loading
ใครมีสิทธิลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2564 บ้าง

ใครมีสิทธิลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2564 บ้าง

เขียนเมื่อวันที่ 15/06/2021

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

อาการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกฤดูกาล แต่มักจะมีช่วงหนึ่งของแต่ละฤดูกาลที่กระตุ้นให้คนส่วนใหญ่ป่วยได้ง่ายขึ้น เรียกว่า โรคตามฤดูกาลจะพบบ่อยในฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่งและพบว่าคนส่วนมากจ็บป่วยด้วยโรคเดียวกัน เนื่องจากสภาพอากาศและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ส่งเสริมให้เกิดโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น โรคไข้หวัดใหญ่เองก็เป็นโรคตามฤดูกาล มักจะเกิดในช่วงปลายฤดูฝน เดือนกรกฎาคม - กันยายน และช่วงปลายฤดูหนาว เดือนมกราคม - มีนาคม ทำให้ต้องมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันไว้ก่อน

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดธรรมดา แต่ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและมีไข้สูง ขณะที่ไข้หวัดธรรมดาจะมีอาการคัดจมูก เจ็บคอ หรืออาการไอร่วมด้วย เมื่อถึงช่วงฤดูฝน โอกาสในการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็สูงขึ้น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงมีความสำคัญ นอกจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วยังมีวัคซีนโควิดที่ควรต้องฉีดด้วยในช่วงนี้ แต่ต้องเว้นระยะห่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เหมาะสม เพื่อให้วัคซีนยังคงประสิทธิภาพของตัวเองเอาไว้ได้อย่างสูงสุด

ความสำคัญของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยวัคซีนจะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นโรคตามฤดูกาล จุดประสงค์ของการฉีดวัคซีนที่สำคัญมีดังนี้

 • สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงเพียงพอ ไม่ป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่
 • ลดจำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
  การมีผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวนมาก ทำให้ปริมาณผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ลดลง
 • ป้องกันกลุ่มเสี่ยงจากการเสียชีวิตเพราะไข้หวัดใหญ่
  กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เป็นกลุ่มที่มีโอกาสป่วยและเป็นอันตรายถึงชีวิตสูง การฉีดวัคซีนจึงช่วยปกป้องคนกลุ่มนี้ได้และลดอัตราการเสียชีวิต
 • ลดอาการแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่
  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยลดการเกิดโรค และช่วยลดอาการแทรกซ้อนเมื่อได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ เช่น อาการปอดอักเสบ
 • ลดความสับสนกับโควิด-19
  อาการไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 คล้ายกันมาก หากได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจะช่วยลดความสับสนหากมีอาการป่วยเกิดขึ้น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นิยมฉีดก่อนเข้าสู่หน้าฝน เพราะเชื้อไข้หวัดใหญ่จะมีชีวิตนานขึ้นในหน้าฝนและแพร่กระจายได้ง่าย ช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จึงเป็นโอกาสดีในการเริ่มฉีดป้องกันไว้ก่อน

สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่มีอะไรบ้าง

ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดเกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรือที่เรียกว่า Influenza Virus แบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์หลัก ๆ ได้แก่

 1. สายพันธุ์ A ติดเชื้อจากเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้เกิดเสมหะและน้ำมูก แพร่กระจายผ่านสารคัดหลั่งต่าง ๆ สายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักของไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้ คือ H1N1 และ H3N2
 2. สายพันธุ์ B จัดเป็นไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล มักจะเกิดการระบาดในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว มีอาการหนักกว่าไข้หวัดทั่วไป แต่สามารถหายเองได้ภายใน 1-2 สัปดาห์หากร่างกายมีภูมิคุ้มกัน สายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักของไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้ คือ Victoria และ Yamagata
 3. สายพันธุ์ C เป็นไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการน้อย และไม่มีการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ บางแหล่งจึงไม่ระบุเป็นสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ฉีดในประเทศไทยจะเป็นวัคซีนชนิด Quadrivalent Influenza Vaccine ที่ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ ได้แก่ สายพันธุ์ A H1N1, สายพันธุ์ A H3N2 และสายพันธุ์ B ซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนที่ครอบคลุมที่สุดในขณะนี้

กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ผู้หญิงปวดหัว

ผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

ทุกคนมีโอกาสป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ แต่มีบางกลุ่มที่มีโอกาสเป็นไข้หวัดใหญ่สูงกว่าคนทั่วไป และคนกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2564 ฟรี แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่

 1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี โดยอายุสูงสุดที่ได้รับสิทธิ์คือ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน
 3. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดเรื้อรัง, โรคหอบหืด, โรคหัวใจ, โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง, โรคไตวาย, โรคมะเร็งที่อยู่ในช่วงการทำเคมีบำบัด และโรคเบาหวาน
 4. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 6. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องต่าง ๆ เช่น ผู้ที่มีเชื้อ HIV ที่มีอาการ
 7. ผู้ที่เป็นโรคอ้วน โดยคิดจากเกณฑ์น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ผู้มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปสามารถสอบถามขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปี ไม่เฉพาะช่วงรณรงค์เท่านั้น กรณีของประชาชนทั่วไปที่สนใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถสอบถามราคาได้ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ หรือเข้าร่วมการตรวจสุขภาพของบริษัท เพราะหลายบริษัทมีการจัดโปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้พนักงานอยู่แล้ว

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนต้านโควิด-19

วัคซีนโควิด-19

วัคซีนโควิด-19 ช่วยลดการแพร่เชื้อโควิด

ปัจจุบันมีการระบาดของโควิด-19 และการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็มีความสำคัญในการป้องกันความสับสนในผู้ป่วย โดยผู้ป่วยที่มีอาการป่วยหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้ว มีโอกาสสูงที่อาการป่วยเกิดจากไวรัสโควิด หลักการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19 แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้

 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
  การฉีดแบบแรกจะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อน แล้วเว้นระยะเวลา 1 เดือนก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามปกติ
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ระหว่างฉีดวัคซีนโควิด-19
  การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 แล้ว ระหว่างรอฉีดเข็มที่ 2 สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ แต่ต้องทิ้งระยะห่างจากวัคซีนโควิดเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือนก่อนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
  การฉีดวัคซีนโควิด-19 จนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ควรทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือนจากวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ก่อนจะเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

กล่าวโดยง่าย คือ ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรเว้นระยะห่าง 1 เดือนระหว่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและคงประสิทธิภาพของวัคซีนเอาไว้ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญมาก เพราะไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีอาการหนักกว่าไข้หวัดทั่วไป และมีโอกาสเสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ทำให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี หากใครมีแพลนกำลังจะไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วย แต่กังวลเรื่องการแพ้วัคซีนโควิด-19 สามารถทำประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ยเริ่มต้นแค่ 70 บาท กับความคุ้มครองทั้งกรณีแพ้น้อยรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแพ้มากจนต้องนอนโรงพยาบาลรักษาแบบผู้ป่วยในได้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็ไม่ควรมองข้ามเรื่องสุขภาพ สามารถทำประกันภัยไข้เลือดออกควบคู่ไข้หวัดใหญ่ ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล หรือเพื่อความอุ่นใจควรมีประกันภัยสุขภาพครอบคลุมให้ครบสำหรับสำรองค่าใช้จ่ายเอาไว้ หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับประกันภัยสุขภาพที่ต้องการ สามารถสอบถามข้อมูลจากฮักส์ได้ตามช่องทางที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line www.hugsinsurance.com และโทร 0 2975 5855 แล้วการทำประกันภัยสุขภาพจะง่ายดายขึ้น เพราะฮักส์เป็นโบรกเกอร์ประกันภัยที่ใส่ใจทุกข้อมูลการทำประกันภัยของคุณ

อ้างอิงข้อมูล: กระทรวงสาธารณสุข

คลิก...เลือกทำประกันภัยสุขภาพในช่วงไข้หวัดใหญ่ระบาด

 

เลือกซื้อประกันภัยดูแลไข้เลือดออกคู่ไข้หวัดใหญ่ได้ที่นี่

 


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ฮักส์ประกันสุขภาพ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+