loading
ประกัน PA คืออะไร เลือกยังไงให้คุ้ม ไม่เสียดายเงินทีหลัง

ประกัน PA คืออะไร เลือกยังไงให้คุ้ม ไม่เสียดายเงินทีหลัง

เขียนเมื่อวันที่ 27/08/2021

ทำความรู้จักประกัน PA พร้อมวิธีเลือกให้ตอบโจทย์

อุบัติเหตุเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม เพราะสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่เลือกวันเวลาหรือสถานที่ นอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อร่างกายทั้งอาการบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อย หรือบาดเจ็บรุนแรงไปจนถึงขั้นสูญเสียชีวิต อุบัติเหตุถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักของการเสียชีวิตทั้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันต่าง ๆ ดังนั้นประกันอุบัติเหตุจึงมีความสำคัญอย่างมาก หลายคนมองหาความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ค่าห้อง เงินชดเชยรายได้ หรือในกรณีเสียชีวิตตามเงื่อนไขความคุ้มครองหรือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่เลือกทำ 

ประกัน PA คืออะไร

ประกัน PA คือ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) สำหรับความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขและความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ ส่วนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญเสียทางร่างกาย อาทิ การได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุสามารถเกิดได้ทั้งในกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD) และค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้ารับการรักษาตัวในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 

ประกัน PA คุ้มครองอะไรบ้าง

โดยหลัก ๆ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะมีความคุ้มครองให้เลือก 2 แบบ ดังนี้ 

แบบ อบ. 1

 • คุ้มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 • ค่ารักษาพยาบาล

แบบ อบ. 2

 • คุ้มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 • คุ้มครองกรณีสูญเสียนิ้ว สูญเสียการรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรบางส่วน
 • ค่ารักษาพยาบาล

*ประกันภัยอุบัติเหตุจะคุ้มครองครอบคลุมถึงกรณีการถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย ไม่ว่าการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม (ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย)

 

เลือกซื้อประกันภัยอุบัติเหตุแบบไหนให้คุ้มค่า 

วิธีเลือกซื้อประกัน PA

การเคลมประกันอุบัติเหตุ

สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนใหญ่กรมธรรม์ จะเป็นมาตรฐานในรูปแบบเดียวกันเกือบทุกบริษัท อาจแตกต่างกันที่เงื่อนไขความคุ้มครอง แผนความคุ้มครองบางอย่าง ส่วนค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองและวงเงินประกันภัยที่ต้องการเลือกซื้อ ซึ่งควรพิจารณาการเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุ ดังนี้ 

รูปแบบการดำเนินชีวิต 

บางคนไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงแต่อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จากทุกสิ่งรอบตัวแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การลื่นล้ม การตกบันได มีดบาด เป็นต้น 

ช่วงอายุ

การเลือกทำประกันภัยอุบัติเหตุในปัจจุบัน ผู้เอาประกันภัยสามารถเริ่มทำประกันได้แต่อายุ 15 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 60 ปี โดยควรเลือกแผนความคุ้มครองและวงเงินให้ครอบคลุมความเสี่ยงของแต่ละช่วงอายุ เพื่อรองรับความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 

วงเงินความคุ้มครอง 

การเลือกวงเงินความคุ้มครองสำหรับการทำประกันอุบัติเหตุ ให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุในกรณีต่าง ๆ ให้ครอบคลุม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง เงินชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาล รวมถึงกรณีประสบอุบัติเหตุหนัก เช่น สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิต กับวงเงินความคุ้มครองที่จะได้รับว่าเพียงพอหรือครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่ ซึ่งวงเงินเอาประกันภัยสามารถเลือกได้ตามความพอใจ แต่ควรเหมาะสมกับรายได้ โดยปกติไม่ควรเกิน 100 เท่าของเงินเดือน

เบี้ยประกันภัย 

ประกันภัยอุบัติเหตุถือเป็นกรมธรรม์ที่มีค่าเบี้ยประกันภัยไม่สูง ได้รับความคุ้มครองแบบปีต่อปี มีช่วงเบี้ยประกันให้เลือกหลากหลายและเบี้ยไม่ปรับขึ้นตามอายุ โดยมีเบี้ยประกันเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยปลาย ๆ ไปจนถึงหลักพัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยในการเลือกรับรูปแบบความคุ้มครอง และขึ้นอยู่กับความพร้อมทางด้านการเงินของแต่ละบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน 

การรักษาพยาบาลและโรงพยาบาลเครือข่าย 

อีกหนึ่งสิ่งก่อนพิจารณาเลือกทำประกันภัยอุบัติเหตุ คือเครือข่ายโรงพยาบาลของบริษัทประกันภัย โดยควรตรวจเช็ครายชื่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน ว่าเข้าร่วมในเครือข่ายประกันอุบัติเหตุของบริษัทประกันภัยหรือไม่ เพราะหากเกิดเหตุผู้เอาประกันจะสามารถเดินทางไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว และทำการรักษาได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย และในปัจจุบันตัวเลือกของโรงพยาบาลในเครือ BDMS กำลังเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้เอาประกันภัยอย่างมากเช่นเดียวกัน

บริการหลังการขาย 

การเลือกทำประกันภัยควรเลือกบริษัทที่มีบริการหลังการขาย ดูแลใส่ใจลูกค้า ทั้งการให้ข้อมูลการ ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำไปจนถึงวิธีการเรียกชดเชยค่าสินไหมในกรณีต่าง ๆ มีช่องทางการติดต่อที่ง่าย สะดวก เพื่อความประทับใจและความอุ่นใจของผู้เอาประกันภัย

ประกัน PA หลายคนอาจมองว่าไม่จำเป็น แต่อุบัติเหตุหรือเหตุการไม่คาดฝันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยไม่อาจทราบถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการเลือกวางแผนกระจายความเสี่ยงของการดำเนินชีวิตด้วยการเลือกทำประกันภัยอุบัติเหตุจึงเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะจะช่วยให้อุ่นใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ฮักส์มีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติส่วนบุคคลออนไลน์หลากหลาย ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ สามารถเปรียบเทียบแผนประกันด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ  หรือสามารถสอบถามข้อมูลปรึกษาเรื่องประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ 0 2975 5885

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), oic.or.th


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#ประกันอุบัติเหตุ

#ฮักส์ประกันภัยอุบัติเหตุ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+