loading
รวมข้อดีของวัคซีนไฟเซอร์ ต้านไวรัสโควิด-19

รวมข้อดีของวัคซีนไฟเซอร์ ต้านไวรัสโควิด-19

เขียนเมื่อวันที่ 10/07/2021

รู้จักวัคซีน Pfizer กับประสิทธิภาพต้านโควิด-19

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบหลายด้าน และระยะเวลาการแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อทำให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั่วโลกต้องหยุดชะงัก แต่ในปัจจุบันมีการคิดค้นและผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ออกมาหลายตัวที่มีประสิทธิภาพในการหยุดการกระจายตัวของเชื้อไวรัสโคโรนา หนึ่งในนั้นคือวัคซีนไฟเซอร์ที่ประสิทธิภาพในการป้องกันเป็นอันดับต้น ๆ และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์

วัคซีนไฟเซอร์ หรือ Pfizer BioNTech มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า BNT162b2 เป็นวัคซีนของประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทไฟเซอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตยาและวัคซีนรายใหญ่ในมหานครนิวยอร์ค มีสาขาทั่วโลก และมีศูนย์วิจัยกระจายตัวในหลายประเทศถึง 10 แห่ง กับบริษัทไบโอเอ็นเท็ค ซึ่งเป็นบริษัทเภสัชภัณฑ์ขนาดใหญ่ของเยอรมนี โดดเด่นในการใช้เทคโนโลยี mRNA ในการรักษาโรคมะเร็ง 

เทคโนโลยี mRNA กับวัคซีนไฟเซอร์

mRNA หรือ Messenger RNA เป็นเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโดยการตัดแต่งพันธุกรรมแล้วฉีดเข้าร่างกาย สาร mRNA เหล่านี้จะสร้างหนามโปรตีนที่ใกล้เคียงกับเชื้อไวรัส แล้วกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติเจนเพื่อป้องกัน เมื่อไวรัสโคโรนาของจริงเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะจดจำได้และกำจัดออกไปอย่างรวดเร็ว

ความปลอดภัยของวัคซีนไฟเซอร์

เทคโนโลยี mRNA เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้หลายคนกังวลเรื่องความปลอดภัย แต่ไฟเซอร์กลับเป็นวัคซีนที่ได้การรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่ามีความปลอดภัยสูง สามารถใช้เป็นวัคซีนในการป้องกันโควิด-19 ได้  

ราคาขายของวัคซีนไฟเซอร์

วัคซีนไฟเซอร์ผลิตจากเทคโนโลยี mRNA ที่สามารถผลิตได้ง่าย มีความปลอดภัยสูง แต่มีข้อเสียที่การจัดเก็บจำเป็นต้องอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงเพื่อคงประสิทธิภาพ ประเทศที่จะสั่งซื้อจึงควรมีตู้สำหรับจัดเก็บโดยเฉพาะ เป็นอีกสาเหตุที่รัฐบาลไทยเคยให้เหตุผลว่าทำไมวัคซีนในไทยไม่มีไฟเซอร์ โดยราคาขายของวัคซีนไฟเซอร์อยู่ที่ประมาณโดสละ 608 บาท ซึ่งราคาสูงกว่าวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีอื่นในการผลิตอย่างแอสตร้าเซเนก้าและจอห์นสันแอนด์จอนห์นสัน ยกเว้นซิโนแวคที่ราคาขายแพงกว่าไฟเซอร์แม้จะใช้การผลิตแบบวัคซีนเชื้อตาย แต่หากเปรียบเทียบกับวัคซีนที่ผลิตโดยเทคโนโลยี mRNA เหมือนกันอย่างวัคซีนโมเดอร์น่าถือว่าวัคซีนไฟเซอร์มีราคาถูกกว่า

ประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์ต่อไวรัสโควิด-19

การป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ได้รับการรับรองจากองค์กรที่น่าเชื่อถือทั้ง FDA และ WHO รวมถึงมีการประกาศผลการทดลองวัคซีนไฟเซอร์ต่อการป้องกันโรคออกมาดังนี้

