loading
ทำไมอาชีพฟรีแลนซ์ต้องตรวจสุขภาพประจำทุกปี

ทำไมอาชีพฟรีแลนซ์ต้องตรวจสุขภาพประจำทุกปี

เขียนเมื่อวันที่ 20/07/2021

สุขภาพของฟรีแลนซ์ที่ไม่ควรมองข้าม

อาชีพในปัจจุบันมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการรับราชการ การทำงานประจำ และการทำงานฟรีแลนซ์ ทุก ๆ อาชีพล้วนมีส่วนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น และแต่ละอาชีพก็มีสวัสดิการที่รองรับการทำงานของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพที่จะต้องเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐาน แต่สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ที่เป็นนายตัวเอง สวัสดิการจึงมาจากการเลือกประกันภัยสุขภาพให้ตัวเอง หรือการทำประกันสังคมสำหรับฟรีแลนซ์ใน ม.40

ความหมายและขอบเขตงานของอาชีพฟรีแลนซ์

เมื่อพูดถึงอาชีพฟรีแลนซ์ หลายคนก็ต้องนึกถึงอาชีพอิสระที่เป็นนายตัวเอง ซึ่งไม่ใช่ความหมายที่ผิด แต่จริง ๆ แล้วฟรีแลนซ์สามารถมีเจ้านายได้เช่นกัน แต่เป็นระยะเวลาสั้น ๆ สามารถแยกประเภทการทำงานของฟรีแลนซ์ออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

 • Independent Contractors - การรับงานด้วยตัวเองเป็นชิ้น ๆ หรือเป็นโปรเจ็กต์สั้น ๆ 
 • Moonlighters - การทำงานฟรีแลนซ์ในช่วงเวลานอกเหนือจากงานประจำ
 • Diversified Workers – การทำงานฟรีแลนซ์หลายประเภทในห้วงเวลาเดียวกัน เช่น รับงานวาดรูปและงานเขียน ระหว่างที่มีการขายของออนไลน์ด้วย
 • Temporary Workers – การรับงานประจำชั่วคราว มีสัญญาจ้างระยะสั้น 3 – 4 เดือน เมื่อหมดสัญญาก็กลับมาเป็นฟรีแลนซ์อีก
 • Freelance Business Owner – การรับงานฟรีแลนซ์ที่ต้องจ้างฟรีแลนซ์คนอื่นมาร่วมงานด้วย เปรียบเสมือนเป็นเอเจนซี่ของโปรเจ็กต์งานฟรีแลนซ์

จากประเภทของฟรีแลนซ์จะเห็นเลยว่าฟรีแลนซ์จะเน้นการทำงานที่อิสระ สมกับคำกล่าวว่าเป็นนายตัวเอง ข้อดีคือความอิสระ ขณะที่ข้อเสียคือไม่มีสวัสดิการบังคับบางอย่าง เช่น การมีสิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม ซึ่งหากชาวฟรีแลนซ์ต้องการตรวจสุขภาพจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ทำให้หลายคนพลาดการตรวจสุขภาพประจำปีได้ง่าย

 

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีของฟรีแลนซ์

วัดความดัน

การตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพเป็นการดูแลตัวเองรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการตรวจสุขภาพนี้ควรตรวจเป็นประจำทุกปี รวมถึงการได้รับวัคซีนที่จำเป็นในแต่ละช่วงวัยด้วย โดยปกติพนักงานประจำมักจะมีสวัสดิการพนักงานที่รวมการตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้ว แต่สำหรับงานฟรีแลนซ์ที่เป็นนายตัวเองมักจะไม่เป็นเช่นนั้น ทำให้ฟรีแลนซ์หลายคนละเลยการตรวจสุขภาพประจำปี แต่แท้จริงแล้วฟรีแลนซ์ก็ควรตรวจสุขภาพประจำปีเช่นกัน  ความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีมีดังนี้

 • ป้องกันปัญหาสุขภาพร้ายแรง

การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้ผู้ได้รับการตรวจทราบล่วงหน้าหากระบบในร่างกาย หรืออวัยวะส่วนใดทำงานผิดปกติ และมีโอกาสลุกลามในอนาคต จึงสามารถป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

 • ลดอัตราการเสียชีวิต

เมื่อรู้เท่าทันโรคร้ายตั้งแต่เนิ่น ๆ โอกาสที่จะรักษาหายก็มีมาก ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดต่ำลง การเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีจึงมีส่วนช่วยอย่างมากในการป้องกันไม่ให้มีการเสียชีวิตจากโรคร้ายที่ลุกลาม

