loading

บทความ

เช็คให้ดี 9 ข้อยกเว้นที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง

เช็คให้ดี 9 ข้อยกเว้นที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง

เขียนเมื่อวันที่ 03/08/2021 หมวดหมู่ อุบัติเหตุ

ประกันภัยอุบัติเหตุนอกเหนือจากรายละเอียดความคุ้มครองภายในกรมธรรม์ สิ่งหนึ่งที่ควรรู้คือข้อยกเว้นที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครองจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น...[ อ่านต่อ ]

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
  • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
  • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
  • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
  • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
  • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
  • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
  • tiba
+