นให้คุณสามารถเลือกเปรียบเทียบประกันภัย ประกันสุขภาพที่ไหนดี พร้อมให้คำปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ฮักส์เป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับการเลือกประกันภัยสุขภาพให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และความต้องการในความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุม สามารถติดต่อฮักส์ได้ทั้งช่องทาง Facebook Line หรือโทร 0 2975 5885

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน (คปภ.) 


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ประกันสุขภาพ

#ฮักส์ประกันภัยสุขภาพ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
  • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
  • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
  • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
  • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
  • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
  • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
  • tiba
+