loading
รวมเบอร์โทรขอความช่วยเหลือน้ำท่วม รับแจ้ง 24 ชั่วโมง

รวมเบอร์โทรขอความช่วยเหลือน้ำท่วม รับแจ้ง 24 ชั่วโมง

เขียนเมื่อวันที่ 14/10/2021

ประสบปัญหาน้ำท่วม แจ้งขอความช่วยเหลือเบอร์ไหนได้บ้าง?

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัด ทั้งบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน รวมถึงบางจังหวัดในภาคอีสาน สืบเนื่องมาจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ที่ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งประชาชนควรเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามน้ำท่วม สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ เบอร์แจ้งน้ำท่วมและเบอร์โทรฉุกเฉินต่าง ๆ ที่ควรบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พื้นที่น้ำท่วม

สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยที่ต้องเฝ้าระวัง  

เบอร์โทรฉุกเฉินน้ำท่วมที่ควรรู้

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดในพื้นที่หลายจังหวัด ทำให้หลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยง ดังนั้นเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้มีการรวมเบอร์ฉุกเฉินช่วยเหลือภัยน้ำท่วม Emergency Call ให้ประชาชนได้รู้เกี่ยวกับเบอร์ของศูนย์ช่วยเหลือต่าง ๆ ในสถานการณ์น้ำท่วม ดังนี้ 

เบอร์โทรหน่วนงานช่วยน้ำท่วม

เบอร์ฉุกเฉินช่วยเหลือน้ำท่วม 

  • ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) สายด่วนสำหรับรับแจ้งและเตือนภัยน้ำท่วม เบอร์โทร 1111 กด 5
  • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สายด่วนแจ้งเตือนสาธารณภัย เบอร์โทร 1784
  • ร่วมด้วยช่วยกัน ประสานความช่วยเหลือ เบอร์โทร 1677
  • สภากาชาดไทย รับแจ้ง-เตือนภัยช่วยเหลือสาธารณภัย เบอร์โทร 1664
  • บริการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำหรับนำส่งโรงพยาบาล กู้ชีพ เบอร์โทร 1669
  • ตำรวจทางหลวงและกรมทางหลวง สำหรับสอบถามเส้นทางน้ำท่วม ขอความช่วยเหลือ เบอร์โทร 1193
  • ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท สำหรับสอบถามเส้นทางน้ำท่วมและขอความช่วยเหลือ เบอร์โทร 1146
  • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ICT) สายด่วนสำหรับข้อมูลภัยพิบัติ เบอร์โทร 192
  • กรมอุตุนิยมวิทยา สอบถามข้อมูลสภาพอากาศ เบอร์โทร 1182
  • กรมชลประทาน สำหรับข้อมูลสถานการณ์น้ำ-เขื่อน เบอร์โทร 1460

สายด่วนตำรวจพร้อมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม