loading
วิธีแก้เครียดเรื่องงาน ให้กำลังใจตัวเอง จิตไม่ตก

วิธีแก้เครียดเรื่องงาน ให้กำลังใจตัวเอง จิตไม่ตก

เขียนเมื่อวันที่ 25/11/2021

แนวทางดูแลสุขภาพเมื่อเครียดเรื่องงาน

การทำงานเป็นการใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการผลิตและพัฒนาชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย แม้จะมีความเชี่ยวชาญในงานมาก ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดและความเครียดในการทำงานได้ ทำให้การรู้จักวิธีการแก้เครียดในชีวิตการทำงานมีความสำคัญ มนุษย์เงินเดือนทุกคนควรรู้

สาเหตุของความเครียดในการทำงาน

ความเครียดเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และความเครียดเหล่านี้จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคเครียดลงกระเพาะอาหาร โรคไมเกรน หรือโรคเกี่ยวกับความวิตกกังวล ซึ่งควรรู้วิธีการรับมือก่อนความเครียดจะพัฒนาไปเป็นปัญหาสุขภาพ การเข้าใจสาเหตุของความเครียดจึงเป็นการรู้เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดเท่าที่ทำได้ สาเหตุของการเกิดความเครียดในงานมีดังนี้

 • ทำงานไม่ตรงทักษะ

การทำงานที่ไม่ถนัดจะก่อให้เกิดความกังวล เพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำงานออกมาได้ดีตามที่ตนเองคาดหวังหรือไม่ เมื่องานออกมาไม่เป็นดังที่คิด จะยิ่งเพิ่มความผิดหวัง และหมดกำลังใจในการทำงานได้

 • ทำงานที่ต้องคิดตลอดเวลา

การคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำ ๆ ตลอดเวลาทำให้สมองเกิดอาการเหนื่อยล้า โดยเฉพาะในตอนที่ไม่สามารถคิดงานออก จะทำให้เกิดความเครียดและคิดวนเรื่องเดิมซ้ำ ๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว

 • ปริมาณงานมากเกินความสามารถ

การทำงานหนักเป็นสิ่งที่สร้างความเครียดเป็นอย่างมากต่อพนักงาน เพราะงานที่มากเกินจัดการไหวจะเพิ่มความกังวล ทั้งความกังวลว่างานจะไม่เสร็จตามกำหนด และความกังวลเกี่ยวกับคุรภาพของงานในเวลาอันจำกัด

 • ความทุกข์จากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน

การทำงานที่ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายอาจจะเกิดการกระทบกระทั่ง หรือมีงานบางส่วนที่คุยกันได้ยากและนำไปสู่ความบาดหมางในใจ ส่งผลให้การทำงานร่วมกันมีแต่ความเครียดและกดดัน 

สิ่งต่าง ๆ ในการทำงานสามารถนำไปสู่ความเครียดได้ทั้งสิ้น โดยความเครียดจะสะสมอยู่ภายในและค่อย ๆ แสดงอาการออกมา เป็นปัญหาสุขภาพในกรณีที่ไม่สามารถจัดการความเครียดได้ถูกวิธี ควรมีการเตรียมพร้อมหากเกิดโรคจากการทำงาน เช่น ประกันภัยสุขภาพที่คุ้มครองนอกเหนือจากสวัสดิการบริษัท ช่วยลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหากเจ็บป่วยจากความเครียดในการทำงาน

การสำรวจตัวเองเมื่อเกิดความเครียด

คนกุมหัวเพราะความเครียด

ความเครียดในการทำงานส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ความเครียดมีสัญญาณเตือนก่อนจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ การรู้จักสังเกตตนเองอยู่เสมอจึงช่วยให้รู้เท่าทันความเครียด ดังนี้

 • ไม่มีความสุขในการทำงาน

งานทุกงานมีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่ แต่หากมีความรู้สึกว่าทุกวันเป็นวันที่ไม่ดีในการทำงาน ไม่อยากหยิบจับงานอะไรเพิ่มเติม หรือทำงานได้น้อยลงจนสังเกตได้ทั้งที่เป็นงานเดิมที่เคยทำได้มากกว่านี้ สิ่งนี้เป็นข้อบ่งบอกถึงความเครียดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