 • เพิ่มความรู้ในการดูแลตนเอง

การตรวจสุขภาพจะมีการพูดคุยกับคุณหมอที่ช่วยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพ ช่วยลดพฤติกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคต เป็นอีกองค์ความรู้เรื่องสุขภาพที่เป็นประโยชน์

การเข้ารับการรักษาพยาบาลของฟรีแลนซ์อย่างคุ้มค่า

ฟรีแลนซ์ไม่มีสวัสดิการที่กำหนดโดยองค์กร เพราะผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์ไม่ได้สังกัดองค์กรใดเป็นพิเศษ แต่การตรวจสุขภสพประจำปีก็สำคัญ ผู้ทำงานฟรีแลนซ์ที่สนใจตรวจสุขภาพประจำปีสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลได้ ซึ่งสิทธิ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฟรีแลนซ์ ดังนี้

ประกันสังคม

ผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์สามารถทำประกันสังคมให้ตนเองได้ โดยจะอยู่ในผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถเลือกจ่ายเงินประกันตนได้ 3 แบบ เพื่อเลือกความคุ้มครอง ดังนี้

 • จ่าย 70 บาท/เดือน ได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย, กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต
 • จ่าย 100 บาท/เดือน ได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย, กรณีทุพพลภาพ, กรณีเสียชีวิต และรับบำเหน็จหรือบำนาญยามเกษียณ
 • จ่าย 300 บาท/เดือน ได้รับความคุ้มครอง 5 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย, กรณีทุพพลภาพ, กรณีเสียชีวิต, รับบำเหน็จหรือบำนาญยามเกษียณ และรับเงินสงเคราะห์บุตรจนกว่าบุตรจะอายุครบ 6 ขวบ

สำหรับการรักษาพยาบาล สิทธิ์ประกันสังคมจะไม่ครอบคลุมการตรวจฟรี 40 รายการเหมือนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ฟรีแลนซ์จึงสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ในกรณีการเข้ารับการรักษาอาการป่วยเท่านั้น นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว ประกันสังคมยังใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย เหมือนกับประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่นิยมเรียกว่า บัตรทอง เป็นบัตรที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชนไทย ในอดีตจะเรียกว่าบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค ผู้ถือบัตรทองไม่ได้รับสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพฟรี แต่มาในรูปแบบการคัดกรองความเสี่ยงในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สำหรับชาวฟรีแลนซ์ที่ยังคงอยู่ในวัยทำงานสามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะค่ารักษาพยาบาลและค่ายาเท่านั้น

ประกันภัยสุขภาพ

ประกันภัยสุขภาพเป็นประกันภัยที่เลือกทำเพิ่มเติม เพื่อให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพและอุบัติเหตุ ไม่เหมือนกับพนักงานประจำที่มีสวัสดิการประกันกลุ่ม ผู้ที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์จึงควรประกันให้ให้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งแบบ IPD และ OPD ซึ่งเป็นการรักษาทั้งในกรณีเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยประกันสุขภาพแนะนำได้แก่ 

 • ทิพยประกันภัยจัดเต็ม 15000 ที่จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกช่วงอายุ เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท/ปี แต่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุดถึง 500,000 บาท/ปี* และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง* คุ้มครองค่ารักษาอุบัติเหตุฉุกเฉิน 6,000 บาท ตอบโจทย์ชาวฟรีแลนซ์ 
 • ประกันสุขภาพสุขใจรักษ์ เบี้ยเริ่มต้น 11,712 บาท/ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุดถึง 1,200,000 บาท/ครั้ง* คุ้มครองค่ารักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินจ่ายตามจริง ซื้อเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก สูงสุด 2,500 บาท/ครั้ง*

การทำประกันภัยสุขภาพมีความสำคัญมาก ทั้งประกันภัยสุขภาพของคนทำงานอิสระและพนักงานบริษัท เพราะเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมา ประกันภัยสุขภาพจะช่วยคุ้มครองได้อีกระดับ ควรเลือกประกันภัยสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งประกันภัยสุขภาพที่ตรงใจ สามารถปรึกษาฮักส์ได้ง่ายหลายช่องทาง ทั้ง Facebook Line www.hugsinsurance.com หรือโทร 0 2975 5855 เพื่อให้การทำประกันภัยสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัว


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ประกันสุขภาพ

#ฮักส์ประกันภัยสุขภาพ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+