loading
ขวดวัคซีนโควิด-19
การฉีดวัคซีนโควิด-19

รวมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

เขียนเมื่อวันที่ 4/06/2021

พิกัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีจากรัฐบาล

วัคซีนโควิด-19 กลายมาเป็นประเด็นที่ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้าง เนื่องจากหลายประเทศมีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรในประเทศแล้ว ประเทศไทยเองกำลังทยอยฉีดเช่นกัน ทำให้ประชาชนทั่วไปที่กำลังรอคอยการฉีดวัคซีนฟรีกับรัฐบาลต้องการทราบขั้นตอนและสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี

ช่องทางการลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด-19 ฟรี

การขอรับวัคซีนฟรีจากรัฐบาลจะมีขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อความสะดวกในการเข้าฉีดวัคซีน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง คือ

 • แอปพลิเคชันหมอพร้อมและไลน์หมอพร้อม
 • โรงพยาบาลใกล้บ้าน และโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ อสม.

การลงทะเบียนตามช่องทางข้างต้นจะมีการกำหนดวันลงทะเบียนโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

วันที่ลงทะเบียน: 1 พฤษภาคม 2564
วันฉีดวัคซีน: เริ่มตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้สูงอายุจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กำหนด และผู้ป่วยเรื้อรังจะประกอบไปด้วยผู้ป่วย 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน เพราะผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงหากเกิดอาการป่วย จึงได้รับการฉีดวัคซีนก่อนคนทั่วไป

กลุ่มที่ 2 ประชาชนทั่วไป

วันที่ลงทะเบียน: 1 กรกฎาคม 2564
วันฉีดวัคซีน: เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ประชาชนทั่วไปเป็นประชากรไทยอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ลงทะเบียนตามช่องทางที่กำหนด เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนฟรีที่จัดสรรโดยรัฐบาล การฉีดวัคซีนโควิดฟรีไม่สามารถเลือกวัคซีนที่จะฉีดได้ และตอนนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดแบบ Walk In อย่างที่หลายคนกังวล เพราะจำนวนวัคซีนที่มีอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการได้หากเปิดให้มีการรับวัคซีนได้โดยไม่ผ่านการลงทะเบียน


วัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลจัดสรร

การทดลองวัคซีน
วัคซีนโควิด-19 ต้องผ่านการค้นคว้ามาเป็นอย่างดี

การลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิดไม่สามารถเลือกวัคซีนเองได้ ในปัจจุบันมีวัคซีนโควิดที่ใช้ฉีดในประเทศไทย 2 ยี่ห้อ ได้แก่

ซิโนแวค (Sinovac)

เป็นวัคซีนเชื้อตาย คือ วัคซีนที่ผลิตโดยใช้เชื้อไวรัสทั้งตัวที่ตายแล้วมากระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน วัคซีนชนิดนี้มักมีผลข้างเคียงเช่นการมีไข้อ่อน ๆ หลังฉีด กำหนดฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี โดยต้องได้รับการฉีดทั้งหมด 2 เข็ม แต่ละเข็มระยะเวลาห่างกัน 2 – 4 สัปดาห์

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

เป็นวัคซีนที่นำเชื้อไวรัสมาทำให้อ่อนฤทธิ์ลง กรณีนี้ได้มาจากการดัดแปลงไวรัสอะดีโนไวรัส (Adenovirus) ที่ทำให้เกิดหวัดในลิงชิมแปนซีมาดัดแปลงพันธุกรรมจนมีโปรตีนโคโรนาไวรัส แล้วนำไปฉีดในเชื้อไข้หวัดที่อ่อนแอ ทำให้เชื้อโควิดไม่สามารถแพร่กระจายในตัวมนุษย์ได้ วัคซีนชนิดนี้มักมีผลข้างเคียงปรากฏหลังจากฉีดไปแล้ว 5 – 12 วัน อาการแล้วแต่บุคคล กำหนดให้ฉีดกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องได้รับการฉีดทั้งหมด 2 เข็ม แต่ละเข็มระยะเวลาห่างกัน 10 – 12 สัปดาห์

ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจว่าวัคซีนโควิดดีไหม คุ้มค่าในการฉีดหรือเปล่า ซึ่งจริง ๆ การฉีดวัคซีนดีกว่าการไม่ฉีด แต่จะเลือกฉีดวัคซีนยี่ห้อใดก็เป็นอีกทางเลือกของผู้ฉีดเอง วัคซีนที่จัดสรรโดยรัฐบาลมีข้อดีที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถป้องกันโควิดได้ในระดับหนึ่ง แต่สำหรับบางคนอาจจะมองหาวัคซีนเอกชนที่ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่าย แต่ตอบสนองต่อการรักษาของตนเองมากกว่า และมีโอกาสแพ้วัคซีนโควิดน้อยกว่า การเลือกฉีดวัคซีนจึงเป็นทางเลือกของผู้ฉีดเองหลังจากพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านแล้ว

รวมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี

คนได้รับวัคซีน
การได้รับวัคซีนโควิด-19

หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีการแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการฉีดวัคซีน ซึ่งหลายคนสงสัยว่าฉีดวัคซีนโควิดที่ไหนหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ คำตอบคือโรงพยาบาลที่เลือกเอาไว้ตอนลงทะเบียนในหมอพร้อม หรือโรงพยาบาลที่ยื่นเรื่องจองวัคซีนเอาไว้ และสถานที่ฉีดนอกโรงพยาบาลที่ทางภาครัฐกำหนด เช่น

สถานที่ฉีดวัคซีนประเภทโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน และตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ การฉีดที่โรงพยาบาลจึง

เป็นสถานที่รองรับผู้คนจำนวนมาก โรงพยาบาลที่มีคนจองวัคซีนเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ เช่น

 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลธนบุรี

โรงพยาบาลที่เปิดรับจองวัคซีนฟรีมีมากกว่า 120 โรงพยาบาล กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนมากที่สุด และเป็นช่องทางที่คนต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวก

สถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล

นอกจากโรงพยาบาลแล้วยังเพิ่มสถานที่ฉีดวัคซีนฟรีนอกโรงพยาบาล เพื่อรองรับประชาชนที่สนใจฉีดวัคซีนจำนวนมาก ตัวอย่างในกรุงเทพมหานครมีการเปิดจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลถึง 25 จุด ได้แก่

 • SCG บางซื่อ
 • เซ็นทรัลลาดพร้าว
 • SCG สำนักงานใหญ่
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
 • เดอะมอลล์ บางกะปิ
 • โรบินสัน ลาดกระบัง
 • โลตัส มีนบุรี
 • บิ๊กซี ร่มเกล้า
 • สามย่านมิตรทาวน์
 • ธัญญาพาร์ค
 • True Digital Park
 • เอเชียทีค
 • เซ็นทรัลเวิลด์
 • สยามพารากอน
 • โลตัส พระราม 4
 • เอ็มโพเรียม
 • เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • ไอคอนสยาม
 • โลตัส ปิ่นเกล้า
 • PTT station พระราม 2
 • เดอะมอลล์บางแค
 • บิ๊กซี บางบอน

เนื่องจากความต้องการฉีดวัคซีนในกรุงเทพมีแนวโน้มมากกว่าต่างจังหวัด ทำให้การฉีดวัคซีนนอกสถานที่ในต่างจังหวัดยังไม่มีการระบุเอาไว้ แต่หากได้รับวัคซีนมากขึ้นและมีผู้ประสงค์จะฉีดวัคซีนในพื้นที่มากขึ้น และอาจมีการพิจารณาเปิดจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลในต่างจังหวัดได้เช่นเดียวกันกับที่กรุงเทพ

การฉีดวัคซีนโควิดช่วยป้องกันการติดเชื้อรุนแรงที่ส่งผลต่อชีวิตได้ การเข้ารับการฉีดวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม แต่ขณะเดียวกันหลายคนก็ยังกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาการแพ้วัคซีนต่าง ๆ การเลือกทำประกันภัยแพ้วัคซีน เช่น กรุงเทพประกันภัย เบี้ย 99 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในกรณีแพ้วัคซีนโควิด 10,000 บาท เงินปลอบขวัญ 5,000 บาท และกรณีโคม่า 100,000 บาท เมืองไทยประกันภัย เบี้ย 199 บาท เจอแพ้วัคซีนจ่าย 3,000 บาท เงินชดเชยรายได้ 500 บาท และกรณีโคม่า 500,000 บาท

ยังมีประกันภัยแพ้วัคซีนโควิดอื่น ๆ ที่น่าสนใจ สามารถปรึกษาฮักส์ได้ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในการใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาด ช่องทางการติดต่อฮักส์มีทั้ง Facebook Line www.hugsinsurance.com หรือโทร 0 2975 5855

เลือกซื้อประกันภัยโควิด...ฉีดวัคซีนอย่างมั่นใจไม่กลัวแพ้

มองหาประกันภัยสุขภาพโดนใจ...คลิก


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ฮักส์ประกันสุขภาพ

#ฮักส์ประกันวัคซีนโควิด

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

Tags

 • #ประกันสุขภาพ

 • #ประกันอุบัติเหตุ

 • #ประกันโควิด

 • #ประกันรถยนต์

 • #ประกันการเดินทาง

 • #ประกันบ้านและทรัพย์สิน

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+