loading
เปิดทางเลือก 3 รูปแบบการฉีดวัคซีนโควิด ศึกษาข้อมูลให้พร้อม

เปิดทางเลือก 3 รูปแบบการฉีดวัคซีนโควิด ศึกษาข้อมูลให้พร้อม

เขียนเมื่อวันที่ 24/02/2022

แนวทางการเลือกฉีดวัคซีน 3 รูปแบบให้เหมาะกับตนเอง

โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เริ่มระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2019 มีการกลายพันธ์ของเชื้อไวรัสมาแล้วหลายครั้ง แต่ปัจจุบันมีการคิดค้นวัคซีนสำหรับรักษาโควิดโดยเฉพาะ ซึ่งวัคซีนเหล่านี้มีกรรมวิธีการผลิตแตกต่างกัน ประเทศไทยมีวัคซีนเชื้อตาย วัคซีน mRNA และวัคซีนแบบ Viral Vector ใช้ในประเทศที่ประชาชนสามารถเลือกฉีดได้ นอกจากประเภทของวัคซีนแล้ว รูปแบบในการฉีดก็สามารถเลือกได้เช่นกัน

รูปแบบการฉีดวัคซีนในประเทศไทย

ตอนนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้เปิดทางเลือกให้ประชาชนสามารถฉีดวัคซีนตามรูปแบบที่ต้องการได้ ก่อนการฉีดประชาชนควรรู้รูปแบบในการฉีดวัคซีนเข้าสู่ร่างกาย โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal)

รูปแบบการฉีดวัคซีนเข้าผิวหนังจะเป็นการแทงเข็มเข้าไปในชั้นผิวหนัง เพื่อส่งวัคซีนให้เข้าสู่ร่างกายง่ายดายมากยิ่งขึ้น

 • ใช้วัคซีนปริมาณน้อยลง

การฉีดวัคซีนเข้าผิวหนังช่วยลดปริมาณการใช้วัคซีนลง โดยการฉีดเข้าผิวหนังจะใช้วัคซีน 10 ไมโครกรัม/โดส ซึ่งถือเป็นปริมาณที่น้อยกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

 • อาการข้างเคียงทั่วไปน้อยลง

หลังจากฉีดวัคซีนแล้วมักจะเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ใหญ่มาก เช่น ปวดหัว เมื่อยตามลำตัว อ่อนเพลียจะลดน้อยลง เมื่อเทียบกับการฉีดรูปแบบอื่น

การฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนัง (Subcutaneous)

บริเวณใต้ชั้นผิวหนังที่นิยมฉีดนี้เรียกว่าส่วน Fatty Tissue อยู่บริเวณตรงกลางระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อ การฉีดบริเวณนี้จะแทงเข็มลึกขึ้น แต่ยังไม่ถึงกล้ามเนื้อ

 • นิยมฉีดในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่

การฉีดวัคซีนเข้าใต้ชั้นผิวหนังจะนิยมฉีดบริเวณชั้นไขมันที่ขาในเด็ก หากเป็นผู้ใหญ่จะใช้ชั้นไขมันที่แขนแทน แต่หากฉีดในแขนจะนิยมฉีดในผิวหนังหรือเข้ากล้ามเนื้อมากกว่า

 • ไม่ค่อยได้รับความนิยมในการฉีดวัคซีนโควิด

การฉีดวัคซีนโควิดอิงตามสถานีกลางบางซื่อจะมีการฉีดหลัก ๆ เพียง 2 รูปแบบ คือ การฉีดเข้าผิวหนังและการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 15 ไมโครกรัม/โดส และ 30 ไมโครกรัม/โดส ไม่มีการฉีดใต้ชั้นผิวหนังรูปแบบนี้

การฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular)

การฉีดเข้ากล้ามเนื้อเป็นการฉีดเข้าสู่กล้ามเนื้อแขน ซึ่งลึกกว่าการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง แต่ประสิทธิภาพวัคซีนมีความใกล้เคียงกัน โดยการฉีดเข้าชั้นผิวหนังในไทยจะมีทั้งแบบใช้วัคซีน 15 ไมโครกรัม/โดส ละแบบใช้ 30 ไมโครกรัม/โดส ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ฉีด เช่น เด็กจะได้รับการฉีดวัคซีนในปริมาณที่น้อยกว่า

 • ผลข้างเคียงน้อยลง

หลังจากฉีดวัคซีนแล้วมักจะเกิดผลข้างเคียง ซึ่งผลข้างเคียงประเภทปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เจ็บบริเวณที่ฉีด ผื่นคันต่าง ๆ จะลดน้อยลงกว่าการฉีดเข้าผิวหนัง

 • เป็นวิธีที่ใช้มานาน

การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 30 ไมโครกรัม/โดส เป็นแนวทางการฉีดหลักของสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการฉีดวัคซีน การเลือกฉีดวิธีนี้จึงสามารถไว้ใจได้

การฉีดวัคซีนมี 3 รูปแบบ แต่ในประเทศตอนนี้จะใช้เพียง 2 รูปแบบ แต่แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ การฉีดเข้าผิวหนัง การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 15 ไมโครกรัม/โดส และการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 30 ไมโครกรัม/โดส ผู้ที่เข้ารับการฉีดที่สถานีกลางบางซื่อสามารถเลือกรูปแบบการฉีดเองได้ตามความสมัครใจ

แนวทางการรักษาและป้องกันโควิดในปัจจุบัน

คนได้รับการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนเป็นแนวทางการป้องกันโควิด

โควิดเป็นโรคที่ระบาดมาระยะหนึ่งแล้ว แนวทางการรักษาและป้องกันโควิดจึงชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • การฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม

วัคซีนช่วยยับยั้งการเจ็บป่วยหนักจากโควิดได้ หลายหน่วยงานจึงรณรงค์ให้ฉีดวัคซีน ศูนย์หลักในการฉีดวัคซีนของรัฐบาลคือศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อที่มีวัคซีนในเลือกหลากหลาย แต่ปัจจุบันจะเน้นวัคซีน mRNA เป็นหลัก

 • การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

วิธีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงได้ง่ายดายขึ้น ชุดตรวจ ATK กระจายอยู่ตามร้านขายยาทั่วไปในราคาที่จับต้องได้ ทำให้กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่สงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อสามารถตรวจพบเชื้อได้เร็วขึ้นก่อนจะตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งหนึ่ง

 • การจัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวให้พร้อม

เมื่อพบว่ามีผู้ป่วยโควิดใหม่จะต้องมีการหาสถานที่กักตัว มักจะเป็นโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อ ยกเว้นผู้ป่วยที่อาการไม่หนักและสามารถกักตัวอยู่บ้านได้โดยสมาชิกในบ้านไม่ติดโควิด

การมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโควิดช่วยให้ทิศทางการรักษาชัดเจนขึ้น มีความเป็นระบบระเบียบ และสร้างความมั่นใจให้กับคนในประเทศได้เป็นอย่างดี แต่เพื่อความอุ่นใจที่มากขึ้นควรทำประกันภัยสุขภาพเอาไว้ด้วย เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากติดโควิดขึ้นมา รวมถึงความเสียหายในกรณีแพ้วัคซีนด้วย

วิธีการลงทะเบียนและรับการฉีดวัคซีนจากรัฐบาล

ปัจจุบันรัฐบาลมีการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยเป็นสถานที่ที่รวบรวมวัคซีนที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้ โดยมีวิธีการขอลงทะเบียนรับวัคซีน ดังนี้

 • ลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือใหญ่ ได้แก่ Dtac AIS True และ NT
 • จำกัดเพียง 30,000 คนต่อวันเท่านั้น
 • ช่วงนี้เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน mRNA สำหรับเด็กอายุ 8-11 ปี
 • ไม่รับ Walk-In เพื่อลดความแออัด

การฉีดวัคซีนเป็นแนวทางในการลดความรุนแรงของการแพร่ระบาด หากประชากรโลกได้รับการฉีดวัคซีนที่เพียงพอจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ แล้วโควิดจะกลายเป็นเพียงโรคประจำฤดูกาล แต่ในระหว่างที่โควิดยังคงระบาด การทำประกันภัยสุขภาพเอาไว้ก็ดีกว่า สามารถปรึกษาฮักส์เกี่ยวกับประกันภัยที่น่าสนใจได้หลากหลายช่องทาง ทั้งทาง Facebook หรือ Line @hugsinsurance หรือโทร 0 2975 5855


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+