loading
วิธีเลือกประกันสุขภาพให้คุ้มค่า ไม่มีปัญหาตามมา

วิธีเลือกประกันสุขภาพให้คุ้มค่า ไม่มีปัญหาตามมา

เขียนเมื่อวันที่ 15/07/2021

เลือกประกันภัยสุขภาพแบบที่ใช่ ตอบทุกโจทย์ต้องการ

การทำประกันภัยสุขภาพเป็นการประกันความเสี่ยง เมื่อเกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุต้องเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ประกันภัยสุขภาพจะคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในกรมธรรม์ ผู้ที่มีประกันภัยสุขภาพจึงอุ่นใจกว่า แต่ก่อนจะทำประกันภัยสุขภาพควรสำรวจความต้องการของตัวเองก่อน เพราะประกันภัยสุขภาพแต่ละแบบมีความแตกต่างกัน การเลือกประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองจะช่วยให้การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยไม่สูญเปล่าและคุ้มค่าที่สุด 

การเลือกประกันภัยสุขภาพให้เหมาะกับตัวเอง

ประกันภัยสุขภาพมีหลายแบบให้เลือก และแต่ละแบบจะมีความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างกัน ก่อนการทำประกันภัยสุขภาพจึงควรสำรวจความต้องการของตัวเองก่อน โดยพิจารณาตามสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

 • เบี้ยประกัน 

การทำประกันภัยเป็นการซื้อความเสี่ยง หากเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพแล้วต้องใช้เงิน ประกันภัยสุขภาพจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ผู้เอาประกันภัยจะต้องพิจารณาก่อนการทำประกันภัยว่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายกับความคุ้มครองที่จะได้รับเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ รวมถึงมีการกำหนดจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ยินดีจ่ายในแต่ละปี เพื่อให้การทำประกันภัยไม่สูญเปล่า สามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ตลอด

 • ความคุ้มครองที่ต้องการ

ผู้ป่วย ทำประกันสุขภาพ

ประกันภัยสุขภาพเป็นประโยชน์เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

ประกันภัยสุขภาพมีความคุ้มครองที่หลากหลายขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ โดยความคุ้มครองที่ควรนำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจทำประกันภัยสุขภาพ ได้แก่

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)

การรักษาพยาบาลมีทั้งกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) คือ ผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และผู้ป่วยใน (IPD) คือผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งแผนประกันภัยบางตัวอาจจะไม่ได้ครอบคลุมครบทั้ง 2 กรณี เช่น ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ Viriyah Healthcare by BDMS ที่คุ้มครองเฉพาะกรณี IPD  ยกเว้นการเกิดอุบัติเหตุที่คุ้มครองทั้ง IPD และ OPD ก่อนการซื้อควรรู้รายละเอียดส่วนนี้ไว้ก่อนเสมอ

 • ประกันภัยสุขภาพเกี่ยวกับโรคร้ายแรง

โรคร้ายแรงหลายโรคเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย และโรคร้ายแรงเหล่านี้ค่ารักษาค่อนข้างสูง การมีประกันภัยสุขภาพที่ช่วยในเรื่องนี้จึงเป็นการวางแผนทางการเงินที่ดี ผู้ที่กังวลเกี่ยวกับโรคร้ายแรง หรือมีความเสี่ยง เช่น มีคนในครอบครัวเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง หรือมีความผิดปกติของร่างกายที่มีโอกาสเติบโตเป็นโรคร้ายแรง ควรพิจารณาทำประกันภัยตัวนี้ไว้ แต่ต้องแจ้งกับทางบริษัทประกันก่อนเสมอ เพื่อการพิจารณาทำประกันภัยที่เป็นธรรม

 • ประกันภัยชดเชยรายได้

เวลาเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาล ทำให้สูญเสียรายได้ประจำไป ประกันภัยชดเชยรายได้จะจ่ายเงินรายวันเพื่อชดเชยรายได้ที่เสียไป หรือจ่ายเงินชดเชยตามอัตราที่ระบุไว้ในแผนประกันภัย ผู้ที่กังวลเกี่ยวกับเงินรายวันหากต้องนอนโรงพยาบาล สามารถพิจารณาทำประกันภัยที่เกี่ยวกับการชดเชยรายได้เผื่อเอาไว้ได้

