loading
สูตรฉีดวัคซีน ฉีดยี่ห้ออะไรก่อน ตัวไหนควรเป็นเข็ม 3

สูตรฉีดวัคซีน ฉีดยี่ห้ออะไรก่อน ตัวไหนควรเป็นเข็ม 3

เขียนเมื่อวันที่ 07/09/2021

สูตรฉีดวัคซีนไขว้ ต้องเว้นระยะบูสเข็ม 3 อย่างไร

ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจภายในประเทศไทย กับสูตรฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 แบบผสม โดยเอาวัคซีนต่างชนิดมาฉีดให้เป็นเข็มที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์สายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งสูตรฉีดวัคซีนโควิดดังกล่าวไม่ได้มีแค่ไทยเท่านั้น มีอีกหลายประเทศที่กำลังพิจารณาใช้วัคซีนต่างชนิดร่วมกัน ส่วนจะมีประเทศใด รวมถึงสูตรฉีดวัคซีนโควิดล่าสุดของไทยเป็นแบบไหน หากต้องการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสเข็มที่ 3 ควรวางแผนอย่างไร Hugs Insurance มีคำตอบมาฝาก

วัคซีนโควิด-19 บูสเตอร์โดส คืออะไร

สำหรับบูสเตอร์โดส (Booster Dose) เป็นวัคซีนเข็มถัดจากจำนวนเข็มที่ระบุในเอกสารกำกับยา โดยอาจฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 เป็นยี่ห้อเดิมหรือคนละยี่ห้อก็ได้ แต่ควรศึกษาข้อมูลด้วยว่า สามารถฉีดบูสเตอร์โดสเข็ม 3 ได้หลังฉีดห่างจากเข็มแรกหรือเข็มที่สองกี่เดือน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับวัคซีน

มีประเทศใดบ้าง วางแผนฉีดวัคซีนแบบไขว้

แคนาดา

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านภูมิคุ้มกันของแคนาดา มีคำแนะนำถึงประชาชนที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกว่า ควรฉีดวัคซีนชนิด mRNA  เป็นเข็มที่ 2 ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเป็นเข็มแรก เข็มที่ 2 ให้ฉีดวัคซีนชนิด mRNA อีกสูตร หากไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนสูตรเดียวกับที่ได้รับในเข็มแรกได้ อาทิ เข็มแรกเป็นไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ให้ฉีดโมเดอร์นา

บาห์เรน

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ประชาชนบางส่วนของบาห์เรนได้รับวัคซีนไฟเซอร์ หรือวัคซีนซิโนฟาร์มเป็วัคซีนบูสเตอร์โดสเข็มที่ 3 โดยไม่จำกัดว่าวัคซีนเข็มแรกเป็นวัคซีนสูตรใด

อิตาลี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน หน่วยงานด้านการแพทย์ของอิตาลี ระบุว่าประชาชนอายุไม่เกิน 60 ปี ที่ได้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรก สามารถรับวัคซีนสูตรอื่นเป็นเข็มที่ 2 ได้

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อนุญาตให้ผู้รับวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นเข็มแรก สามารถรับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 ได้ แต่ทั้งนี้การรับวัคซีน 2 สูตรนั้นให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้รับวัคซีนโควิด-19

เวียดนาม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ได้อนุญาตให้ผู้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรก เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็ม 2 ได้

ขวดวัคซีนโควิด-19

วัคซีน Covid-19 ชนิดต่าง ๆ

สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดของไทย เป็นแบบไหน

หลังจากวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติของไทย มีมติเห็นชอบให้ฉีดวัคซีน COVID-19 ต่างชนิดร่วมกันได้ โดยกำหนดสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก ไว้ดังนี้

 • ผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 ให้เว้นระยะห่างกัน 3 สัปดาห์ ก่อนฉีดแอสตราเซนเนกา เป็นเข็มที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ 
 • ผู้ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกา เข็มที่ 1 ให้เว้นระยะห่างกัน 12 สัปดาห์ ถึงเข้ารับการฉีดแอสตราเซนเนกา เข็มที่ 2

และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564  ในการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการอัปเดตกลุ่มเป้าหมายตามสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนไทยเพิ่มเติม ดังนี้

วัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตราเซนเนกา เข็มที่ 2

กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป, ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง, หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

วัคซีนแอสตราเซนเนกา เข็มที่ 1 และ 2

กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป, ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง, หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และ 2

กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กอายุ 12-18 ปี มีโรคเรื้อรัง 7 โรค, หญิงตั้งครรภ์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

แนะ 2 ทริคเลือกวัคซีนโควิด-19 เป็นบูสเตอร์โดส เข็ม 3

เลือกจากวัคซีนโควิด-19 ในอนาคต

แม้ทุกวันนี้จะมีวัคซีนรัฐบาล อย่างวัคซีนแอสตราเซเนกาและซิโนแวค ก็ยังมีวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนรับบริการโดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง แต่ในอนาคตไทยอาจนำเข้าวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการอนุมัติสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อาทิ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โมเดอร์นา และไฟเซอร์ ซึ่งวัคซีนเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ให้ประชาชนมีทางเลือกเป็นวัคซีนบูสเตอร์โดส เข็ม 3 

ขอ Vaccine Passport เพื่อเดินทางต่างประเทศ

บางประเทศระบุยี่ห้อของวัคซีนเพื่อรับรองอนุญาตให้เข้าประเทศ ฉะนั้นหากคุณจำเป็นต้องเดินทางข้ามประเทศ ควรศึกษาข้อมูลวัคซีนที่ประเทศนั้นรับรอง

 

ควรวางแผนอย่างไร หากต้องการฉีดโมเดอร์นาเป็นวัคซีนเข็ม 3

ผู้หญิงเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

(1) วัคซีนแอสตราเซเนกา

กรณีฉีดเข็มที่ 1 

 • ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม โดยเว้นระยะห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 1-3 เดือน

กรณีฉีดแอสตราเซเนกา 2 เข็ม

 • แนะนำให้ตรวจภูมิก่อนฉีดบูสเตอร์โดส

(2) วัคซีนซิโนแวค

กรณีฉีดเข็มที่ 1 

 • ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม โดยเว้นระยะห่างจากเข็มแรก ไม่เกิน 1 เดือน
 • ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม  ให้เว้นระยะจากเข็มแรก อย่างน้อย 1 เดือน

กรณีฉีดซิโนแวคเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา

 • ให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม  หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 3-6 เดือนขึ้นไป

(3) วัคซีนซิโนฟาร์ม

กรณีฉีดเข็มที่ 1

 • ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม โดยเว้นระยะห่างจากเข็มแรก ไม่เกิน 1 เดือน
 • ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม  ให้เว้นระยะจากเข็มแรก อย่างน้อย 1 เดือน

กรณีฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็ม 

 • ให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม  หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 1 เดือน
 • ให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม  หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เกิน 6 เดือน (ในบางกรณี)

ในสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ นอกจากการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้ว การเลือกทำประกันภัยโควิดและประกันภัยวัคซีนโควิดเพื่อรับความคุ้มครองหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งฮักส์มีประกันภัยโควิดและประกันแพ้วัคซีนที่หลากหลายพร้อมตอบโจทย์คนยุคใหม่ อย่างประกันภัยวัคซีนโควิด แผนแพ้ จ่าย จริง จากเมืองไทยประกันภัย ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 199 บาท/ปี แต่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในกรณีโคม่า จากการแพ้วัคซีนโควิด 500,000 บาท* สามารถติดต่อฮักส์ได้ผ่านช่องทาง Facebook Line หรือ โทร 0 2975 5855

 

อ้างอิงข้อมูล : CTV News, Reuters, cbc.ca, ศูนย์ข้อมูล COVID-19


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ประกันโควิด

#ฮักส์ประกันภัยโควิด

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+