 • การทดสอบกับกลุ่มทดลองได้ประสิทธิภาพการป้องกัน 94.8%
 • ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) กำหนดประสิทธิภาพของไฟเซอร์อยูที่ 100%
 • องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ให้วัคซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ 95.3%

สำหรับการป้องกันการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส พบว่าประสิทธิภาพของไฟเซอร์จะลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงป้องกันได้อยู่ จากการทดลองพบว่า

 • สายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) - วัคซีนไฟเซอร์ลดการติดเชื้อสายพันธุ์อังกฤษได้ถึง 90%
 • สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) – ประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลงจากเดิม สามารถป้องกันได้ที่ 79%
 • สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) – การป้องกันสายพันธุ์แอฟริกาใต้อยู่ที่ 100% หรือเสื่อมประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย

ประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับวัคซีนโควิดชนิดอื่น ๆ และช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิดได้จริง ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

 

ข้อดีของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

คนฉีดวัคซีนโควิด

วัคซีนไฟเซอร์ช่วยป้องกันโควิดได้

การฉีดวัคซีนโควิดมีข้อดีต่อตัวผู้ฉีดเอง สำหรับไฟเซอร์ที่เป็นอีกหนึ่งวัคซีนที่ได้รับการพูดถึงบ่อยก็มีข้อดีที่น่าสนใจ และมีหลายคนคาดหวังว่าจะมีการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์โดยเอกชน การฉีดวัคซีนไฟเซอร์มีข้อดี ดังนี้

 • ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากการที่คนส่วนใหญ่ในประเทศเข้ารับวัคซีน เพื่อทำให้เปอร์เซ็นการติดเชื้อลดลง และเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสมากขึ้น

 • ช่วยลดโอกาสติดเชื้อโควิด-19

การฉีดวัคซีนช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวเอง วัคซีนไฟเซอร์ได้รับการรับรองว่าป้องกันการติดเชื้อได้จริง จึงลดโอกาสในการเสียชีวิต

 • มีโอกาสในการแพ้วัคซีนน้อย

ผลการทดสอบจากการฉีดวัคซีนห้กับประชากรในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก พบว่าโอกาสในการแพ้วัคซีนไฟเซอร์ค่อนข้างน้อย อาการแพ้ไม่รุนแรง และมีการศึกษากรณีแพ้อย่างจริงจังเพื่อพัฒนาวัคซีนต่อไป

 • ได้รับวัคซีนที่น่าเชื่อถือเข้าสู่ร่างกาย

การได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง ทำให้ผู้ได้รับวัคซีนมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพว่าวัคซีนปลอดภัยและเหมาะสมแน่นอน

 • เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

การเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19

โควิด-19 อยู่ในสังคมมาเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งมีการคิดค้นวัคซีนขึ้นมา การฉีดวัคซีนจึงดีกว่าการไม่ฉีด แต่ขณะเดียวกันหากเป็นไปได้ควรเลือกวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงจะดีกว่า เพื่อลดอาการแพ้วัคซีนที่อาจเกิดขึ้น สามารถเข้ารับวัคซีนได้ในสถานที่ที่กำหนดผ่านการจองวัคซีนออนไลน์และโรงพยาบาลใกล้บ้าน หากใครมีความกังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือโควิด-19 อาจจะพิจารณาทำประกันภัยโควิด-19 ที่คุ้มครองการแพ้วัคซีน เช่น ประกันภัยของกรุงเทพประกันภัย แผน 1 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในกรณีแพ้วัคซีนโควิด10,000 บาท คุ้มครอง กรณีโคม่า*จากการแพ้วัคซีนโควิด 100,000 บาท เงินปลอบขวัญกรณีต้องพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน 5,000 บาท/วัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน คุ้มครองถึงการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 10,000 บาท กับเบี้ยประกันภัย 99 บาท/ปี  หรือสนใจประกันภัยโควิดแบบอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองมากกว่าก็สามารถปรึกษาฮักส์ได้ง่าย ๆ ทาง Facebook Line หรือโทร 0 2975 5855

 

#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ฮักส์ประกันโควิด

#ฮักส์ประกันสุขภาพ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+