 • คิดงานไม่ออก

การคิดงานขึ้นอยู่กับสภาพอารมณ์ด้วย หากไม่มีใจจดจ่ออยู่กับการทำงาน โอกาสในการคิดงานไม่ออกจะมีสูง เพราะฉะนั้นหากประสบปัญหาคิดงานไม่ออกติดต่อกันจนสังเกตได้ถึงความผิดปกติ ควรรีบถามตัวเองว่าขณะนี้เครียดเรื่องงานมากเกินไปหรือไม่

 • ไม่อยากพูดคุยหรือสุงสิงกับใคร

อาการเก็บตัวเป็นอาการแสดงให้เห็นถึงอาการของโรคซึมเศร้าและโรคอื่น ๆ ที่เกิดจากความเครียดและความกังวลใจ ทำให้รู้สึกไม่มีความสุขและไม่อยากพูดคุยกับใคร

 • หงุดหงิดมากกกว่าปกติ

การหงุดหงิดเป็นสิ่งบ่งบอกถึงอาการขาดความสุข หากไม่มีความสุขกับการทำงานเมื่อหยิบจับอะไรจะรู้สึกทุกอย่างไม่เป็นไปตามหวัง งานจะออกมาไม่ดี และเพื่อนร่วมงานไม่อยากร่วมงานด้วย

 • คิดเรื่องลาออกบ่อยขึ้น

การอยากออกจากสถานการณ์นี้เป็นอีกข้อบ่งชี้ที่บอกถึงความเครียด ควรตั้งสติและหาเวลาพักผ่อน ทบทวนให้แน่ใจว่าต้องการออกจากงานจริง ๆ หรือเพียงเหนื่อยเกินไปจนอยากออกไปจากบรรยากาศของการทำงาน

ความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้ สิ่งสำคัญคือการรู้ตัวว่าตนเองกำลังเครียด ซึ่งจะนำไปสู่การหาทางออกของความเครียดได้อย่างถูกวิธี

วิธีแก้เครียดในการทำงาน

การแก้เครียดสามารถทำได้หลายวิธี หลายครั้งปัญหาเกิดจากเรื่องเล็ก ๆ เช่น เจองานใหม่ที่ไม่คุ้นทำให้เกิดความเครียด แต่เมื่องานนั้นผ่านไปก็รู้สึกดีขึ้น หลักการจัดการความเครียดที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมีดังนี้

 • การสื่อสาร

การพูดคุยกันในทีมจะช่วยให้ทราบปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น และหากปริมาณงานมากเกินไปจะสามารถแบ่งกันทำกับเพื่อนร่วมทีมได้ทันเวลา

 • การมีส่วนร่วม

การรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะช่วยให้การทำงานไม่รู้สึกโดดเดี่ยว สามารถเลือกแนวทางปฏิบัติงานตามที่ตนเองถนัดได้จากการสื่อสารกับเพื่อนในทีม

 • การจัดสรรงาน

การแบ่งงานให้เหมาะสมกับบุคคลและความสามารถจะช่วยให้งานเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว การเลือกงานให้เหมาะกับคนจึงเป็นกุญแจสำคัญของข้อนี้

 • การจัดการเวลา

การรู้จักแบ่งสรรปันส่วนเวลาให้เหมาะกับงานจะช่วยให้งานไม่คั่งค้าง และเสร็จทันตามกำหนดเวลา ทำให้ไม่เกิดความเครียดเรื่องเวลาทำงาน

ความเครียดเปรียบเสมือนภัยเงียบของคนวัยทำงาน คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักเฉพาะออฟฟิศซินโดรม แต่แท้จริงแล้วความเครียดก็น่ากลัวไม่แพ้กัน ควรรู้จักดูแลสุขภาพใจเกี่ยวกับการทำงานให้ดี มีความสุขในการทำงานและคิดบวกเสมอ ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลสุขภาพกายให้ดีด้วย มนุษย์เงินเดือนหลายคนนิยมทำประกันภัยสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อรับความคุ้มครองที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่มีอยู่ ฮักส์ประกันภัยสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประกันภัยที่ตรงใจได้ ติดต่อได้ทั้งทาง Facebook Line หรือโทร 0 2975 5855 เพื่อให้การทำประกันภัยง่ายดายมากยิ่งขึ้น


#HUGS

#LifeALife LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+