ประกันภัยสุขภาพแต่ละกรมธรรม์จะมีความคุ้มครองแตกต่างกัน การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างฮักส์จะช่วยให้สามารถเลือกทำประกันภัยที่ตรงใจได้ดียิ่งขึ้น

 • การดูแลหลังการขาย 

การตกลงใจทำประกันภัย

เคลมค่าใช้จ่ายประกันภัยตามกรมธรรม์

การซื้อประกันภัยจำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลอยู่ตลอด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด คำว่าการดูแลหลังการขายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลมเสียส่วนใหญ่ เพราะผู้เอาประกันภัยมักจะเลือกซื้อประกันภัยที่หลายคนพูดต่อกันมาว่าดูเรื่องเคลมดี ก่อนการซื้อจึงควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของช่องทางการซื้อที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลม 

 

ข้อดีและข้อเสียแต่ละช่องทางการซื้อประกันภัย

การซื้อประกันภัยมี 2 ช่องทางหลัก ๆ คือ การซื้อผ่านบริษัทโดยตรง ซึ่งอาจจะซื้อผ่านตัวแทนขายประกันภัยของบริษัทอีกที และการซื้อผ่านโบรกเกอร์หรือนายหน้าขายประกันภัย ทั้ง 2 ช่องทางมีความสะดวกต่อผู้ซื้อ แต่ผู้เอาประกันภัยหลายคนกังวลเรื่องการเคลมเมื่อต้องรักษาตัวจริง ๆ แล้วจะไม่ได้เงินตามที่คาดเอาไว้ ก่อนการซื้อจึงควรรู้ข้อดีและข้อเสียแต่ละช่องทางการซื้อประกันภัย ดังนี้

 • การซื้อผ่านตัวแทนหรือบริษัทประกันภัยโดยตรง

การซื้อประกันภัยผ่านบริษัทหรือตัวแทนขายประกันภัยโดยตรง มีข้อดีที่ได้รู้ข้อมูลประกันภัยแบบรอบด้าน ได้รับคำตอบเชิงลึกเกี่ยวกับประกันภัยของบริษัท แต่ข้อเสียคือขาดการเปรียบเทียบกับประกันภัยบริษัทอื่น ๆ และหากตัวแทนเลิกทำประกันภัยไปอาจจะขาดผู้ประสานงานที่เชื่อใจได้ด้านการเคลมในอนาคต

 • การซื้อผ่านโบรกเกอร์

การซื้อประกันภัยผ่านโบรกเกอร์มีข้อดีที่มีประกันภัยหลายบริษัทให้พิจารณา พร้อมคำแนะนำจากโบรกเกอร์ รวมถึงมีผู้รับเรื่องเคลมให้ตลอดระยะเวลาการทำประกันภัย ส่วนข้อเสียของโบรกเกอร์คือโอกาสถูกหลอกสูง โดยเฉพาะการทำรายการผ่านออนไลน์และโทรศัพท์ แต่ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการเลือกโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้ มีที่ตั้งบริษัทที่แน่นอน และมีรีวิวน่าเชื่อถือ

การทำประกันภัยสุขภาพเป็นประโยชน์ในระยะยาว เพราะความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุยากที่จะคาดเดา และเมื่อเกิดขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายมักจะสูง แต่ประกันภัยสุขภาพ ช่วยลดภาระตรงนี้ได้ นอกจากนั้นการทำประกันภัยสุขภาพในบางตัวยังสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกแนวทางในการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า

Hugs Insurance เป็นบริษัทโบรกเกอร์ ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของแสนสิริ จึงมีความน่าเชื่อถือและเชื่อใจได้ พร้อมยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ให้คำแนะนำอย่างจริงใจ ไม่จบเพียงการขายเท่านั้น ยังพร้อมดูแลตั้งแต่เริ่มจนถึงการเคลมที่หลายคนกังวล สามารถติดต่อฮักส์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2975 5855 หรือทางเว็บไซต์ Hugs Insurance


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ประกันภัยสุขภาพ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+