loading
ประกันสุขภาพคุ้มครอง COVID 19 ไหม ?

ประกันสุขภาพคุ้มครอง COVID 19 ไหม ?

เขียนเมื่อวันที่ 15/06/2021

มีประกันภัยสุขภาพแล้ว จำเป็นต้องซื้อประกัน COVID-19 หรือไม่

เมื่อสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอก ทำให้หลายคนเริ่มมองหาประกันภัย COVID-19 เพื่อเสริมความอุ่นใจในชีวิต ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่เชื่อว่าคนที่มีสิทธิประกันสังคมควบคู่ประกันภัยสุขภาพ อาจมีข้อสงสัยว่ากรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพที่มีอยู่ คุ้มครองโควิด-19 หรือไม่ ? โดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบ

ก่อนอื่นเราควรเห็นประโยชน์ของการมีประกันสังคมและประกันภัยสุขภาพกันก่อน โควิด-19 เป็นโรคใหม่ที่ยังไม่สามารถคุมการระบาดได้ โอกาสในการติดเชื้อสูง และสายพันธุ์โควิดก็ยังคงมีการกลายพันธุ์อยู่เรื่อย ๆ จนกว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ การลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยประกันภัยจึงเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม โดยก่อนการทำประกันภัยสุขภาพก็ควรทราบก่อนว่าประกันสังคมคุ้มครองเกี่ยวกับโควิดไหม? และมากน้อยเพียงใด? เพื่อให้การวางแผนทำประกันภัยสุขภาพไม่ซ้ำซ้อน

ประกันสุขภาพ คืออะไร

เป็นการทำประกันภัยที่ทางบริษัทประกันภัยตกลงชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ผู้เอาประกันภัยสุขภาพเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ไม่ว่าจากอาการป่วยเล็กน้อยที่ไปหาหมอแล้วรับยากลับบ้าน หรือเจ็บป่วยหนักจนต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน

ประกันภัยสุขภาพ มีความคุ้มครองอะไรบ้าง

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพให้เลือกหลายแบบ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่าง ๆ หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยลักษณะความคุ้มครองสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD)

ผู้เอาประกันภัยสุขภาพที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานเวชกรรมติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือนอนพักรักษาตัวตามคำวินิจฉัยของแพทย์ ได้รับความคุ้มครองครอบคลุมค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการใช้ห้องผ่าตัด ค่าเอกซเรย์ ค่าตรวจทางชีวเคมี ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น

ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)

เป็นกรณีผู้เอาประกันภัยสุขภาพเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่สามารถกลับบ้านโดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัว กรมธรรม์ประกันสุขภาพมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา เป็นต้น

ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ

คือการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมนอกเหนือจากกรมธรรม์หลัก อาทิ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นต้น

ประกันสุขภาพคุ้มครอง COVID 19 หรือไม่

ผลตรวจเลือดพร้อมเอกสารทดสอบการตรวจเชื้อโควิด

COVID 19 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

สำหรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นการเจ็บป่วยจากโรคภัย ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพที่เรามีอยู่ แต่ทั้งนี้ควรดูรายละเอียดในกรมธรรม์อีกครั้งว่า ยกเว้นความคุ้มครองโรคระบาดร้ายแรงหรือไม่

ประกันสุขภาพ มีความสำคัญอย่างไร

 1. ช่วยซัพพอร์ตค่ารักษาพยาบาล
  ประกันสุขภาพเปรียบเสมือนแหล่งทุนสำรองยามเจ็บป่วยของผู้ทำประกันสุขภาพที่กังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่ไม่อาจคาดเดาได้ โดยประกันสุขภาพเข้ามาช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย หรือเป็นโรคร้ายแรงก็ตาม ทำให้คุณไม่ต้องแบกหนี้ก้อนใหญ่ในอนาคต แม้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ๆ
 2. เพิ่มทางเลือกในการรักษาพยาบาล
  ทุกวันนี้บริษัทประกันภัยหลายแห่งจับมือเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทั่วประเทศ ทำให้ผู้เอาประกันมีทางเลือกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลมากขึ้น นอกเหนือจากโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
 3. เป็นหลักประกันป้องกันอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่อาจกลายเป็นโรคร้ายแรง
  เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหลายคนเลือกซื้อยามาทานเองที่บ้านมากกว่าการเดินทางไปพบแพทย์ ด้วยพะวงว่าต้องเสียค่ารักษาพยาบาลที่แพงเพราะไม่มีประกันสุขภาพ ฉะนั้นการมีประกันสุขภาพช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย ทำให้กล้าไปพบแพทย์มากขึ้นแม้มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย

มีประกันภัยสุขภาพอยู่แล้ว จำเป็นต้องทำประกันภัยโควิด-19 หรือไม่

แม้ประกันภัยสุขภาพให้ความคุ้มครองครอบคลุมติดเชื้อโควิด แต่การมีประกันภัยโควิดเพิ่มเติมอีกหนึ่งกรมธรรม์ช่วยเพิ่มความสบายใจของผู้ทำประกันไม่น้อยทีเดียว ส่วนใครที่กังวลว่า หากติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากทำประกันภัยสุขภาพไว้ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ไม่ต้องกังวลไป เพราะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุถึงกรณีไว้ในคำสั่งนายทะเบียนที่ 23/2563 เรื่องให้เพิ่มเติมเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย มีข้อความว่า

ข้อ 3 กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้ และยังคงมีผลใช้บังคับ ให้ถือเสมือนว่ามีข้อตกลงว่ามีข้อความดังต่อไปนี้

"บริษัทจะไม่ถือว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-29) เป็นโรคที่บริษัทจะยกขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบในระหว่างที่รัฐบาลมีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-29) ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโรคดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงกรณีเป็นโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-29) ในระหว่างระยะเวลารอคอยหรือเป็นมาก่อนทำสัญญาประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัยนี้"

อย่างไรก็ดีก่อนตัดสินใจทำประกันภัยโควิด-19 เพิ่มเติม ควรพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 1. ทำประกันภัยโควิด เพื่ออะไร อาทิ เพื่อรับเงินชดเชยกรณีที่ต้องหยุดงาน ค่ารักษาพยาบาล กรณีโคม่าหรือเสียชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันภัยแต่ละแห่งมีเงื่อนไขความคุ้มครองไม่เหมือนกัน ฉะนั้นควรเลือกความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ความต้องการก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 2. ตรวจสอบเงื่อนไขการประกันอย่างละเอียด เพราะประกันภัยโควิดอาจมีเงื่อนไขระบุว่า "เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อโควิด" ต้องดูความเห็นของแพทย์ เพราะผู้เอาประกันภัยบางคนติดเชื้อจริง แต่สาเหตุการเสียชีวิตมาจากโรคแทรกซ้อน อาทิ ความดัน หัวใจวาย ปอดติดเชื้อ ประกอบกับแพทย์ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ก็อาจไม่เข้าเงื่อนไขของประกัน

สรุป ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองการรักษาโรคโควิด-19 อยู่แล้ว แต่ประกันภัยโควิด ถือเป็นตัวเลือกที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมเมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประกันภัยสุขภาพ และประกันภัยโควิดมาก่อน นี่คือหลักประกันที่ควรมี เพื่อความอุ่นใจยามเกิดเหตุไม่คาดฝันว่าคุณไม่ต้องลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา แต่ก่อนตัดสินใจซื้อควรศึกษาเงื่อนไขและเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับคุณ และคงดีไม่น้อยถ้ามีที่ปรึกษาอย่างฮักส์เป็นเพื่อนคู่คิด คอยให้บริการตอบคำถามทุกเรื่องประกันภัย เพื่อให้คุณได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากที่สุด สอบถามข้อมูลกับฮักส์ได้ที่ 0 2975 5855

อ้างอิงข้อมูล:
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

พร้อมรับมือโควิดสายพันธุ์อังกฤษ กับประกันภัยโควิด

 


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ฮักส์ประกันโควิด

#ฮักส์ประกันสุขภาพ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+